Categoriearchief: Politics

Corona bird view

Beste lezers,

Dit is onze laatste inhoudelijke bijdrage over de zogeheten Corona-crisis.

Er is immers niets nieuws. De feiten zijn duidelijk. Daarna is het aan U om een houding – en een handelswijze – te kiezen in deze beproeving die U en de rest van de Nederlandse bevolking doormaken.

Wat weten we?

 • Corona is de benaming voor een griepvirus dat er al minstens 10 jaar is. Covid-19 is de benaming voor de gemuteerde variant van de Corona. Beide virussen bestaan naast elkaar.
 • De mortaliteit van Covid-9 verschilt per land, maar is niet wezenlijk hoger dan die van ‘traditionele’ griepvirussen.
 • 95% van de bevolking heeft niets te vrezen van beide virussen. Die krijgen het niet eens. Er is dus geen sprake van een epidemie, laat staan een pandemie.
 • Net als bij ‘gewone’ griepvirussen (Covid-19 is niet ongewoon, dus zijn de andere griepvirussen niet ‘gewoon’), wordt het overgrote deel van de ‘besmette’ personen niet ziek.
 • Van de personen die het virus wel krijgen, heeft 97% milde, griepachtige klachten.
 • Griep kan in zijn algemeenheid gevaarlijk zijn voor met name oudere en reeds zieke personen die een verminderde weerstand hebben. Daarom overlijden er jaarlijks in een land als Nederland duizenden personen aan griep (8.600 in de winter van 2014/2015) en zelfs tienduizenden in landen als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
 • Volgens een recent onderzoek van Franse medische wetenschappers op een groep van 10.000 personen met Corona enerzijds en 10.000 personen met andere griepvirussen anderzijds, is de mortaliteit – het aandeel patiënten dat aan het virus overlijdt – van Corona en zijn varianten niet significant hoger dan die van andere griepvirussen. Covid-19 is dus niet schadelijker, gevaarlijker of dodelijker dan het soort griep dat de meeste Nederlanders in hun leven wel een keer gehad hebben
 • De media misleiden de Nederlandse bevolking met de cijfers. Ze spreken van besmettingen in plaats van ziektegevallen, terwijl van de ‘besmette’ burgers 97% niet ziek wordt. Ze spreken van ‘100 nieuwe corona-sterfgevallen op één dag’, terwijl de slachtoffers in werkelijkheid in meerdere dagen gevallen zijn, maar op één dag in de statistieken zijn bijgeschreven.
 • De media onthouden hun lezers en kijkers de context. De verspreiding en slachtoffers van corona worden niet vergeleken met die van andere griepvirussen en andere griepseizoenen, waardoor mensen niet weten dat er in het griepseizoen van 2014/2015 en in dat van 2018/2019 méér mensen aan griep zijn gestorven dan aan corona nu.
 • De cijfer over de ‘Corona-epidemie’ zijn niet betrouwbaar, omdat bij complexe ziektebeelden, waarbij patiënten overlijden aan de gevolgen van twee of drie kwalen tegelijk, bijvoorbeeld longontsteking met corona, of diabetes met corona, de doodsoorzaak wordt weggeschreven op corona en niet op de meer ernstige aandoening die de dood waarschijnlijk veroorzaakt heeft.
 • De testen die worden gebruikt zijn dermate ‘gevoelig’ dat ze al bij zeer lage hoeveelheden griep-moleculen spreken van ‘besmetting’. De testen staan ook bekend om ‘false positives’, dwz dat vaak de uitslag ‘besmet’ tevoorschijn komt, terwijl de persoon helemaal niet besmet is.
 • De Corona-hysterie komt uit China. China is een communistische dictatuur. China is zelfs de grootste politieke dictatuur ter wereld. Daar is geen openheid van informatie. Geen vrij onderzoek en geen vrije concurrentie tussen verschillende wetenschappelijke standpunten.
 • Vanuit China is de Corona-hysterie opgepikt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De voorzitter van de WHO is een voormalige Ethiopische communist. Hij is de eerste voorzitter zonder artsendiploma. De WHO is een ondemocratische, supranationale instelling die voor 80% gefinancierd wordt door private bedrijven.
 • Bestuursleden van de WHO zijn in het verleden betrapt op banden met de farmaceutische industrie en de VN heeft na de vorige ‘griep-pandemie’ – die ook geen pandemie was, omdat de aantallen daarvoor niet gehaald werden – moeten toegeven dat bestuursleden tevens zitting hadden in de raden van commissarissen van de farmaceutische bedrijven die miljoenen verdienden met de verkoop van vaccins.

Leest U verder de websites van Wolfgang Wodarg en van de dissidente artsen op Off-Guardian en zoekt U zelf nieuwe informatie op internet.

Meer kan ik niet voor U doen.

Lajos Kossuth

Elk volk krijgt de regering die het verdient, zei de Hongaarse vrijheidsstrijder en vrijmetselaar Lajos Kossuth. Als U een slaaf wilt worden in een medisch-totalitaire dictatuur, dan moet U vooral doorgaan met niets doen. Dan wordt U geheid een slaaf in een hele nare dictatuur, die binnen 10 jaar het immuunsysteem van de mensen – uw kinderen en kleinkinderen – middels verplichte vaccins zal overnemen.

Als U wel actie onderneemt, krijgt U positief karma en levert U een moedige strijd voor de vrijheid en het welzijn uw medemens en voor de toekomstige mensheid.

U zult dan in dit leven of in het volgende worden beloond voor uw moed en uw medelijden.

Regering moet aftreden wegens coronacrisis

Maandagavond riepen minister van Algemene Zaken Mark Rutte en minister van Veiligheid & Justitie Ferdinand Grapperhaus het Nederlandse volk in een gezamenlijke persverklaring op om af te zien van zijn recht op vereniging en vergadering.

Het recht op vereniging en vergadering is echter een grondrecht. Als twee ministers uit een regering oproepen om dat te schenden, waarvan de ene regeringsleider en voorzitter van de Ministerraad is, plegen zij een ernstige inbreuk op de Nederlandse grondwet en geven zij blijk van een semi-dictatoriale gezindheid en moeten zij aftreden.

Te meer daar dit zonder enige grondwettelijke basis is gebeurd. Opschorting van grondrechten mag alleen, als de staat van beleg is uitgeroepen en dat is helemaal niet het geval. Het lijkt wel de Duitse bezetting!

Het wordt echter nog erger. Niet alleen verkondigden beide wegbereiders van een ‘medische dictatuur’ – een nieuwe vinding, mogelijk gemaakt door overheidsfinanciering van artsen, in instellingen die zich 24/24 met volksgezondheid bezig houden – een samenscholingsverbod in de openbare ruimte, ze bemoeiden zich zelfs met wat U in uw eigen woning doet, namelijk hoe U zich daarin verplaatst, hoeveel mensen U thuis uitnodigt en hoeveel afstand U tot hen moet houden.

Dat gaat veel te ver, lieve mensen, dat mag U niet accepteren. Accepteert U dat wel, dan bindt U de kat op het spek. Na het ‘succes’ van de vrijwillige (!) opgave van uw grondrechten, zal er namelijk zeker een tweede virus per ongeluk-express worden losgelaten en dat zal wel een gemeen virus zijn. Niet een onschuldige nieuwe variant van een bestaand griepvirus, zoals de Covid-19.

We leven in een situatie, waarin zelfs een ex-communist als Frank Furedi, professor in de Sociologie aan de Universiteit van Kent (Canterbury), zijn lezers oproept om respect te tonen voor medeburgers die een andere mening hebben en niet participeren in de Corona-hysterie.

Verschillende Westerse regeringen – met in hun kielzog bedrijven en maatschappelijke instellingen – zijn immers begonnen met een hetze tegen burgers die zich verzetten tegen de onnodige en verregaande inperking van de grondrechten van de burgers vanwege de overdreven, dan wel niet-bestaande ‘maatschappelijke dreiging’ van de verspreiding van het ‘diabolische’ griepvirus.

“Mensen die zich verzetten tegen de totalitaire Covid-19-maatregelen uitmaken voor ‘Covidioten’, is niets anders dan een nieuwe tactiek van onze schaapherders om de discussie onmogelijk te maken”, aldus Furedi.

Als zelfs een trotskist en voormalig lid van de Revolutionaire Communistische Partij – Trotski was niet beter, maar juist erger dan Lenin – het opneemt voor de vrijheid van meningsuiting en het recht op dissidentie, dan is er wat aan de hand!

Dan mogen we concluderen dat we getuigen zijn van een antecedent van een nieuwe totalitaire trend, die zich voor onze ogen ontvouwt.

Gaat U dus vooral in discussie, zoals postbodes doen in de groepsapp in Bilthoven, als er wordt opgeroepen om één voor één het depot in te gaan uit ‘respect’ voor de collega’s. Ga in discussie in de Plus supermarkt, waar overal plastic schermen hangen, winkelmandjes weggehaald zijn en winkelwagentjes ‘verplicht’ zijn gesteld, omdat je daarmee afstand creëert tot de rest van het winkelende publiek.

Ga beleefd, goed onderbouwd en op het juiste moment in discussie op uw werk. En met vrienden en familieleden, met voorbijgangers, waar de gelegenheid zich voordoet.

Verpest het feestje van gereïncarneerde Gauleiters als Rutte en Grapperhaus. Van deze en andere wegbereiders van de volgende totalitaire dictatuur.

Maak gebruik van uw recht op vrijheid van meningsuiting. Dat kan niemand U afnemen.

En stuur deze corrupte regering met zijn corrupte medische adviseurs de laan uit!

Het virus gedraagt zich hetzelfde, alleen de mensen gedragen zich anders

Ondertussen is ons voldoende materiaal toegestuurd om wat over de Corona-gekte te zeggen.

Virussen willen zich verspreiden. Elk jaar wordt weerstand opgebouwd tegen griepvirussen, waarna enkele virussen muteren om zich te kunnen blijven verspreiden.

Corona maakt al tien jaar een vast onderdeel uit van de griepvirussen van omstreeks 10%. Corona is dus niets nieuws. De Covid-19 variant is wel nieuw, maar niet in de zin dat virussen niet regelmatig muteren en corona wel.

Het aantal mensen dat besmet wordt met een griepvirus, er ziek van wordt en er daadwerkelijk aan overlijdt, is gelukkig zeer gering en ligt rond de 0,1%. Dat aandeel wordt ‘mortaliteit’ genoemd.

Wat veranderd is, is niet het virus zelf, maar de berichtgeving erover.

Laten we eens kijken naar een bericht uit het Algemeen Dagblad uit 2018.

Het artikel begint als volgt:

“De griep slaat dit jaar wild om zich heen.”

En gaat verder: “Ziekenhuizen liggen tjokvol met grieppatiënten, met name hoogbejaarden, met levensbedreigende complicaties als longontsteking.”

De derde zin luidt: “Uit de statistische gegevens van het CBS blijkt dat in heel het land de sterfte sterk is verhoogd.”

De vierde zin: “Alleen al in de week van 1 tot 7 februari gingen er 500 mensen meer dood dan verwacht.”

Tot slot de laatste zin van de 1e alinea: “De sterfte is hoger in de leeftijdsgroep 55-64 jaar maar vooral sterk verhoogd onder de 75-plussers.”

En laten we nu kijken naar de titel van het voorpagina-artikel op de website van het AD in 2020. Het luidt: “LIVE: 179 Nederlanders overleden door Corona-virus, Noordwijk sluit wegen naar kust af.” (22 maart 2020)

Het verschil in berichtgeving kon niet groter zijn.

Twee jaar geleden was een aantal van 500 doden door griep in één week in februari dus geen enkele reden tot paniek. Nu is een aantal van nog geen 200 doden in een maand al reden tot algehele paniek. Een paniekgolf die zich vanuit de instanties verspreidt over de bekende 80% van de bevolking die alles gelooft wat over hen wordt uitgestort.

In de winter van 2014/2015 eiste de griep in een periode van 21 weken 8.600 levens.

Ook wat betreft de risicogroepen en de eigenlijke doodsoorzaak wond de krant er in 2019 geen doekjes om: “Het is niet het griepvirus zelf waaraan ouderen overlijden, maar het kan wel de druppel zijn voor bejaarden met een zwak hart of longproblemen.”

Dat is ook wat het RIVM zegt, namelijk dat de overgrote meerderheid van mensen die ziek worden van Corona milde en griepachtige klachten hebben. Alleen personen die in een risico-groep zitten, moeten voorzichtig zijn met hun gezondheid.

Maar dat was in de winter van 2014/2015 dus net zo.

In Nederland mag je elkaar van de regering geen hand meer geven en moet je anderhalve meter afstand van je medeburgers houden. Samenscholingen van 100 of meer personen zijn verboden, waardoor sportwedstrijden en concerten worden afgelast. Café’s en winkels sluiten, evenals scholen – hetgeen trouwens wel een goede maatregel is, want thuis leren de leerlingen beter – en is er al 10 weken gevangenisstraf uitgedeeld aan een student die op een politieagent nieste.

De economische schade loopt in de (honderden) miljoenen en de bewegingsvrijheid van reizigers wordt ingeperkt. Op talrijke plaatsen mag je niet meer contant betalen.

Dit gebeurt in een context, waarbij 98% procent van de bevolking niets te vrezen heeft en helemaal niet beschermd hoeft te worden.

Niettemin worden kleine en middelgrote bedrijven kapot gemaakt en wordt de bewegingsvrijheid van Nederlanders ingeperkt.

De media bedriegen de mensen doordat artsen die zeggen dat het wel mee valt niet aan het woord komen en doordat vergelijkbare mortaliteit door andere griepvirussen wordt weggelaten.

Tevens worden sterfgevallen van patiënten met het coronavirus, die ook longontsteking, diabetes of een hartziekte hadden, aan corona toegeschreven en niet aan die andere kwalen.

In Frankrijk mag je zelfs niet meer fietsen. Je moet binnen een straal van 2 km van je huis blijven.

Verder van huis reizen kan alleen als je van de website van de regering een formulier downloadt en uitprint, waarop je een speciale reden aangeeft, waarom je zo nodig de straat op moet. Heb je geen ‘geldige reden’ of het document niet bij je, dan krijg je – in de stijl van de regering van Macron – een boete van 135 euro. Fransen negeren dit uitgaansverbod massaal, waardoor er al 40.000 boetes zijn uitgedeeld. Zelfs daklozen hebben al boetes gehad.

Voor Macron komt de corona-gekte als een geschenk uit de hemel, want hij leeft al een jaar in een land dat in staat van revolutie verkeert, kan zich niet meer in het openbaar vertonen en heeft van Frankrijk een politiestaat gemaakt. Nu hoopt hij dat de Gele Hesjes, de brandweermannen, de Afrikaanse immigranten, de vakbonden en de overige demonstranten thuisblijven.

Het kan nog erger worden. Niet met de corona, maar wel met de inperking van de bewegingsvrijheid, van de vrijheid van vereniging en vergadering en van de vrijheid van meningsuiting. Er kan zelfs een staat van beleg afgekondigd worden, compleet met avondklok en uitgaansverbod.

Het virus gedraagt zich niet anders dan anders. Alleen de mensen gedragen zich anders.

Het is de paniek omtrent een op zich niet uitzonderlijk griepvirus, die zich in werkelijkheid als een virus gedraagt.

Zij verspreidt zich als een pandemie over de wereld.

Het ware virus is de corona-gekte zelf.

De afscheidsrede van May

Als we de resignation speech Theresa May bekijken, zien we oprechte emotie bij het uitspreken van een tekst die in alle opzichten precies het tegendeel van de waarheid is.

Bijna de gehele toespraak is een leugen. May speelt haar rol tot aan het einde.

De tekst komt niet voor uit innerlijke leugenachtigheid, – zoals bij linkse politici het geval is, die oprechte emoties koppelen aan leugenachtige ideeën -, maar uit haar ambitie om de tweede vrouwelijke premier van Groot-Brittannië te worden en haar bereidheid om haar ziel en zaligheid voor dat ambt te offeren.

“Ever since I first stepped through the door behind me as Prime Minister, I have striven to make the United Kingdom a country that works not just for a privileged few, but for everyone.” 

Dat is precies het tegendeel van wat May gedaan heeft: zij heeft haar positie te danken aan haar connecties in de City of London. Zij is de belichaming van de Britse klassenmaatschappij.

“And to honour the result of the EU referendum.”

Brexit uitvoeren had zij op dag één kunnen doen, door onmiddellijk uit de Europese Unie te stappen of door artikel 50 aan te spreken en uit de EU te stappen. Het voorbeeld is voorhanden: de vreedzame ontvlechting van Tsjechië en Slowakije op 1 januari 1993. De Tsjechen wilden niet, maar respecteerden de wil van de Slowaken. Beide partijen sloten een reeks bilaterale verdragen en binnen enkele weken was het gedaan. May had, als ze het niet direct, maar gefaseerd had willen doen, haar land binnen drie maanden uit de Europese Unie kunnen halen.

Maar dat heeft zij niet gedaan. Zij is gaan onderhandelen over iets dat al lang beslist was en heeft dat bewust halfslachtig gedaan, omdat ze zelf helemaal niet uit de Europese Unie wilde.

“I feel as certain today as I did three years ago that in a democracy, if you give people a choice you have a duty to implement what they decide. I have done my best to do that.”

Precies het tegendeel heeft zij gedaan.

“I negotiated the terms of our exit and a new relationship with our closest neighbours that protects jobs, our security and our Union. I have done everything I can to convince MPs to back that deal. “

Driewerf onjuist. Ze heeft waardeloze deals gesloten. Ze heeft MP’s het gevoel gegeven dat ze zelf niet in de deal geloofde, waardoor die niet met haar mee wilden werken.

“It is, and will always remain, a matter of deep regret to me that I have not been able to deliver Brexit.”

Precies het tegendeel is waar. Ze heeft alles gedaan om de Brexit te saboteren. Ze heeft de Brexit 3 jaar lang succesvol tegengehouden. ‘To deliver Brexit’, moet hier zijn ‘to avoid Brexit’.

“For many years the great humanitarian Sir Nicholas Winton – who saved the lives of hundreds of children by arranging their evacuation from Nazi-occupied Czechoslovakia through the Kindertransport – was my constituent in Maidenhead. At another time of political controversy, a few years before his death, he took me to one side at a local event and gave me a piece of advice. He said, ‘Never forget that compromise is not a dirty word. Life depends on compromise.’ “

Wat heeft Sir Nicholas Winton te maken komt met het verraad aan het Britse volk dat May heeft gepleegd? Waarom stelt May het ondermijnen van de beslissing van van het Britse volk om uit de EU te treden op één lijn met het redden van Joodse kinderen in Tsjecho-Slowakije aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog?

“But the unique privilege of this office is to use this platform to give a voice to the voiceless, to fight the burning injustices that still scar our society.”

Als zij echt om vrouwenrechten geeft, waarom schaft zij dan de Sharia-rechtbanken in islamitische wijken in Groot-Brittannië niet af?

“I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold – the second female Prime Minister but certainly not the last. I do so with no ill-will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.”

Zij heeft niet één seconde haar geliefde land gediend. Zij is van begin tot einde een pion geweest van een sinistere imperialistische agenda die vanuit de City of London in de wereld werd uitgerold.

En we mogen God op onze knieën danken, dat haar zwarte missie is mislukt.

WW1 als Bakermat van de Nieuwe Wereldorde

Met dank aan James Corbett.

James Corbett noemt in zijn voortreffelijke documentaire ‘World War One Conspiracy’ de Eerste Wereldoorlog ‘het einde van het begin’.

Honderd jaar het einde van de Eerste Wereldoorlog staan we aan de vooravond van de vervulling van de visie van de personen die op dit planetaire mensenoffer hebben aangestuurd.

De aanslagen van 11 september 2001  vormen het ‘begin van het einde’. De daardoor ontketende  ‘oorlog tegen de terreur’ zal leiden tot een derde en laatste wereldoorlog, die meer slachtoffers zal maken dan de eerste twee samen en dit keer niet alleen Europa, maar de hele wereld zal veranderen.

Tenzij er in het Westen sociale veranderingen doorgevoerd zullen worden, die de verschillende sectoren van de maatschappij  zelfstandig laten functioneren en de samenleving als geheel emanciperen van de landelijke en provinciale politiek.

We moeten streven naar een bestuursvorm, waarin de geldwereld de politiek niet meer kan beïnvloeden, de politiek het onderwijs niet kan bepalen en het onderwijs onze kinderen niet meer kan indoctrineren.

Onze kinderen zijn de toekomst en als zij niet voortdurend gehersenspoeld worden, zullen zij vanzelf de juiste instellingen scheppen die nodig zijn om een organische samenleving te organiseren.

Zij zullen dan kijken naar wat wij hen hebben nagelaten aan ideeën en zij zullen binnen drie dagen vanzelf daaruit de sociale organica kiezen,  de opvatting dat de samenleving niet als een machine, maar als een organisch geheel wil worden begrepen en bestuurd.

Vrijheid van onderwijs is nu de hoogste prioriteit.

Er moet vrijheid van meningsuiting komen, vrijheid van onderzoek en vrijheid van keuze van geneeswijze. De inspectie van het onderwijs en de inspectie van de gezondheidszorg moeten worden afgeschaft. De strafbepalingen aangaande (groeps-)belediging en godslastering moeten worden afgeschaft, corrupte rechters en officieren van justitie worden weggezuiverd.

De inlichtingendiensten moeten worden ontbonden, de gezonde onderdelen worden ondergebracht in een nieuwe overheidsdienst die  gecontroleerd wordt door het parlement.

Zodra het proces op gang komt, krijgt het een eigen dynamiek, want het is onze natuurlijke weg voorwaarts.

De kiezer moet niet alleen over benoeming van bewindspersonen, maar ook over beleidsvraagstukken kunnen beslissen. Dat kan door het houden van rechtsgeldige referenda.

Wilt u oorlog tegen Iran, wilt u sancties tegen Rusland, wilt u verplichte vaccinaties, wilt u adoptie van kinderen door homo-stellen, wilt u dat de juf uw dochter van 10 uitlegt wat vingeren is, wilt u verlof voor recidiverende zedendelinquenten, wilt u een verplichte zorgverzekering met 327 euro boete als u er geen heeft, wilt u massa-immigratie naar Nederland, wilt u kunstmatig lage maximumsnelheden waardoor hollanders via snelheidsboetes van hun inkomen beroofd worden, wilt u ongekozen en corrupte burgemeesters, wilt u een wethouder met 15  portefeuilles,  wilt u  dat de gemeente bepaalt of u een boom in uw tuin mag omhakken, dat de provincie bepaalt of er iemand in uw tuinhuisje mag slapen, dat uw auto apk wordt afgekeurd omdat de gordel op de achterbank versleten is, dat dit alles wordt nageleefd door dure ambtenaren die door u betaald worden, etc.

Als u dat allemaal wilt, zult u dit niet honderd jaar houden, maar dan zult u 10x zo veel daarvan krijgen, want macht vermeerdert zich.

Centralisatie brengt vanuit zijn eigen aard meer centralisatie van de macht met zich mee, zoals u in de documentaire van James Corbett heeft kunnen zien. Hoe meer macht er in het centrum is vergaard, hoe sneller de centralisering zelf verloopt.

Alle samenlevingen zullen dan worden onderworpen en de aarde zal dan worden bestuurd als een machine. Het voorbeeld van deze Orwelliaanse nachtmerrie wordt momenteel al uitgewerkt in China, in de vorm van het systeem van ‘sociaal krediet’.

De mentale en monetaire impulsen voor de Nieuwe Wereldorde komen vanuit de financiële wereld.

De ‘geheime politiek’ die de financiële wereld aanstuurt mag onthuld worden in de mate waarin Nederlanders dat kunnen en willen verwerken.

De Nederlandse machtselite is een onderdeel van de Brits-Amerikaanse machtselite en overlapt met soortgelijke en andere netwerken in België, Frankrijk, Duitsland, Italië en andere landen.

Ik heb u de afgelopen drie jaar laten zien, waar u dit netwerk kunt vinden en hoe u het kunt opdoeken. Als u ogen heeft – en intuïtie – heeft u het gezien.

Dat is een van de tientallen redenen, waarom de oorlogsplannen voor 2018 zijn uitgesteld naar 2022.

Want als er oorlog zou uitbreken, zou dat leiden tot een opstand in Nederland en dan zou u precies weten waar u degenen kunt vinden, die de nieuwe slachtpartij hebben ontketend.

Ik heb met tientallen onthullingen op drie verschillende websites mijn deel bijgedragen aan de ontmaskering van de groepering die Nederland sinds het einde van de 19e eeuw in zijn macht heeft.

Het heeft mij mijn huwelijk gekost, mijn geld en het heeft mijn leven geruïneerd. En ik ben blootgesteld geweest aan bizarre straling, waarvan ik niet wist dat die bestond.

Niemand in Nederland heeft mij geholpen – op één persoon na die het nota bene zelf moeilijk had – en ik heb vrede met wat ik gedaan heb. Ik heb gehandeld uit morele impulsen en hoef geen bevestiging van buitenaf.

Maar ik ga niet nog meer onthullen, want mijn dochter wordt nog steeds bedreigd en dat kan u niets schelen.