Home

We leven in een zeer snelle tijd. Sinds de val van de Berlijnse Muur, de vereniging van Europa en de uitbreiding van de NAVO naar het oosten, zijn allerlei ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt die vroeger langzaam verliepen of alleen maar zichtbaar waren voor specialisten.

De economische crisis sinds 2008, die maar niet echt voorbij gaat, het pro-actieve buitenlandbeleid van de Verenigde Staten (Wolfowitz-doctrine), de opkomst van islamitisch radicalisme waar het Westen geen antwoord op heeft, de voortgaande uitholling van nationale soevereiniteit en centralisering van politieke en fiscale macht in Europa, de opkomst van Brazilië, India en China en tenslotte de terugkeer op het wereldtoneel van het Wederopgestane Rusland.

Er worden vanuit de Verenigde Staten via Europa antecedenten gecreëerd voor een militair conflict met Rusland. Als het zo doorgaat, is het eigenlijk logisch dat we ons binnen 5 tot 10 jaar in een oorlog met Rusland bevinden die, net zoals de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, door niemand gewild is, maar wel wordt uitgevochten.

Sympathieke leiders zoals Barack Obama, Francois Hollande en Mark Rutte slagen er niet in deze cynische oorlogsvoorbereidingen een halt toe te roepen, de economie op gang te krijgen of de kloof tussen politiek en burger te overbruggen. Datzelfde geldt voor politieke partijen, parlementen, vakbonden en centrale banken. En voor de onderliggende ideologieën, ook al bevat het liberalisme, vooral in zijn libertarische vorm, nog bruikbare elementen.

De oplossing ligt in Bewustwording. Mensen moeten zich bewust worden van hun individuele verantwoordelijkheid, zich informeren en initiatief nemen. Er wordt wel eens gezegd dat één man – Alexander Solzjenytsin – in feite het dictatoriale regime van de Sovjet-Unie ten val heeft gebracht. Dat is wellicht overdreven, maar het toont wel dat in tijden van tegenspoed individuen die hun morele verantwoordelijkheid nemen, verstrekkende veranderingen kunnen bewerkstelligen.

Het is een interessante tijd, want in tijden van tegenspoed worden we aangezet om na te denken hoe we ons leven beter kunnen organiseren.

Die Bewustwording is nog niet te definiëren, maar hij is voelbaar, hoorbaar en zichtbaar:
De documentaire over de bouwfraude (NPO, 24 augustus 2015), waarin een kamerlid zegt dat er waarschijnlijk voor 1 miljard per jaar gefraudeerd wordt met publieke aanbestedingen. Van uw en mijn belastinggeld.
De makelaar die door de vastzittende huizenmarkt is gaan nadenken en tot het inzicht is gekomen dat de Amerikaanse Federal Reserve een consortium van private investeringsmaatschappijen is (Driebergen, 18 augustus).
Maar ook de gereformeerde groenteboer die, toen hij hoorde dat ik in een scheiding lag, mij een kop koffie aanbood en zijn lunch met mij deelde (Maarn, 20 augustus).

De komende maanden zal ik middels mijn website mijn ervaringen en inzichten met u delen. Natuurlijk heb ik ook mijn beperkingen, maar u zult er zeker zaken vinden, waar u misschien nog niet aan gedacht had of waar u zelf nog niet op gekomen was.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de dynamiek die van mijn website uitgaat en ik zal mijn best doen om op al uw bijdragen tijdig te reageren.

2 gedachten over “Home”

  1. Beste Michiel,

    Heeft u meer baat bij oplossingen van de door u genoemde (grote) problemen, of heeft u meer baat bij het instandblijven daarvan?

    VrGr AB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *