Lidmaatschap Forum voor Democratie opgezegd

Geachte lezers,

Begin april 2019 zijn wij lid geworden van Forum voor Democratie. Reden is dat wij de noodzaak inzagen van bindende referenda, bij een kleine overheid. Dus het referendum vanuit liberaal perspectief. Zodat het volk wel beslist of er ‘stikstof-beleid’ moet worden gevoerd, of er klimaat- of migratie-akkoorden worden gesloten, of dat Nederlandse F-16’s aan militaire operaties in het buitenland deelnemen, maar niet kan beslissen over wat U vanavond eet, wat voor kleding u draagt of wat voor onafhankelijke websites u wilt bezoeken.

Wij hebben de partijleiding (Eppink, Rooke) voorafgaand aan de lezing van Vaclav Klaus ontmoet en haar onze diensten aangeboden op het gebied van informatie, documentatie en advies op het gebied van Centraal- en Oost-Europa.

Onze kandidatuur werd doorgeschoven naar de fractie van de Provinciale Staten van Utrecht. Europa zat kennelijk al ‘vol’. Daarna hebben we ons geconcentreerd op directe democratie en de verschillende soorten burgerinitiatief. Opnieuw inspirerende personen en ‘energizing’ activisten, – waar andere politieke partijen wat van kunnen leren -, maar geen concrete samenwerkingsvoorstellen.

Toen hebben wij besloten dat het niet de tijd is voor samenwerking met Forum. Anders was er wel een voorstel gekomen, hoe bescheiden ook.

Wij zullen vanuit onze publistiek Forum blijven steunen.

Wij blijven de persoon en politicus Thierry Baudet beschermen.

сплин – de vreemdeling

Шёл чудак = Er liep een vreemdeling                                           

Раскалённому солнцу подставив нагретый чердак = Die zijn warme zolder had verruild voor de brandende zon.

Шёл чудак, за спиной его тихо качался рюкзак = Er liep een vreemdeling, en zijn rugzak schoof zachtjes heen en weer.

Шёл домой = Hij was op weg naar huis

Представляя, как все удивятся тому, что живой = En hij stelde zich voor hoe iedereen verbaasd zou zijn om hem levend terug te zien.

Что ничто не случилось такого с его головой = Gezond van lijf en ledenen.

Так и есть = Zo is dat.

У него для людей была самая лучшая весть = Hij bracht de mensen het best denkbare nieuws.

И он шёл по дороге, от счастья светящийся весь = Hij liep op de weg en straalde van geluk.

Love and peace! = Love and peace!

Люди могут, конечно, спастись от падения вниз = De mensen kunnen, als ze willen, natuurlijk, gered worden van de val in de diepte.

И он шёл рассказать им о том, как им можно спастись = En hij ging rond en vertelde hen, hoe ze gered konden worden.

Рассказал = Hij vertelde hen dat.

И напуган был всем этим весь этот зрительный зал = En door dit alles werd zijn gehoor verontrust.

И слова его долго летели сквозь этот базар = En zijn woorden klonken lang na in de bazaar

В пустоту = de leegte in.

Он шёл к людям, он нёс им надежду, любовь, красоту = Hij was onder de mensen, en leerde hen hoop, liefde en schoonheid.

Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту = En zij namen hem gevangen en spijkerden hem aan het kruis.

Каждый раз = Telkens

Когда сходятся звёзды, сойдя со своих звёздных трасс = Als de sterren hun loop verlaten en samenkomen.

Всё становится ясно без всех этих жестов и фраз = En alles helder wordt, zonder al deze gestes en frasen.

Каждый раз = Telkens

Когда кровь на ладонях и падают слёзы из глаз = Als er bloed wordt vergoten en tranen vloeien. 

Очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас = Is het heel pijnlijk om te zien, als iemand lijdt omwille van ons.