Alle berichten van admin

Regering moet aftreden wegens coronacrisis

Maandagavond riepen minister van Algemene Zaken Mark Rutte en minister van Veiligheid & Justitie Ferdinand Grapperhaus in een gezamenlijke persverklaring het Nederlandse volk op om af te zien van hun recht op vereniging en vergadering af te zien.

Het recht op vereniging en vergadering is echter een grondrecht. Als twee ministers uit een regering oproepen om dat te schenden, waarvan de ene regeringsleider en voorzitter van de Ministerraad is, plegen zij een ernstige inbreuk op de Nederlandse grondwet en geven zij blijk van een semi-dictatoriale gezindheid en moeten zij aftreden.

Te meer daar dit zonder enige grondwettelijke basis is gebeurd. Opschorting van grondrechten mag alleen, als de staat van beleg is uitgeroepen en dat is helemaal niet het geval. Het lijkt wel de Duitse bezetting!

Het wordt echter nog erger. Niet alleen verkondigden beide wegbereiders van een ‘medische dictatuur’ – een nieuwe vinding, mogelijk gemaakt door overheidsfinanciering van artsen, in instellingen die zich 24/24 met volksgezondheid bezig houden – een samenscholingsverbod in de openbare ruimte, ze bemoeiden zich zelfs met wat U in uw eigen woning doet, namelijk hoe U zich daarin verplaatst, hoeveel mensen U thuis uitnodigt en hoeveel afstand U tot hen moet houden.

Dat gaat veel te ver, lieve mensen, dat mag U niet accepteren. Accepteert U dat wel, dan bindt U de kat op het spek. Na het ‘succes’ van de vrijwillige (!) opgave van uw grondrechten, zal er namelijk zeker een tweede virus per ongeluk-express worden losgelaten en dat zal wel een gemeen virus zijn. Niet een onschuldige nieuwe variant van een bestaand griepvirus, zoals de Covid-19.

We leven in een situatie, waarin zelfs een ex-communist als Frank Furedi, professor in de Sociologie aan de Universiteit van Kent (Canterbury), zijn lezers oproept om respect te tonen voor medeburgers die een andere mening hebben en niet participeren in de Corona-hysterie.

Verschillende Westerse regeringen – met in hun kielzog bedrijven en maatschappelijke instellingen – zijn immers begonnen met een hetze tegen burgers die zich verzetten tegen de onnodige en verregaande inperking van de grondrechten van de burgers vanwege de overdreven, dan wel niet-bestaande ‘maatschappelijke dreiging’ van de verspreiding van het ‘diabolische’ griepvirus.

“Mensen die zich verzetten tegen de totalitaire Covid-19-maatregelen uitmaken voor ‘Covidioten’, is niets anders dan een nieuwe tactiek van onze schaapherders om de discussie onmogelijk te maken”, aldus Furedi.

Als zelfs een trotskist en voormalig lid van de Revolutionaire Communistische Partij – Trotski was niet beter, maar juist erger dan Lenin – het opneemt voor de vrijheid van meningsuiting en het recht op dissidentie, dan is er wat aan de hand!

Dan mogen we concluderen dat we getuigen zijn van een antecedent van een nieuwe totalitaire trend, die zich voor onze ogen ontvouwt.

Gaat U dus vooral in discussie, zoals postbodes doen in de groepsapp in Bilthoven, als er wordt opgeroepen om één voor één het depot in te gaan uit ‘respect’ voor de collega’s. Ga in discussie in de Plus supermarkt, waar overal plastic schermen hangen, winkelmandjes weggehaald zijn en winkelwagentjes ‘verplicht’ zijn gesteld, omdat je daarmee afstand creëert tot de rest van het winkelende publiek.

Ga beleefd, goed onderbouwd en op het juiste moment in discussie op uw werk. En met vrienden en familieleden, met voorbijgangers, waar de gelegenheid zich voordoet.

Verpest het feestje van gereïncarneerde Gauleiters als Rutte en Grapperhaus. Van deze en andere wegbereiders van de volgende totalitaire dictatuur.

Maak gebruik van uw recht op vrijheid van meningsuiting. Dat kan niemand U afnemen.

En stuur deze corrupte regering met zijn corrupte medische adviseurs de laan uit!

Het virus gedraagt zich hetzelfde, alleen de mensen gedragen zich anders

Ondertussen is ons voldoende materiaal toegestuurd om wat over de Corona-gekte te zeggen.

Virussen willen zich verspreiden. Elk jaar wordt weerstand opgebouwd tegen griepvirussen, waarna enkele virussen muteren om zich te kunnen blijven verspreiden.

Corona maakt al tien jaar een vast onderdeel uit van de griepvirussen van omstreeks 10%. Corona is dus niets nieuws. De Covid-19 variant is wel nieuw, maar niet in de zin dat virussen niet regelmatig muteren en corona wel.

Het aantal mensen dat besmet wordt met een griepvirus, er ziek van wordt en er daadwerkelijk aan overlijdt, is gelukkig zeer gering en ligt rond de 0,1%. Dat aandeel wordt ‘mortaliteit’ genoemd.

Wat veranderd is, is niet het virus zelf, maar de berichtgeving erover.

Laten we eens kijken naar een bericht uit het Algemeen Dagblad uit 2018.

Het artikel begint als volgt:

“De griep slaat dit jaar wild om zich heen.”

En gaat verder: “Ziekenhuizen liggen tjokvol met grieppatiënten, met name hoogbejaarden, met levensbedreigende complicaties als longontsteking.”

De derde zin luidt: “Uit de statistische gegevens van het CBS blijkt dat in heel het land de sterfte sterk is verhoogd.”

De vierde zin: “Alleen al in de week van 1 tot 7 februari gingen er 500 mensen meer dood dan verwacht.”

Tot slot de laatste zin van de 1e alinea: “De sterfte is hoger in de leeftijdsgroep 55-64 jaar maar vooral sterk verhoogd onder de 75-plussers.”

En laten we nu kijken naar de titel van het voorpagina-artikel op de website van het AD in 2020. Het luidt: “LIVE: 179 Nederlanders overleden door Corona-virus, Noordwijk sluit wegen naar kust af.” (22 maart 2020)

Het verschil in berichtgeving kon niet groter zijn.

Twee jaar geleden was een aantal van 500 doden door griep in één week in februari dus geen enkele reden tot paniek. Nu is een aantal van nog geen 200 doden in een maand al reden tot algehele paniek. Een paniekgolf die zich vanuit de instanties verspreidt over de bekende 80% van de bevolking die alles gelooft wat over hen wordt uitgestort.

In de winter van 2014/2015 eiste de griep in een periode van 21 weken 8.600 levens.

Ook wat betreft de risicogroepen en de eigenlijke doodsoorzaak wond de krant er in 2019 geen doekjes om: “Het is niet het griepvirus zelf waaraan ouderen overlijden, maar het kan wel de druppel zijn voor bejaarden met een zwak hart of longproblemen.”

Dat is ook wat het RIVM zegt, namelijk dat de overgrote meerderheid van mensen die ziek worden van Corona milde en griepachtige klachten hebben. Alleen personen die in een risico-groep zitten, moeten voorzichtig zijn met hun gezondheid.

Maar dat was in de winter van 2014/2015 dus net zo.

In Nederland mag je elkaar van de regering geen hand meer geven en moet je anderhalve meter afstand van je medeburgers houden. Samenscholingen van 100 of meer personen zijn verboden, waardoor sportwedstrijden en concerten worden afgelast. Café’s en winkels sluiten, evenals scholen – hetgeen trouwens wel een goede maatregel is, want thuis leren de leerlingen beter – en is er al 10 weken gevangenisstraf uitgedeeld aan een student die op een politieagent nieste.

De economische schade loopt in de (honderden) miljoenen en de bewegingsvrijheid van reizigers wordt ingeperkt. Op talrijke plaatsen mag je niet meer contant betalen.

Dit gebeurt in een context, waarbij 98% procent van de bevolking niets te vrezen heeft en helemaal niet beschermd hoeft te worden.

Niettemin worden kleine en middelgrote bedrijven kapot gemaakt en wordt de bewegingsvrijheid van Nederlanders ingeperkt.

De media bedriegen de mensen doordat artsen die zeggen dat het wel mee valt niet aan het woord komen en doordat vergelijkbare mortaliteit door andere griepvirussen wordt weggelaten.

Tevens worden sterfgevallen van patiënten met het coronavirus, die ook longontsteking, diabetes of een hartziekte hadden, aan corona toegeschreven en niet aan die andere kwalen.

In Frankrijk mag je zelfs niet meer fietsen. Je moet binnen een straal van 2 km van je huis blijven.

Verder van huis reizen kan alleen als je van de website van de regering een formulier downloadt en uitprint, waarop je een speciale reden aangeeft, waarom je zo nodig de straat op moet. Heb je geen ‘geldige reden’ of het document niet bij je, dan krijg je – in de stijl van de regering van Macron – een boete van 135 euro. Fransen negeren dit uitgaansverbod massaal, waardoor er al 40.000 boetes zijn uitgedeeld. Zelfs daklozen hebben al boetes gehad.

Voor Macron komt de corona-gekte als een geschenk uit de hemel, want hij leeft al een jaar in een land dat in staat van revolutie verkeert, kan zich niet meer in het openbaar vertonen en heeft van Frankrijk een politiestaat gemaakt. Nu hoopt hij dat de Gele Hesjes, de brandweermannen, de Afrikaanse immigranten, de vakbonden en de overige demonstranten thuisblijven.

Het kan nog erger worden. Niet met de corona, maar wel met de inperking van de bewegingsvrijheid, van de vrijheid van vereniging en vergadering en van de vrijheid van meningsuiting. Er kan zelfs een staat van beleg afgekondigd worden, compleet met avondklok en uitgaansverbod.

Het virus gedraagt zich niet anders dan anders. Alleen de mensen gedragen zich anders.

Het is de paniek omtrent een op zich niet uitzonderlijk griepvirus, die zich in werkelijkheid als een virus gedraagt.

Zij verspreidt zich als een pandemie over de wereld.

Het ware virus is de corona-gekte zelf.

Verscheuren ‘State of the Union’ door Pelosi is dreigement

Na de zinderende rede van de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, in het kader van de ‘State of the Union’ – de jaarlijkse toespraak van de zittende president tot het Congres (het Huis van Afgevaardigden en de Senaat) over de toestand in het land – verscheurde de fractieleider van de Democratische Partij, Nancy Pelosi, demonstratief een exemplaar van de toespraak.

Het in het wit geklede spook – dit om te suggereren dat zij zuiver en rein was, tegenover Trump die troebel en onrein is – zei na afloop dat ze dat had gedaan, omdat het een ‘smerige’ toespraak was.

Dat is de cover story.

Maar de ‘symbolische’ strekking van de geste is veel cynischer. Pelosi wil het presidentschap van Trump verscheuren en dat kan op twee manieren.

De Democraten hebben Trump al tijdens de verkiezingen gedemoniseerd, – zoals onderwijssatraap Paul Rosemöller en Politburo-look-alike Marcel van Dam dat in 2002 deden met politicus Pim Fortuyn, – maar vergeefs. Ondanks de steun van Facebook, Twitter en het overgrote merendeel van de Amerikaanse TV-zenders en landelijke kranten voor de Democratische kandidate, won ‘The Donald’ in november 2016 tegen de oneerlijke ‘verwachtingen’ van de mainstream media in, maar precies zoals wij op deze website voorspeld hadden, de presidentsverkiezingen.

Na hun electorale nederlaag probeerden de Democraten de keuze van het Amerikaanse volk voor de flamboyante miljonair op allerlei manieren ongedaan te maken. De twee bekendste scams zijn de poging om Trump af te schilderen als een Russische pion, de zogeheten ‘Russia Hoax’, en nu dan de ‘Impeachment Hoax’, het show-proces van de aftredingsprocedure tegen Trump dat zojuist is mislukt, nu de Senaat Trump heeft vrijgesproken van twee cruciale onderdelen van de aanklacht, namelijk machtsmisbruik en obstructie van het Congres.
 

Bij deze laatste poging gebruikten de Democraten de Oekraïne, dat ze onder de tweede regering Obama (2013-2017) via een directe relatie tussen vice-president Joe Biden en de toenmalige Oekraïense president, Petro Porosjenko, via dwang, chantage en corruptie tot hun protectoraat hadden gemaakt, waar familieleden van meerdere Democratische politici goedbetaalde commissariaten bij Oekraïense oliebedrijven hadden en waar de handel in Oekraïense kinderen naar pedo-bordelen in het Westen welig tierde. Biden schepte publiekelijk op dat hij de Oekraïense regering gechanteerd had met het annuleren van een Amerikaanse mega-lening, als die de officier van justitie die onderzoek deed naar de corrupte praktijken van zijn zoon Hunter Biden, niet terstond van de zaak af zou halen. De Oekraïense regering bezweek voor de chantage en ontsloeg de desbetreffende procureur.

Biden heeft dus precies dat gedaan, waar de Democraten Trump van beschuldigen, namelijk directe inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Oekraïne, en wel om persoonlijk gewin, althans voor zijn zoon. Oftewel machtsmisbruik.

Nu hebben de Democraten hun protectoraat gebruikt om Trump ten val te brengen. Perfide. Maar de nieuwe Oekraïense president, Volodymir Zelenski, werkte onvoldoende mee. Hij is minder een marionet van het Westen dan zijn voorganger Porosjenko en wil zijn land weer verenigen.

Trump heeft alleen maar in een inmiddels vrijgegeven telefoongesprek aan Zelenski gevraagd, hoe dat nu zat met het ontslag van een lid van de Oekraïense rechterlijke macht na chantage door de toenmalige Amerikaanse vice-president.

Goed gedaan, Donald.

Maar de Democratische Partij is een door en door corrupte institutie, zelfs in vergelijking tot de zeker niet brandschone Republikeinse Partij. Doordat de verkiezingen van 2016 gewonnen zijn door een outsider, kunnen de Republikeinen echter niet al te opvallend proberen om Trump ten val te brengen, en daarom zijn de Democratische politici nu de belangrijkste instrumenten van de Amerikaanse deep state – het conglomeraat van belangengroepen, met name bij de overheid, in de financiële wereld en bij de grote bedrijven, dat gewend is om via lobbying en netwerken een groot deel van het beleid te maken, ongeacht de uitslag van de verkiezingen – om het beleid van de nieuwe outsider buiten werking te stellen.

Nu het de deep state niet is gelukt om via misbruik van de impeachment-procedure van Trump af te komen, zal hij voor 90% zeker de verkiezingen van november 2020 winnen en een tweede ambtstermijn van 4 jaar krijgen om zijn beleid van ‘America first’ te voltooien.

Net als bij Fortuyn is het dus niet gelukt om met een demoniseringscampagne door de mainstream media van een politieke rivaal af te komen.

Het presidentschap van de Verenigde Staten van America is een riskant ambt. Vier presidenten van deze jonge republiek zijn tijdens hun ambtsperiode vermoord (Lincoln, Garfield, McKinly, Kennedy). Zes andere overleefden een (of meerdere) moordaanslagen (Jackson, de beide Roosevelts, Truman, Ford, Reagan).

Er is nog nooit een Amerikaanse president zo gedemoniseerd als Donald Trump. Daaruit volgt dat hij een groot risico loopt op een aanslag.

Het vooruitzicht voor de Democratische Partij is nu dat, tenzij ze in de komende 9 maanden met een nieuwe hoax komen die wel het bedoelde resultaat heeft, The Donald in zijn tweede ambtstermijn schoon schip zal maken en er van de Democratische Partij, Biden en Pelosi net zo veel overblijft, als van de Partij van de Arbeid en Ad Melkert in de Nederlandse politiek.

De kans op een succesvolle hoax is erg klein, dus is de kans helaas erg groot, dat er aanstonds een aanslag gepland zal worden om Trump van het leven te beroven, want dat is de laatste manier om zijn presidentschap te ‘verscheuren’.

De geste van Pelosi was geen spontane, maar een ‘suggestieve’ handeling, namelijk een dreiging tot moord op Donald Trump.

Trump has to work on his security detail!

Lidmaatschap Forum voor Democratie opgezegd

Geachte lezers,

Begin april 2019 zijn wij lid geworden van Forum voor Democratie. Reden is dat wij de noodzaak inzagen van bindende referenda, bij een kleine overheid. Dus het referendum vanuit liberaal perspectief. Zodat het volk wel beslist of er ‘stikstof-beleid’ moet worden gevoerd, of er klimaat- of migratie-akkoorden worden gesloten, of dat Nederlandse F-16’s aan militaire operaties in het buitenland deelnemen, maar niet kan beslissen over wat U vanavond eet, wat voor kleding u draagt of wat voor onafhankelijke websites u wilt bezoeken.

Wij hebben de partijleiding (Eppink, Rooke) voorafgaand aan de lezing van Vaclav Klaus ontmoet en haar onze diensten aangeboden op het gebied van informatie, documentatie en advies op het gebied van Centraal- en Oost-Europa.

Onze kandidatuur werd doorgeschoven naar de fractie van de Provinciale Staten van Utrecht. Europa zat kennelijk al ‘vol’. Daarna hebben we ons geconcentreerd op directe democratie en de verschillende soorten burgerinitiatief. Opnieuw inspirerende personen en ‘energizing’ activisten, – waar andere politieke partijen wat van kunnen leren -, maar geen concrete samenwerkingsvoorstellen.

Toen hebben wij besloten dat het niet de tijd is voor samenwerking met Forum. Anders was er wel een voorstel gekomen, hoe bescheiden ook.

Wij zullen vanuit onze publistiek Forum blijven steunen.

Wij blijven de persoon en politicus Thierry Baudet beschermen.