Alle berichten van admin

Verscheuren ‘State of the Union’ door Pelosi is dreigement

Na de zinderende rede van de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, in het kader van de ‘State of the Union’ – de jaarlijkse toespraak van de zittende president tot het Congres (het Huis van Afgevaardigden en de Senaat) over de toestand in het land – verscheurde de fractieleider van de Democratische Partij, Nancy Pelosi, demonstratief een exemplaar van de toespraak.

Het in het wit geklede spook – dit om te suggereren dat zij zuiver en rein was, tegenover Trump die troebel en onrein is – zei na afloop dat ze dat had gedaan, omdat het een ‘smerige’ toespraak was.

Dat is de cover story.

Maar de ‘symbolische’ strekking van de geste is veel cynischer. Pelosi wil het presidentschap van Trump verscheuren en dat kan op twee manieren.

De Democraten hebben Trump al tijdens de verkiezingen gedemoniseerd, – zoals onderwijssatraap Paul Rosemöller en Politburo-look-alike Marcel van Dam dat in 2002 deden met politicus Pim Fortuyn, – maar vergeefs. Ondanks de steun van Facebook, Twitter en het overgrote merendeel van de Amerikaanse TV-zenders en landelijke kranten voor de Democratische kandidate, won ‘The Donald’ in november 2016 tegen de oneerlijke ‘verwachtingen’ van de mainstream media in, maar precies zoals wij op deze website voorspeld hadden, de presidentsverkiezingen.

Na hun electorale nederlaag probeerden de Democraten de keuze van het Amerikaanse volk voor de flamboyante miljonair op allerlei manieren ongedaan te maken. De twee bekendste scams zijn de poging om Trump af te schilderen als een Russische pion, de zogeheten ‘Russia Hoax’, en nu dan de ‘Impeachment Hoax’, het show-proces van de aftredingsprocedure tegen Trump dat zojuist is mislukt, nu de Senaat Trump heeft vrijgesproken van twee cruciale onderdelen van de aanklacht, namelijk machtsmisbruik en obstructie van het Congres.
 

Bij deze laatste poging gebruikten de Democraten de Oekraïne, dat ze onder de tweede regering Obama (2013-2017) via een directe relatie tussen vice-president Joe Biden en de toenmalige Oekraïense president, Petro Porosjenko, via dwang, chantage en corruptie tot hun protectoraat hadden gemaakt, waar familieleden van meerdere Democratische politici goedbetaalde commissariaten bij Oekraïense oliebedrijven hadden en waar de handel in Oekraïense kinderen naar pedo-bordelen in het Westen welig tierde. Biden schepte publiekelijk op dat hij de Oekraïense regering gechanteerd had met het annuleren van een Amerikaanse mega-lening, als die de officier van justitie die onderzoek deed naar de corrupte praktijken van zijn zoon Hunter Biden, niet terstond van de zaak af zou halen. De Oekraïense regering bezweek voor de chantage en ontsloeg de desbetreffende procureur.

Biden heeft dus precies dat gedaan, waar de Democraten Trump van beschuldigen, namelijk directe inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Oekraïne, en wel om persoonlijk gewin, althans voor zijn zoon. Oftewel machtsmisbruik.

Nu hebben de Democraten hun protectoraat gebruikt om Trump ten val te brengen. Perfide. Maar de nieuwe Oekraïense president, Volodymir Zelenski, werkte onvoldoende mee. Hij is minder een marionet van het Westen dan zijn voorganger Porosjenko en wil zijn land weer verenigen.

Trump heeft alleen maar in een inmiddels vrijgegeven telefoongesprek aan Zelenski gevraagd, hoe dat nu zat met het ontslag van een lid van de Oekraïense rechterlijke macht na chantage door de toenmalige Amerikaanse vice-president.

Goed gedaan, Donald.

Maar de Democratische Partij is een door en door corrupte institutie, zelfs in vergelijking tot de zeker niet brandschone Republikeinse Partij. Doordat de verkiezingen van 2016 gewonnen zijn door een outsider, kunnen de Republikeinen echter niet al te opvallend proberen om Trump ten val te brengen, en daarom zijn de Democratische politici nu de belangrijkste instrumenten van de Amerikaanse deep state – het conglomeraat van belangengroepen, met name bij de overheid, in de financiële wereld en bij de grote bedrijven, dat gewend is om via lobbying en netwerken een groot deel van het beleid te maken, ongeacht de uitslag van de verkiezingen – om het beleid van de nieuwe outsider buiten werking te stellen.

Nu het de deep state niet is gelukt om via misbruik van de impeachment-procedure van Trump af te komen, zal hij voor 90% zeker de verkiezingen van november 2020 winnen en een tweede ambtstermijn van 4 jaar krijgen om zijn beleid van ‘America first’ te voltooien.

Net als bij Fortuyn is het dus niet gelukt om met een demoniseringscampagne door de mainstream media van een politieke rivaal af te komen.

Het presidentschap van de Verenigde Staten van America is een riskant ambt. Vier presidenten van deze jonge republiek zijn tijdens hun ambtsperiode vermoord (Lincoln, Garfield, McKinly, Kennedy). Zes andere overleefden een (of meerdere) moordaanslagen (Jackson, de beide Roosevelts, Truman, Ford, Reagan).

Er is nog nooit een Amerikaanse president zo gedemoniseerd als Donald Trump. Daaruit volgt dat hij een groot risico loopt op een aanslag.

Het vooruitzicht voor de Democratische Partij is nu dat, tenzij ze in de komende 9 maanden met een nieuwe hoax komen die wel het bedoelde resultaat heeft, The Donald in zijn tweede ambtstermijn schoon schip zal maken en er van de Democratische Partij, Biden en Pelosi net zo veel overblijft, als van de Partij van de Arbeid en Ad Melkert in de Nederlandse politiek.

De kans op een succesvolle hoax is erg klein, dus is de kans helaas erg groot, dat er aanstonds een aanslag gepland zal worden om Trump van het leven te beroven, want dat is de laatste manier om zijn presidentschap te ‘verscheuren’.

De geste van Pelosi was geen spontane, maar een ‘suggestieve’ handeling, namelijk een dreiging tot moord op Donald Trump.

Trump has to work on his security detail!

Lidmaatschap Forum voor Democratie opgezegd

Geachte lezers,

Begin april 2019 zijn wij lid geworden van Forum voor Democratie. Reden is dat wij de noodzaak inzagen van bindende referenda, bij een kleine overheid. Dus het referendum vanuit liberaal perspectief. Zodat het volk wel beslist of er ‘stikstof-beleid’ moet worden gevoerd, of er klimaat- of migratie-akkoorden worden gesloten, of dat Nederlandse F-16’s aan militaire operaties in het buitenland deelnemen, maar niet kan beslissen over wat U vanavond eet, wat voor kleding u draagt of wat voor onafhankelijke websites u wilt bezoeken.

Wij hebben de partijleiding (Eppink, Rooke) voorafgaand aan de lezing van Vaclav Klaus ontmoet en haar onze diensten aangeboden op het gebied van informatie, documentatie en advies op het gebied van Centraal- en Oost-Europa.

Onze kandidatuur werd doorgeschoven naar de fractie van de Provinciale Staten van Utrecht. Europa zat kennelijk al ‘vol’. Daarna hebben we ons geconcentreerd op directe democratie en de verschillende soorten burgerinitiatief. Opnieuw inspirerende personen en ‘energizing’ activisten, – waar andere politieke partijen wat van kunnen leren -, maar geen concrete samenwerkingsvoorstellen.

Toen hebben wij besloten dat het niet de tijd is voor samenwerking met Forum. Anders was er wel een voorstel gekomen, hoe bescheiden ook.

Wij zullen vanuit onze publistiek Forum blijven steunen.

Wij blijven de persoon en politicus Thierry Baudet beschermen.

сплин – de vreemdeling

Шёл чудак = Er liep een vreemdeling                                           

Раскалённому солнцу подставив нагретый чердак = Die zijn warme zolder had verruild voor de brandende zon.

Шёл чудак, за спиной его тихо качался рюкзак = Er liep een vreemdeling, en zijn rugzak schoof zachtjes heen en weer.

Шёл домой = Hij was op weg naar huis

Представляя, как все удивятся тому, что живой = En hij stelde zich voor hoe iedereen verbaasd zou zijn om hem levend terug te zien.

Что ничто не случилось такого с его головой = Gezond van lijf en ledenen.

Так и есть = Zo is dat.

У него для людей была самая лучшая весть = Hij bracht de mensen het best denkbare nieuws.

И он шёл по дороге, от счастья светящийся весь = Hij liep op de weg en straalde van geluk.

Love and peace! = Love and peace!

Люди могут, конечно, спастись от падения вниз = De mensen kunnen, als ze willen, natuurlijk, gered worden van de val in de diepte.

И он шёл рассказать им о том, как им можно спастись = En hij ging rond en vertelde hen, hoe ze gered konden worden.

Рассказал = Hij vertelde hen dat.

И напуган был всем этим весь этот зрительный зал = En door dit alles werd zijn gehoor verontrust.

И слова его долго летели сквозь этот базар = En zijn woorden klonken lang na in de bazaar

В пустоту = de leegte in.

Он шёл к людям, он нёс им надежду, любовь, красоту = Hij was onder de mensen, en leerde hen hoop, liefde en schoonheid.

Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту = En zij namen hem gevangen en spijkerden hem aan het kruis.

Каждый раз = Telkens

Когда сходятся звёзды, сойдя со своих звёздных трасс = Als de sterren hun loop verlaten en samenkomen.

Всё становится ясно без всех этих жестов и фраз = En alles helder wordt, zonder al deze gestes en frasen.

Каждый раз = Telkens

Когда кровь на ладонях и падают слёзы из глаз = Als er bloed wordt vergoten en tranen vloeien. 

Очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас = Is het heel pijnlijk om te zien, als iemand lijdt omwille van ons.

10 dingen die ook beter kunnen

  1. Schaf de verplichting af om te pas en te onpas een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te eisen, als een Nederlandse burger van baan verwisselt. Momenteel moet zelfs de postbode een VOG overleggen (!). Dat ‘ge-VOG’ kost tijd en geld, zowel voor de aanvrager, als voor de instelling, waar de burger gaat werken (30 euro). Het kost tevens tijd en geld voor de overheid, – want er moet een ambtenaar mee aan de slag – en draagt zo bij tot verdere bureaucratisering van een reeds al te zeer gebureaucratiseerd land.
  2. Nederlanders – en inwoners van 52 andere landen – kunnen sinds 1 oktober vorig jaar online kosteloos een e-visum aanvragen voor de de stad Sint Petersburg in de Russische Federatie. Voorwaarde is dat U binnen de geografische zone van Sint Petersburg blijft – winterpaleizen inbegrepen – en dat het verblijf maximaal 7 dagen is. Dat lijkt een geste te zijn van de Russische president Vladimir Poetin om het wederzijdse visumregime te versoepelen. Gezien de bijzondere band van Nederland met Rusland en met name met Sint Petersburg, – Amsterdam heeft als enige stad ter wereld een afdeling van het museum Hermitage -, is het een gelegenheid om de uitwisseling met burgers van de Russische Federatie te bevorderen, bijvoorbeeld door hen een gratis e-visum aan te bieden voor een verblijf in Nederland, maar niet voor de hele Schengen-zone, voor maximaal 1 week. In de praktijk kunnen Russische toeristen dan natuurlijk alsnog naar Parijs, maar Nederlandse toeristen kunnen met een e-visum natuurlijk ook naar Moskou. Even aankijken hoe het loopt.
  3. Schaf de verplichting af van binnenvaartschippers die in hun eigen kombuis een bordje ‘verboden te roken’ moeten ophangen.
  4. Ten overvloede, schaf de strafbaarstelling van mobiel bellen tijdens het fietsen af.
  5. Herstel het ouderlijk recht om de medische gegevens van hun kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar oud in te zien. Verplicht de huisarts om die gegevens te verstrekken.
  6. Maak burgers eigenaar van hun eigen medische gegevens, waaronder het elektronische patiëntendossier. Burgers moeten zelf kunnen beschikken over die gegevens en zelf bepalen of de overheid ze mag bewaren of gebruiken,
  7. Maak ouders eigenaar van de gegevens die scholen over hun minderjarige kinderen bijhouden. Nu is het zo, dat een school bij een slecht functionerende leerkracht de schuld aan de vertrekkende leerling kan geven, door vlak voor het vertrek allerlei lelijks in het leerling-volg-systeem te zetten. Dan wordt de leerling bij de nieuwe school gelijk schuin aangekeken, zodat het lijkt dat het vertrek niet aan de leerkracht lag, maar aan de leerling. Dat gebeurt helaas regelmatig in onze onderwijs-DDR.
  8. Stop met het uitrollen van het Steward-systeem op middelbare scholen. Het institutionaliseert politiemannetje spelen, elkaar verklikken en pesten. Je ziet in de praktijk al overeenkomsten met het risicomijdende gedrag van de echte politie: derdeklassers die steward / Volkspolizei moeten spelen, zijn bang om een senior leerling, bijvoorbeeld een zesdeklasser aan te spreken op rommel die hij voor hun ogen weggooit, en laten een junior leerling, bijvoorbeeld een eersteklasser dat opruimen. Op straffe van 2 uur nakomen (en alleen door het donker naar huis fietsen) als de eersteklasser weigert. De onderwijs-DDR institutionaliseert op deze wijze – onder het mom van de school schoon houden en verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving – misselijkmakend onrecht.
  9. Breng seksuele voorlichting terug van de basisschool naar de middelbare school en behandel het bij biologie in de 2e klas. Schaf ‘seksuele vorming’ – leraren die kinderen uitleggen hoe je moet seksen – geheel af. Deze pedofilisering van het onderwijs is een schande voor Nederland.
  10. Schaf het ‘kwartje van Kok’ af, de ‘tijdelijke’ verhoging uit 1991 van de accijnzen op autobrandstof, waardoor deze in Nederland duurder is dan in de meeste andere Europese landen. Die belofte wordt al 28 jaar geschonden en moet eindelijk vervuld worden. Volgens de overheid is het kwartje door bevriezing van de accijnzen in de daaropvolgende jaren aan de burger teruggegeven, maar dat klopt niet. Heden is de euro95 volgens de ANWB in Nederland zelfs het duurste van geheel Europa. In België en Duitsland is het circa 1 euro 39, in Frankrijk 1 euro 51, in Nederland 1 euro 70 (en in Rusland 65 eurocent).

Nederlanders – aardiger zijn voor elkaar en niet alles pikken van de overheid

De afgelopen tien jaar, – eigenlijk al sinds de moord op Pim Fortuyn (2002) -, is de sfeer in Nederland verhard. Er zijn vanuit de overheid en door de media kleine stapjes gezet, die nooit geaccepteerd hadden mogen worden. We noemen dat ‘salamitactiek’: het geleidelijk afnemen van uw persoonlijke vrijheden.

Er zijn tientallen, ja zelfs, honderden voorbeelden van en de lezers van deze website kennen die al.

Ik ben echter een roepende in de woestijn. Want niemand doet wat.

Het heeft volstrekt geen zin om er veel tijd aan te besteden, want het kan niemand wat schelen.

Gedurende de afgelopen 17 jaar is Nederland verworden tot een naar land met een egoïstische en onvriendelijke bevolking.

Dat was voor die tijd niet zo en is in andere landen ook niet zo.

De gemiddelde Nederlander geeft alleen om zichzelf en geen fluit om een ander.

Doordat Nederland is verworden van het land van de individuele vrijheid tot het land van de betutteling en nu op weg is om een soort ‘DDR-light’ te worden, zijn de mensen onaardig tegen elkaar geworden.

Ze voelen namelijk onbewust het onrecht en het verlies van vrijheid aan, maar praten dat vanuit hun egoïsme, materialisme en de collectieve onverschilligheid jegens de medemens goed. Zolang zij het maar goed hebben, is het niet erg dat de buurman wordt afgeslacht.

Maar het zit er wel, ergens in het onbewuste, en het jeukt.

Egoïsme is namelijk een illusie. Het is slechts een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen tot een vrij individu, maar vrije individuen zijn helemaal niet egoïstisch, want die zijn in contact met hun werkelijke, diepere natuur en weten zich verbonden met hun medemens, met de natuur, met het universum.

Vanuit een hoger bewustzijn is er geen egoïsme. Wel identiteit. Want hoe meer men zichzelf wordt, hoe meer men om zijn medemens geeft.

Wij hebben in Nederland in morele zin een terugval gehad de afgelopen 17 jaar. We zijn van het rechte pad afgeweken. We moeten het pad hervinden dat leidt naar vrijheid en medelijden.

Dat mensen elkaar bijten, is in hoge mate een gevolg van het feit dat ze veel te veel geaccepteerd hebben van hun eigen overheid. Die heeft nou een keer de tendens om te groeien en meer van uw persoonlijke leven te willen beheersen en als U daar niets tegen blijft doen, verliest U binnen 10-20 jaar al uw resterende vrijheden.

Om van Nederland weer een leuk land te maken, moeten we onze vrijheden herstellen.

Neem nou de boete voor het mobiel bellen op de fiets, waarmee de politie tienermeisjes kaal rooft. Dat is even klein, als symbolisch.

Dat had U nooit mogen accepteren.

Of het feit dat u de medische gegevens van uw kinderen niet meer mag inzien, als zij 12 jaar zijn of ouder. Uw minderjarige kind moet dan schriftelijk toestemming aan U geven. Uw 12-jarige dochter moet namelijk aan de pil kunnen, zonder dat U dat weet. De huisarts zit ook in het complot, want die mag U dan niet vertellen dat uw dochter van 12 al met seks is begonnen.

Dat is ziek.

Er is zojuist een aanval geweest op de traditie van Sinterklaas. Daardoor is het feest min of meer om zeep geholpen.

Dat heeft U opnieuw geaccepteerd.

Maar begrijpt U niet dat Kerstmis het volgende doelwit wordt van deze trend?

U moet – uiteraard vreedzaam – gaan terugvechten tegen de aanvallen op uw vrijheid, uw rechten, uw ouderlijke verantwoordelijkheid.

Daarna pas zal er weer ‘ruimte’ ontstaan voor solidariteit tussen te mensen. Dan worden Nederlanders weer één volk. Dan wordt het weer een leuk land. Want nu zijn we een geatomiseerde maatschappij geworden.

Er zijn uitzonderingen en die nemen toe in aantal. Er zijn steeds meer individuen in Nederland die wakker worden en zich onafhankelijk opstellen tegen de 80% gehypnotiseerde medeburgers. En die wèl iets voor de ander doen.

Maar het wordt een hels karwei om vanuit individuen en kleine gemeenschappen van Nederland weer een leuk land te maken.

Er gebeurt gewoon té weinig.

Ik ga een kaarsje voor U branden.