Categorie archief: Spiritual

De meisjes zijn het slachtoffer van de seksuele voorlichting

In ons blog van gisteren, zijn we één gevolg van de seksuele voorlichting vergeten te noemen. Wellicht omdat het zo overduidelijk is.

Het zijn de meisjes die er het meeste last van hebben, als er te vroeg met seksuele relaties begonnen wordt.

Bij seks zijn vrouwen degenen die iemand in hun lichaam moeten dulden. Dat is veel intiemer dan voor mannen, die het lichaam van de ander binnendringen.

Als vrouwen hun partner volledig vertrouwen, kunnen ze daar een gevoel van extase aan beleven. Of de seks tenminste beleven als een bevestiging van de intimiteit van hun relatie.

Maar als het op een teleurstelling uitloopt, zijn zij degenen die er het meeste last van hebben, omdat het voor hen veel intiemer is.

Natuurlijk zijn er meisjes die vroeger beginnen dan anderen en daar geen of minder last van krijgen, maar dat is een minderheid. De meeste meisjes die te vroeg beginnen, krijgen er wel last van in hun latere emotionele ontwikkeling en hun relaties.

Als de seksuele voorlichting op lagere scholen leidt tot vroegtijdige seksuele relaties, zijn het dus de meisjes die daar het meeste schade van ondervinden.

Haal seksuele voorlichting onmiddellijk uit het basisonderwijs

Deze week wordt op talrijke scholen in Nederland seksuele voorlichting gegeven. Tot enkele jaren geleden werd dat nog gedaan op de middelbare school bij het vak biologie, maar tegenwoordig gebeurt dat op lagere scholen. Dat houdt in dat seksuele voorlichting nu niet meer aan pubers, maar aan kinderen gegeven wordt. Kinderen in de leeftijd van 8 tot 12.

Welke zieke geest heeft dat bedacht?

Seksuele voorlichting aan kinderen is inmiddels zelfs verplicht gesteld door de onderwijsinspectie.

Dat heeft geleid tot ridicule vormen van “creativiteit”. Juffen die aan de slag gaan met een banaan en twee appels, een condoom over een courgette heentrekken en het gehoor van 8 tot 12-jarigen plastisch proberen uitleggen dat je op verschillende manieren kunt klaarkomen.

Kortom, de grote mensen zijn helemaal de weg kwijt.

Laten we als voorbeeld een school in Utrechtse Heuvelrug nemen die we uit piëteit niet bij naam zullen noemen. Op maandag 20 maart kregen kinderen seksuele voorlichting, waarbij onder andere geslachtsdelen in niets verhullend detail in beeld gebracht werden en de kinderen “leerden” hoe geslachtsgemeenschap verliep.

Hoe reageerde de klas? De meest voorlijke kindjes probeerden stoer te doen, maar de meerderheid van de klas was overstuur. Een kindje moest overgeven.

Dit gebeurt niet alleen op deze school, maar ook op andere basisscholen tijdens “seksuele voorlichting”.

Dat is ook begrijpelijk, want het is volstrekt ongezond om kinderen te confronteren met zaken waar ze nog niet aan toe zijn. Dat kan hun emotionele ontwikkeling ernstig schaden. Kinderen mogen ook geen bier drinken, blowen of autorijden. Het is hetzelfde principes als met films kijken: een film die voor een achtjarige spannend is, kan een kind van vijf nachtmerries geven.

De leerkrachten hebben massaal het belangrijkste principe van elke vorm van onderwijs vergeten, namelijk dat je kinderen bepaalde lesstof pas moet aanbieden, als ze die kunnen verwerken. Dan worden ze erdoor gewapend, nu worden ze er echter door verlamd.

Kinderen tussen de 8 en 12 hebben nog helemaal geen voorstelling van volwassen seksualiteit. Die kunnen ze pas begrijpen als ze zelf seksuele gevoelens gaan ontwikkelen en dat gebeurt tijdens de puberteit, omdat dan de fysiologische veranderingen plaatsvinden, die zulke gevoelens mogelijk maken.

Voor die tijd snappen ze het niet en dat is maar goed ook, want kinderen hebben het recht om gewoon kind te zijn. Het is een misvatting dat kinderen zo vroeg mogelijk volwassen moeten worden.

De seksuele “voorlichting” wordt gerechtvaardigd met allerlei valse argumenten. Een daarvan luidt dat kinderen steeds vroeger in aanraking komen met seksualiteit en daarom zo vroeg mogelijk moeten worden voorgelicht. Maar als dat als probleem gezien wordt, en dat wordt het door iedereen met uitzondering van pedofielen en pedoseksuelen, dan moet je simpelweg voorkomen dat kinderen met seksualiteit in aanraking komen. Geen videoclips die alleen maar over seks gaan, niet reageren op contactverzoeken van onbekenden op social media, etc.

Ten tweede is het niet waar dat kinderen over het algemeen eerder met seks beginnen. Dat geldt slechts voor een beperkte groep kinderen, vaak met specifieke omstandigheden. Ten derde is het causaal verband, als daar al sprake van is, juist omgekeerd, want kinderen hebben juist de neiging om te reproduceren wat ze zien, niet om te doen wat ze te horen krijgen. Vandaar het Engels spreekwoord: “Don’t do as I do, do as I say” dat geldt als voorbeeld hoe je het niet moet doen. Kinderen zullen door “seksuele voorlichting” dus geneigd zijn om eerder met seksuele relaties te beginnen.

Misbruik voorkomen
Een ander vals argument is dat kinderen op jonge leeftijd voorgelicht moeten worden over seksualiteit om te voorkomen dat ze misbruikt worden. Het is echter de vraag of kinderen minder vatbaar worden voor seksueel misbruik, als je ze zo vroeg aan seksuele voorlichting blootstelt. Door het feit dat kinderen leren accepteren dat leerkrachten hen, gebruik makend van hun gezagspositie, nare gevoelens overdragen, leren ze juist van volwassen mensen zaken te accepteren, waarvan ze eigenlijk vinden dat die ongepast zijn. Dat werkt misbruik juist in de hand.

Bovendien ervaren kinderen de voorlichting zelf als schokkend. Een kind zodanig traumatiseren dat het moet overgeven, is een vorm van geestelijk misbruik.

Gelukkig worden
Dan is er de al even valse redenering dat een kind later ongelukkig wordt, als het geen seksuele voorlichting krijgt. Dat is bijna een pedofiele projectie. Als je wilt dat je kind later gelukkig wordt, moet je het juist geen seksuele voorlichting geven, maar beschermen tegen informatie die niet bij de leeftijdsfase hoort.

Als ze van school onbewust de suggestie meekrijgen dat ze op hun twaalfde met seks moeten beginnen, en ze doen dat ook, zullen ze daar later last van krijgen. Als ze dat vrijwillig doen, krijgen ze daar zelfs nog meer last mee, omdat ze dan een negatief zelfbeeld ontwikkelen en met schuldgevoelens te kampen krijgen. Ze moeten inzien dat het misbruik door de context is gegeven. Elke seksuele relatie die voor de puberteit plaatsvindt, berust in feite op een of andere vorm van misbruik.Met seks kun je dus beter een jaar te laat beginnen, dan een jaar te vroeg.

Een ander argument is, dat voorlichting ertoe dient om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Maar dan kan mamma toch ook gewoon aan haar dochter vertellen dat ze voorzichtig moet zijn? Daar hebben we toch geen juf voor nodig, die voor de klas het gebruik va een condoom demonstreert?

Dan is er nog de bewering dat kinderen vóór de ontwikkeling van fysieke seksuele eigenschappen al seksuele gevoelens zouden hebben. Dat is opnieuw een pedofiele projectie, die ongemerkt in de pedagogie is terechtgekomen. Pedofielen hebben seksuele gevoelens voor kinderen en daarom zouden ze willen dat die gevoelens wederzijds zijn. Dat creëert de schijn van gelijkwaardigheid en vrijwilligheid in de relatie van een pedofiel met een minderjarige. Maar dat is niet het geval. Pedofiele relaties zijn nooit “gelijkwaardig”, maar berusten altijd op misbruik van het leeftijdsverschil, van nieuwsgierigheid, van schuldgevoelens of van een afhankelijkheidspositie. Ze leiden ook altijd tot schade in de latere emotionele ontwikkeling van het slachtoffer.

Tenslotte is er de bewering dat personen die geen seksuele voorlichting hebben gehad, ongelukkig zouden worden. En dat voorlichting nodig zou zijn om aan hun latere geluk bij te dragen.

Dat veronderstelt echter dat alle generaties die niet op de lagere school voorlichting gehad hebben, ongelukkig zijn geworden. Maar dat is de hele mensheid tot nu toe! Dat is natuurlijk een absurde claim.

Recht ouders
Los van deze inhoudelijke overwegingen, is de bemoeienis van scholen met de seksuele opvoeding van de kinderen van andermans ouders niet op zijn plaats.

Scholen zijn er om de kinderen onderwijs te geven, maar ouders bepalen wat voor opvoeding ze aan hun kind willen geven. Seksuele voorlichting is een onderdeel van de opvoeding en heeft op scholen dus niets te zoeken.

Het is het exclusieve recht van de ouders om te beslissen wanneer, hoe en óf hun kinderen seksuele voorlichting krijgen.

Haal seksuele voorlichting zo snel mogelijk uit het basisonderwijs. Breng het terug naar biologieles in de tweede klas van de middelbare school of beter nog, bemoei je er helemaal niet mee.

Вся жизнь – шито-крыто = Het leven is voor ons verborgen

Мои дороги везде. Я парень сам по себе.
Не стар и не молодой, и следую за судьбой.
Наверно такая карма. Прости меня, милая мама –
Прости, прости!

Mijn levensweg leidt me naar onverwachte bestemmingen.
Ik ben niet oud, niet jong en volg gewoon mijn gevoel.
Dat is mijn karma. Vergeef me, lieve mamma –
Vergeef me, vergeef me.

Я верю в то, что Свыше написано всё уже:
Кому-то – много денег, а кому – жить в нищете.
Кто вольный, словно ветер; кто заботами покрыт.
Я в поисках удачи, небесами я не забыт.

Ik geloof dat alles in de Sterren geschreven staat
Wie rijk wordt en wie arm blijft
Wie vrij is als de wind en wie door zorgen wordt geplaagd
Ik ga voor succes en de hemel zal mij belonen

Гуляй душа, сердито – походкою бандита.
На проблемы давно забито. Вся жизнь – шито-крыто.
Гуляй душа, сердито – походкою бандита.
На проблемы давно забито. Вся жизнь – шито-крыто.

Je loopt als een gangster, met woede in je hart
Maar de problemen zijn al vergeten. Het leven is een mysterie.
Je loopt als een gangster, met woede in je hart
Maar de problemen zijn al vergeten. Het leven is een mysterie.

Я знаю не много, ни мало. Без удачи нет начала.
Иду к своим берегам, что моё – никому не отдам.
Всё будет шито-крыто, и карта любая – бита.
Добро я помню, добро не забыто!

Ik weet noch veel, noch weinig, maar zonder succes kom je nergens.
Ik geef wat van mij is aan niemand weg.
Alles is verborgen, elke kaart wordt uitgespeeld
Het goede onthoud ik, dat vergeet ik nooit.

Моё сердце окаменело. Гуляю по-жизни смело.
Пережитое не вернуть. Позади, как Млечный Путь.
Помудрел, не по годам. Знаю, многое не по зубам.
Что моё не потеряю, у судьбы своё отыграю.

Mijn hart is verhard. Ik ben nergens bang voor.
Wat gebeurd is, is gebeurd. Het ligt achter ons, als onze geboortester.
Ik ben wijs geworden, weet wat ik kan, en wat ik niet kan.
Wat van van mij is, geef ik niet weg. Het lot beslist, ik heb er vrede mee.

Гуляй душа, сердито – походкою бандита.
На проблемы давно забито. Вся жизнь – шито-крыто.
Гуляй душа, сердито – походкою бандита.
На проблемы давно забито. Вся жизнь – шито-крыто.

Je loopt als een gangster, met woede in je hart
Maar de problemen zijn al vergeten. Het leven is een mysterie.
Je loopt als een gangster, met woede in je hart
Maar de problemen zijn al vergeten. Het leven is een mysterie.

Не опьяняй напрасною мечтою,
Не говори красивые слова.
Ты — солнце, что исчезнет за горою
И не оставит лучика тепла.

Однажды ты навеки уходила
В далёком и холодном январе,
Но не забыла то, что с нами было
И вот вернулась осенью ко мне.

Припев:
А любовь осенняя, золотым мгновением
Душу мне до слёз разбередила.
Но метели белые, чтобы мы не делали,
Не вернут того, что с нами было.

Не опьяняй напрасною надеждой,
Не говори, что счастье не уйдёт,
И что зимою будет всё как прежде,
Когда метель дороги заметёт.

А ветер дни осенние листает,
Но я не верю в сказки октября.
Ты — облако, которое растает,
Оставив мне мелодию дождя.

Припев:
А любовь осенняя, золотым мгновением
Душу мне до слёз разбередила.
Но метели белые, чтобы мы не делали,
Не вернут того, что с нами было.

А любовь осенняя, золотым мгновением
Душу мне до слёз разбередила.
Но метели белые, чтобы мы не делали,
Не вернут того, что с нами было.
Не вернут того, что с нами было.

Волчонок

В Казахстане под Каpагайлы,
На курганах из Солнца костры.
Там в степях есть свобода, всегда долгожданная.

In Kazachtstan, bij Karagaily
Waar de zon de grafheuvels in kampvuren verandert
Daar in de steppen is vrijheid, altijd en immer verwacht

Среди стаи матерых волков
Где нет слов, человеческих слов,
Рос мальчонка. И жизнь та была очень странная

In de roedel van geharde wolven
Waar geen woorden woorden zijn, geen mensenwoorden
Groeide een mensenkind op. En dat was een merkwaardig leven.

Стая сном и охотой жила
И мальчишку всегда берегла.
Был он просто волчонок для них, только слабенький.

De roedel leefde van slaap en van jacht
En ontzag het mensenkind altijd.
Hij was eenvoudig een wolvenkind voor hen, zij het een zwakke.

Молоко у волчицы сосал
И забавно так, странно, играл.
Очень умный, смышленый такой, хоть и маленький.

Hij dronk melk bij de wolvin
En het was vermakelijk, hoe vreemd hij speelde
Hij was heel verstandig, helder, als was hij klein

Вот однажды, где Солнце встает,
Появился большой вертолет,
И, как птица, над стаей повис, серо-черная.

Op een dag verscheen, daar waar de zon opkomt,
Een grote helicopter aan de hemel,
En hing daar, als een vogel, boven de roedel, grijs- zwart

А вокруг непроглядная степь,
В дальний лес еще можно успеть.
Стая молча рванула к нему, обреченная.

En rondom was de oneindige steppe
Naar het verre bos zouden ze nog kunnen ontsnappen
Maar de roedel repte zich naar hem, die geen kans had

Солнце в песок или в зенит,
В полдень жара злей.
Ведь человек плохо бежит –
Волк добегает быстрей.

De zon brandt in het zand en aan de hemel
Op het heetst van de dag
Mensen rennen immers langzaam –
Wolven rennen sneller

В тишине автомат затрещал…
«Мальчик, стой!» – кто-то дико кричал.
Стали падать один за другим волки серые.

In het duister begint een mitrailleur te knallen
“Sta stil, jongen!” roept een wilde stem
De een na de ander storten de wolven neer

Волки быстро бежать не могли:
Человека спасали они
И стараясь толкали его, озверелые.

De wolven konden niet snel rennen,
Omdat ze een mensenkind aan het redden waren
Ze stuwden hem verwilderd voort

У волков, ведь, не как у людей:
В одиночку спасаться не смей.
И мальчонку они одного не оставили.

Bij wolven is het niet zoals bij mensen
In je eentje red je het niet
En de eenling lieten ze niet achter.

Умирали от огненных ран,
А заря опалила курган,
Алой кровью омыла песок, чуть разбавила.

Ze bezweken aan de schotwonden
En terwijl de dageraad de grafheuvels deed gloeien
Kleurde het zand scharlaken van het bloed.

В лес из стаи никто не успел,
Вертолет черной птицею сел
Над убитой волчицею выл мальчик маленький

Niemand van de roedel haalde het bos
De helicopter zweefde daar maar als een zwarte vogel
Op de doodgeschoten wolvin huilde het mensenkind als een wolf

Если б вырос он вместе с людьми,
То заплакал, как плачут они
И клубилась над ним и зарей серой тучей пыль.

Als het was opgegroeid bij mensen
Had het gehuild, zoals mensen huilen
Boven hem wervelden de stofwolken van de dageraad

Солнце в песок или в зенит,
В полдень жара злей.
Ведь человек плохо бежит –
Волк добегает быстрей.

De zon brandt in het zand en aan de hemel
Op het heetst van de dag
Mensen rennen immers langzaam –
Wolven rennen sneller

Солнце в песок или в зенит,
В полдень жара злей.
Ведь человек плохо бежит –
Волк добегает быстрей.

De zon brandt in het zand en aan de hemel
Op het heetst van de dag
Mensen rennen immers langzaam –
Wolven rennen sneller