Nederlandse politie neemt tactiek Franse politie over

Ter verduidelijking van ons blog over de Nederlandse politie die vrouwen kastijdt en boeven mijdt, lichten wij twee zaken toe en plaatsen de verdierlijking van de politie in de context van de nationale en internationale verhoudingen.

Het gebruik van niet uitgelokt en onreglementair geweld door de politie in Nederland is ‘fascistisch’. Niet in historische zin, maar in de spreekwoordelijke betekenis, namelijk van survival of the fittest, van het recht van de sterkste boven dat van de zwakken, van het gezag tegen de burger, van de heerschappij van geweld in plaats van die van de wet, van het verbieden en neerslaan van demonstraties en van onderdrukking van kritiek op de overheid of op de regering.

Politie die naar de menigte kijkt en de zwakkeren eruit pikt en die aanvalt, dat is het ‘recht’ van de sterkste om de zwakkeren uit te schakelen.

Ook moet de reactie van de korpsbeheerders worden meegewogen. Hebben zij zich gedistantieerd van het disproportionele geweld tegen de oudere dame? Heeft de agent disciplinaire straf gekregen? Als dat uitblijft, mag je ervan uitgaan dat het kennelijk acceptabel wordt geacht om dit soort onredelijk geweld te gebruiken tegen dergelijke zwakke en onschuldige burgers. En als dat zo is, is er sprake van een nieuwe rol van de politie in de samenleving. Van beschermer van het individu – ’waakzaam en dienstbaar’ – naar instrument van politieke repressie, dus van onderdrukking van het individu.

Het viel bij de demonstratie op het Malieveld reeds op, dat de Nederlandse burgemeesters – in dit geval Johan Remkes – de tactiek van de Franse politie tegen de Gele Hesjes overnemen en in Nederland introduceren.

Op het Malieveld gebruikte de politie ook herhaaldelijk geweld tegen ongewapende burgers die geen overtreding hadden begaan en geen dreiging vormden. Daar werd ook een aantal oudere mensen zonder reden afgeranseld. De incidenten van 20 augustus passen in die trend.

Demonstranten aanvallen is een tactiek die in 2019 door de Franse politie is gebruikt tegen de Gele Hesjes en is bedoeld om brave burgers te ontmoedigen om naar demonstraties te komen. Relschoppers vindt de politiek prima, want die brengen het verzet tegen hun beleid in diskrediet. Maar normale burgers geven dat verzet legitimiteit en vergroten de steun bij de rest van de bevolking.

En de politiek stuurt de politie aan en politie-agenten hebben de slechte gewoonte om te gehoorzamen, ook als de orders die zij krijgen illegaal of immoreel zijn.

Niet alleen het in elkaar rammen van vrouwen en bejaarden, maar ook de inzet van ‘romeo’s’, oftewel undercoveragenten die zich onder de demonstranten mengen, officieel om arrestaties te verrichten (wettig), maar inofficieel om de politie in uniform te provoceren (onwettig) of demonstranten te provoceren of aan te vallen (beide onwettig), is uit Frankrijk overgenomen. Deze tactiek is puur kwaadaardig en moet met wortel en tak worden uitgeroeid: de romeo’s moeten ontslagen worden en de opdrachtgevers moeten de gevangenis ingaan voor machtsmisbruik. Hier moet een parlementaire enquête naar komen en de verantwoordelijke minister moet aftreden.

Andere tactieken van de Franse politie zijn het insluiten van de menigte – dat mag niet, ze moeten de menigte juist uiteen drijven – en er dan traangas op gooien. Voorts het illegaal gebruiken van politiewapens, zoals de GLI-F4-granaat, waar TNT in zit verwerkt. Die is bedoeld om de politie, als zij wordt omsingeld, een middel te geven om uit de omsingeling te breken, vandaar de naam ‘grenade de désencerclement’. Hij mag volgens de geweldsinstructie alleen gerold worden, niet in een boogje in de menigte gegooid.

In werkelijkheid gooit de Franse politie regelmatig granaten midden in de menigte, met afgerukte handen en voeten tot gevolg. Ook schoot de Franse politie stelselmatig met rubberen kogels van het type LBD-40 op ooghoogte, hetgeen indruist tegen de geweldsinstructie van dat wapen. Dat leidde tot vele tientallen uitgeschoten ogen en een open brief van Franse oogartsen, of ze daarmee wilden ophouden.

In één geval, dat later door dagblad Le Monde uitgezocht is, schoten Franse undercover-agenten eerst een wegslenterende vreedzame demonstrant van achter een rubberen kogel in zijn nek en gooiden toen hij bewusteloos op straat lag een TNT-granaat naar zijn hoofd die ontplofte. Vervolgens verleenden ze geen eerste hulp, opnieuw een schending van de politievoorschriften. De man werd met een schedelbasisfractuur afgevoerd en gezien de ernst van zijn verwondingen in het ziekenhuis in een kunstmatige coma geplaatst.

Dat leidde in Frankrijk tot demonstraties “Stop de verminkingen.”

De GLI-F4 en de LBD-40 zijn buiten Frankrijk gelukkig verboden.

Waar Nederland 2020 weer verder in gaat dan Frankrijk 2019, is de inzet van legereenheden tegen de burgerbevolking. Dat gebeurde op 22 juli 2020 bij de boerendemonstratie in Bilthoven.

Jachtlaan, Bilthoven, 10:47 uur, 22 juli 2020
Soestdijkseweg-Zuid, Bilthoven, 17:21 uur, 22 juli 2020

Het legervoertuig van de laatste foto staat precies geparkeerd voor het huis van citizen journalist Paula K.


Aangezien kamervragen over de inzet van het leger tegen de burgerbevolking uitbleven – ook bij SP en GroenLinks – werd op 20 augustus 2020 een ander legeronderdeel ingezet, namelijk de Koninklijke Marechaussée (Kmar). De Kmar is de militaire politie van het Nederlands leger en heeft alleen op Schiphol politietaken. De Kmar maakt deel uit van Defensie en heeft niets te zoeken bij demonstraties.

De Kmar traint zelfs met de Mobiele Eenheid op crowd control technieken, opnieuw een overschrijding van de grens tussen leger en politie. Om te voorkomen dat dit een politieke gewoonte wordt, moet in de grondwet opgenomen worden dat de Nederlandse strijdkrachten alleen voor de verdediging van het vaderland ingezet mogen worden en expliciet niet voor politietaken, oftewel tegen de burgerbevolking. Dat staat er nu merkwaardig genoeg niet in. De militaire eed moet gewijzigd worden en de militairen moeten voortaan trouw zweren aan de grondwet, niet aan de koning of de regering. Als zij dat doen, kunnen zij weigeren om tegen hun eigen volk ingezet te worden en zullen zij door de rechter in het gelijk worden gesteld.

Full-court press defense

Zoals wij eergisteren op ons blog stelden, is de volkswoede overgeslagen van de Marokkanen van Den Briel naar Nederlandse mannen en vrouwen. In Den Haag werden politieagenten die demonstranten neer wilden knuppelen, zelf door de stedelingen terug het busje in gejaagd.

De agenten hadden zich, net als bij de boerendemonstratie in juli in Bilthoven, vermomd als burgers, maar dan met wapenstok. IQ is geen politiedingetje. Als je te veel nadenkt, word je óf rechercheur, óf je verlaat de politie.

Nederlandse politie is vooral sterk in het boetes uitdelen aan tienermeisjes die op de fiets zitten te telefoneren. Auto’s laseren vanuit de berm. En in het in elkaar slaan van vrouwen, zoals op het Malieveld bij de vorige demonstratie.

Nederlanders beginnen te beseffen dat de politie er niet is voor hen. Misdaad bestrijden doet de politie nauwelijks. 95% van de misdrijven tegen eigendommen – diefstal en inbraak – wordt niet opgelost. Elke burger heeft wel zijn ervaringen van PoPo die er niet was, toen hij – of zijn omaatje – ze nodig had. En van PoPo die hem, over zijn volwassen leven gezien, minimaal een paar honderd euro heeft afgeroofd aan onzinboetes.

De Nederlandse politie is goed in het slaan van vrouwen en boetes geven aan tienermeisjes die telefoneren op de fiets. Het is een repressief orgaan dat de bevolking eronder moet houden. Ze pakken de zwakkeren. Gewelddadige hooligans durven ze niet te arresteren, dan roepen ze de ME. Criminelen ook niet, dan roepen ze het arrestatieteam.

Misdaad bestrijden beschouwen ze als het meest lastige onderdeel van hun werk. Ja, natuurlijk, want criminelen profiteren ook van het volk, maar dan niet fiscaal. Het roofgedrag van politie en dat van criminelen spiegelt elkaar.

Nu de politie wordt ingezet om een fascistische nachtmerriestaat op te richten, moeten we weerstand bieden. Gezien de lafheid van de gewone agent en de corruptie aan de politietop, is de perfecte weerstand die van de

FULL COURT PRESS

De FCP is de meest agressieve verdediging uit het basketball. Je vangt de tegenstander direct op als hij op jouw helft komt. Je geeft hem geen millimeter.

Gisteren in Den Haag, toen de politie het Binnenhof afsloot voor demonstraties tegen de noodwet, die in de Tweede Kamer behandeld werd, probeerden demonstranten toch hun stem te laten horen. Op beelden was te zien dat een politie-agent een vrouw wilde neerknuppelen, maar daarvan afzag, omdat haar man haar te hulp schoot en iets zei van: “Waag het niet!”. Later zag je dat een politie-agent alsnog zonder aanleiding een dame met wit haar in een staartje twee maal met de wapenstok sloeg. De vrouw gaf trouwens geen krimp. Er was ook een arrestatie te zien waar een wat oudere heer werd afgevoerd. Zoals gezegd, de politie pakt de zwakkeren.

Al met al een gezonde reactie van het Haagsche volk om de PoPo weg te jagen. Het recht van zelfverdediging geldt immers ook tegen de politie.

Het recht op demonstreren is een grondrecht van het Nederlandse volk. Van de hele Westerse samenleving trouwens.

Niet alleen van Wit-Rusland.

Als de politie je het recht op demonstreren afpakt, neem je met zo weinig mogelijk geweld je terrein terug.

Als de politie dan vrouwen en bejaarden aanvalt, heb je recht op zelfverdediging. Ja, U hoort het goed, het volk heeft recht op het gebruik van geweld tegen de politie.

Het tweede element van FCP dat werkt, is dat je het samen doet. Als de PoPo zonder reden en tegen hun eigen regels in een oudere man arresteert – dat zijn de makkelijkste arrestaties natuurlijk, want wie weet breekt ie zijn heup – moet die worden bevrijd. De sterkeren uit de menigte moeten de zwakkeren in hun midden beschermen.

Dus terughalen die nep-arrestant. De menigte moet vloeien, als een golf. De politie heeft namelijk helemaal niet het recht om willekeurig welke demonstrant te arresteren. Als iemand stenen staat te gooien naar de politie, dan mogen ze die specifieke raddraaier oppakken. Maar niet de vreedzame dame die 10 meter verderop staat met een spandoek, waar op staat dat ze niet in een dictatuur wil leven.

Full Court Press is de meest effectieve weerstand tegen de Coron-dictatuur. Niet alleen bij demonstraties, maar ook bij de hersenspoelingsonderdelen van de Corona-dictatuur. Handen ontsmetten, terwijl bewezen is dat het virus niet overleeft op oppervlakten. Het hele volk dwingen om een zinloze handeling actief uit te voeren. Dat is tirannie.

Knielen voor de god van het nihilisme.

FCP houdt in dat je in winkels bij de uitgang naar binnen gaat en bij de ingang naar buiten. Dat je winkelt zonder verplicht winkelwagentje, behalve als je zoveel boodschappen moet doen, dat je een winkelwagentje nodig hebt. Dat je gaat wandelen in parken en bossen en niet accepteert dat die op basis van nep-wetenschap worden afgesloten.

FCP houdt in dat je overal je vrijheid pakt en overal je terrein verdedigt tegen de roofzuchtige overheid die je geld en je ruimte van je wil afpakken.

Als we dat doen met 3% van de bevolking, hebben we gewonnen. Dan gaat Rutte door de knieën en is ie ineens weer liberaal.

Dan wordt de nep-wetenschap van het RIVM aan stukken geschoten. Dan komt er een open debat over Corona, waar niet alle wereldberoemde medische specialisten die zeggen dat gezonde mensen opsluiten schadelijk is, dat het dragen van mondkapje voor mensen die niet ziek zijn schadelijk is, dat de mortaliteit van Covid-19 rond die van een reguliere griep ligt, uit de media worden weggecensureerd.

Youtube verwijdert video’s van artsen die zeggen dat het wel meevalt. Waar is het pagina-grote interview in het NRC Handelsblad met professor dokter Sucharit Bhakti die zegt dat Corona geen levensgevaarlijke epidemie is, dat de maatregelen veel schadelijker zijn dan het virus en dat een samenleving die dat accepteert zijn eigen ondergang bewerkstelligt?

Waar is het item op het NOS journaal over de Amerikaanse artsen die bij het Hoger Gerechtshof demonstreren vóór het gebruik van Hydroxychloroquine?

Het is essentieel dat het budget van de publieke omroep wordt gedecimeerd. We kunnen deze strijd voor het behoud van wat er resteert van onze traditionele Nederlandse vrijheid niet winnen, als het volk voortdurend voorgelogen wordt door de massamedia.

Waarom neemt de NOS het cijfer van 20.000 demonstranten in Berlijn over, als politie-officieren het aantal schatten op 450.000 en de organisatie op 1,3 miljoen? Je kunt uit de beelden alleen al op opmaken dat het er minimaal 100.000 zijn. Waarom dan zo offensichtlich liegen?

Waar staat in de statuten van de NOS dat ze verplicht zijn om de cijfers van het ministerie van binnenlandse zaken van Duitsland over te nemen? Waar leren de journalisten van de NOS op hun opleiding dat ze geen eigen onderzoek mogen doen naar de omvang van demonstraties in het buitenland tegen het regeringsbeleid? Dat ze geen eigen keuze mogen maken?

En als je er als NOS-journalist niet uitkomt, waarom bericht je dan niet: “De schattingen over de omvang van de demonstratie lopen uiteen van 20.000 tot 1,3 miljoen?”

Make trouble – not war

Naar de letter zijn de Marokkaanse jongeren die deze week in Den Haag, Utrecht, Amersfoort en Rotterdam slaags zijn geraakt met de politie relschoppers die de avondklok schenden, vernielingen aanrichten en de openbare orde verstoren en is de politie het gezag dat de wettelijke orde handhaaft.

In de geest van de traditie van de Lage Landen zijn de Marokkanen van Kanaleneiland echter de Geuzen van Briel van 2020 en is de politie de gewapende arm van een buitenlandse heerser, namelijk van de bureaucratie in Brussel die 80% van de Nederlandse wetten maakt en van de apparatsjiks van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die vanuit het buitenland en gefinancierd door Bill Gates de lijnen van ons volksgezondheidsbeleid uitzet.

Zoals de Geuzen vochten tegen de Spaanse koning Philip 2 en zijn locale Himmler, de Hertog van Alva, zo vechten de Marokkaanse jongeren tegen de zetbazen van Brussel en van de WHO.

Zij willen hun wijk terug. Wij willen ons land terug. Zij willen weer gewoon op straat kunnen hangen, zich vrij kunnen bewegen, bij elkaar kunnen komen. Zonder de anderhalvemeterhocuspocus. Zonder het vernederende, ongezonde en bij de ‘bestrijding’ van het ‘Corona-virus’ bewezen inefficiënte mondkapje. Zonder de verplichting om een winkelwagentje te pakken om een tandenborstel te kopen.

Net zoals de Watergeuzen. Die wilden hun land terug. Als je goed kijkt ging het toen ook al om de levenswijze. Weer gewoon hun protestantse kerkdiensten kunnen houden en kunnen gaan en staan waar ze wilden. Weer gewoon je medemens in de ogen kijken

De woede van de Marokkaanse jongeren is slechts onderdeel en begin van een veel grotere volkswoede.

Karel de 5e was een buitenlandse vorst, maar zijn heerschappij was Nederlands. Hij respecteerde onze manier van leven. Zijn zoon Philip de 2e wilde ons echter een vreemde ideologie en een intolerante levenswijze opdringen.

Dus kwamen we in opstand. Gematigde katholieken vochten in het begin van de Nederlandse Opstand mee met protestanten tegen de absolutistische Spaanse vorst met zijn fanatieke ideologie.

De Marokkaanse jongeren zijn wat heter gebakerd dan de gemiddelde Hollander, maar het is één en hetzelfde volksgevoel dat ze delen met de meerderheid. Het is de spirit van verzet, van opstand en van Guérilla.

Het is tijd om burgerlijk verzet te vertonen en in serene rust te weigeren om mee te werken met het ‘ritual of submission’, zoals een Amerikaanse journalist de nutteloze, vernederende en symbolische maatregelen noemde, die Westerse regeringen sinds het begin van de gefingeerde ‘Corona-crisis’ hebben genomen.

Weiger om in een rij te gaan staan op anderhalve meter van elkaar. Weiger om een winkelwagentje te nemen voor één boodschap. Weiger om je handen te ‘ontsmetten’, om privacygevoelige informatie over je gezondheid te delen met een serveerster die je aan een verhoor onderwerpt, terwijl jij nota bene de klant bent en zij jou bedient, weiger om in een verplichte looprichting te winkelen, weiger om een muilkorf te dragen in het openbaar vervoer of op straat. Weiger om je identiteit prijs te geven als de politie je aanhoudt en in verzekering stelt.

Weiger om antwoord te geven als je wordt verhoord door de politie.

Geef de zetbazen van de EU en de WHO geen centimeter. Laat ze vechten voor elke millimeter vrijheid die ze van je willen afpakken. Laat zij het geweld maar beginnen en verdedig jezelf dan.

Spreek collaborerende medeburgers aan en straf hen verbaal af voor hun schaapachtigheid. Heb geen enkel medelijden met hun overtuigingen, want zij zijn het die jouw land willen veranderen in een volkerengevangenis. Haal het bloed onder hun nagels vandaan.

Maak het die schapen zo onprettig mogelijk om hersenloos te gehoorzamen en zo bij te dragen aan de oprichting van een Orwelliaanse dictatuur.
Coronacrisis = communisme.

Anders gaan hun kinderen het bloed vergieten van jouw kinderen.