Categoriearchief: Yellow Vests

De overwinning is nu al van Trump.

Het statistisch uitzonderlijk afwijkende stemverloop, de schaamteloos liegende opiniepeilers, de geblindeerde stembureau’s in democratische steden, bundeltjes stemmen die ontdekt worden en voor 100% voor Biden blijken te zijn, staten die 10 x langer over het tellen doen dan andere staten, kiezers die te horen krijgen hebben dat hun stem al is uitgebracht, zo zijn er talrijke tekenen dat er massaal gefraudeerd is ten bate van de Democratische kandidaat in deze verkiezingen.

Staten waar Trump een comfortabele voorsprong had, bleken toen de per post verstuurde stemmen geteld werden, ineens voor Biden te zijn. Idem voor staten waar bij Trump-rallies 1000-en mensen verschenen en bij Biden-rallies enkele tientallen. Het is zonneklaar: de Democraten hebben massaal gefraudeerd bij deze verkiezingen.

Trump zal naar de rechter moeten stappen om zijn gelijk te halen. Die zal zijn werk doen en de overwinning aan Donald schenken.

Voormalige presidentskandidaat Ron Paul en voormalige internationaal waarnemer voor mensenrechten en verkiezingen, Daniel McAdams, geven droog enkele voorbeelden van opvallende anomalieën in ‘the election process’ in door Democraten bestuurde staten.

Liberty Report, 5 november 2020

Als Biden ‘wint’, zal hij verliezen. Als Donald ‘verliest’, zal hij winnen.

Mr.President, we’ve got your back . ‘ .

Our first priority is your physical safety and your spiritual well-being, Mr. President. It seems to us that efforts to encroach upon your health have petered out.

Our second priority is that you may complete the task that you have been given. Therefore, you will win tomorrow’s elections.

You will win a majority in the United States Electoral College.

If the counting of the votes is fair, we will not blink.

You will win more electors than your opponent.

Your opponent is not fit for office.

He’ll live peacefully outside of it.

God bless you . ‘ . your mission.

May peace be upon you.

Prayer and joy.

Serendipity.

Serenity.

Selfie.


. ‘. The Donald will win – We will finish what we have begun – God bless you. ‘ .

Hoewel de opiniepeilingen een andere beeld lijken te schetsen, heeft de zittende president Donald Trump een geheel zekere uitgangspositie om zijn herverkiezing te bewerkstelligen.

Het klopt dat er twijfel is ingebouwd in de beeldvorming over de verkiezingen, – en Trump kan in principe daadwerkelijk verliezen – maar als we kijken naar de feiten, zien we 3 (drie) opvallende zaken:

  1. Hitlery Clinton heeft besloten om niet mee te doen aan de verkiezingen. Kennelijk overwoog ze dat ze niet zou kunnen winnen en wilde ze zichzelf ‘heel laten’ voor een laatste gooi naar het presidentschap ná de tweede ambstermijn van president Donald Trump.
  2. Joe Biden is nog corrupter dan de Clintons, heeft zich aantoonbaar gemengd in de binnenlandse aangelegenheden van Oekraïne om de kinderhandel aldaar te beschermen, pardon, om een corruptie-onderzoek af te gelasten, waar zijn zoon mogelijk door het OM bij betrokken kon worden en kan zijnerzijds zijn handen niet afhouden van meisjes van 8 tot 88 jaar oud. Bij kindertjes en tienermeisjes buigt hij zich naar bendeden, grijpt om het middel – vlak onder de borstjes of de plek waar die over twee jaar gaan groeien – duikt met zijn neus in het haar, snuift de geur van de hoofdhuid op en zegt: “Denk eraan, geen vriendjes voor je dèrtigste”. De stilistische overdrijving wil een aanmoediging te zijn om juist wèl vriendjes te nemen, hetgeen best vroeg is meisjes van 8, 10, 12, 14 of 16.
  3. Het enthousiasme ontbreekt bij deze verkiezingen, terwijl zij juist zo bijzonder belangrijk zijn. De media besteden er betrekkelijk weinig aandacht aan. De media hadden een landelijke hysterie kunnen creëren tegen Trump, of een heldenverering richting Biden, zoals ze voor Obama deden in 2008 en 2012, maar hebben geen van beide aangedurfd. Kennelijk wordt het verafgoden van de corrupte Biden net zo riskant geacht, als het demoniseren van de succesvolle Trump.

Bovendien komt Biden incidenteel op live television dement over. Hij verwart Donald Trump met George Bush, weet niet in welke stad hij campagne voert en plakt hier en daar een nul achter het aantal Corona-slachtoffers. RT vergeleek zijn uitglijers snaaks met de nieuwjaarsrede van secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, Leonid Brezjnjev in december 1979. Biden is nog niet zo ver, maar dat was Brezjnjev voor zijn aantreden ook niet, natuurlijk.

Het lijkt wel een filmscenario, waar vanavond in een hogegraadsloge in Londen tijdens een spelletje kaarten wordt beslist wie er president gaat worden.

We stevenen af op een sitoeatsija, waarin Biden mogelijk meer stemmen krijgt, maar de Donald de meeste kiesmannen wint.

Trump zal dus – als de stemmen eerlijk geteld worden – president van de Verenigde Staten blijven.

Nederlandse politie neemt tactiek Franse politie over

Ter verduidelijking van ons blog over de Nederlandse politie die vrouwen kastijdt en boeven mijdt, lichten wij twee zaken toe en plaatsen de verdierlijking van de politie in de context van de nationale en internationale verhoudingen.

Het gebruik van niet uitgelokt en onreglementair geweld door de politie in Nederland is ‘fascistisch’. Niet in historische zin, maar in de spreekwoordelijke betekenis, namelijk van survival of the fittest, van het recht van de sterkste boven dat van de zwakken, van het gezag tegen de burger, van de heerschappij van geweld in plaats van die van de wet, van het verbieden en neerslaan van demonstraties en van onderdrukking van kritiek op de overheid of op de regering.

Politie die naar de menigte kijkt en de zwakkeren eruit pikt en die aanvalt, dat is het ‘recht’ van de sterkste om de zwakkeren uit te schakelen.

Ook moet de reactie van de korpsbeheerders worden meegewogen. Hebben zij zich gedistantieerd van het disproportionele geweld tegen de oudere dame? Heeft de agent disciplinaire straf gekregen? Als dat uitblijft, mag je ervan uitgaan dat het kennelijk acceptabel wordt geacht om dit soort onredelijk geweld te gebruiken tegen dergelijke zwakke en onschuldige burgers. En als dat zo is, is er sprake van een nieuwe rol van de politie in de samenleving. Van beschermer van het individu – ’waakzaam en dienstbaar’ – naar instrument van politieke repressie, dus van onderdrukking van het individu.

Het viel bij de demonstratie op het Malieveld reeds op, dat de Nederlandse burgemeesters – in dit geval Johan Remkes – de tactiek van de Franse politie tegen de Gele Hesjes overnemen en in Nederland introduceren.

Op het Malieveld gebruikte de politie ook herhaaldelijk geweld tegen ongewapende burgers die geen overtreding hadden begaan en geen dreiging vormden. Daar werd ook een aantal oudere mensen zonder reden afgeranseld. De incidenten van 20 augustus passen in die trend.

Demonstranten aanvallen is een tactiek die in 2019 door de Franse politie is gebruikt tegen de Gele Hesjes en is bedoeld om brave burgers te ontmoedigen om naar demonstraties te komen. Relschoppers vindt de politiek prima, want die brengen het verzet tegen hun beleid in diskrediet. Maar normale burgers geven dat verzet legitimiteit en vergroten de steun bij de rest van de bevolking.

En de politiek stuurt de politie aan en politie-agenten hebben de slechte gewoonte om te gehoorzamen, ook als de orders die zij krijgen illegaal of immoreel zijn.

Niet alleen het in elkaar rammen van vrouwen en bejaarden, maar ook de inzet van ‘romeo’s’, oftewel undercoveragenten die zich onder de demonstranten mengen, officieel om arrestaties te verrichten (wettig), maar inofficieel om de politie in uniform te provoceren (onwettig) of demonstranten te provoceren of aan te vallen (beide onwettig), is uit Frankrijk overgenomen. Deze tactiek is puur kwaadaardig en moet met wortel en tak worden uitgeroeid: de romeo’s moeten ontslagen worden en de opdrachtgevers moeten de gevangenis ingaan voor machtsmisbruik. Hier moet een parlementaire enquête naar komen en de verantwoordelijke minister moet aftreden.

Andere tactieken van de Franse politie zijn het insluiten van de menigte – dat mag niet, ze moeten de menigte juist uiteen drijven – en er dan traangas op gooien. Voorts het illegaal gebruiken van politiewapens, zoals de GLI-F4-granaat, waar TNT in zit verwerkt. Die is bedoeld om de politie, als zij wordt omsingeld, een middel te geven om uit de omsingeling te breken, vandaar de naam ‘grenade de désencerclement’. Hij mag volgens de geweldsinstructie alleen gerold worden, niet in een boogje in de menigte gegooid.

In werkelijkheid gooit de Franse politie regelmatig granaten midden in de menigte, met afgerukte handen en voeten tot gevolg. Ook schoot de Franse politie stelselmatig met rubberen kogels van het type LBD-40 op ooghoogte, hetgeen indruist tegen de geweldsinstructie van dat wapen. Dat leidde tot vele tientallen uitgeschoten ogen en een open brief van Franse oogartsen, of ze daarmee wilden ophouden.

In één geval, dat later door dagblad Le Monde uitgezocht is, schoten Franse undercover-agenten eerst een wegslenterende vreedzame demonstrant van achter een rubberen kogel in zijn nek en gooiden toen hij bewusteloos op straat lag een TNT-granaat naar zijn hoofd die ontplofte. Vervolgens verleenden ze geen eerste hulp, opnieuw een schending van de politievoorschriften. De man werd met een schedelbasisfractuur afgevoerd en gezien de ernst van zijn verwondingen in het ziekenhuis in een kunstmatige coma geplaatst.

Dat leidde in Frankrijk tot demonstraties “Stop de verminkingen.”

De GLI-F4 en de LBD-40 zijn buiten Frankrijk gelukkig verboden.

Waar Nederland 2020 weer verder in gaat dan Frankrijk 2019, is de inzet van legereenheden tegen de burgerbevolking. Dat gebeurde op 22 juli 2020 bij de boerendemonstratie in Bilthoven.

Jachtlaan, Bilthoven, 10:47 uur, 22 juli 2020
Soestdijkseweg-Zuid, Bilthoven, 17:21 uur, 22 juli 2020

Het legervoertuig van de laatste foto staat precies geparkeerd voor het huis van citizen journalist Paula K.


Aangezien kamervragen over de inzet van het leger tegen de burgerbevolking uitbleven – ook bij SP en GroenLinks – werd op 20 augustus 2020 een ander legeronderdeel ingezet, namelijk de Koninklijke Marechaussée (Kmar). De Kmar is de militaire politie van het Nederlands leger en heeft alleen op Schiphol politietaken. De Kmar maakt deel uit van Defensie en heeft niets te zoeken bij demonstraties.

De Kmar traint zelfs met de Mobiele Eenheid op crowd control technieken, opnieuw een overschrijding van de grens tussen leger en politie. Om te voorkomen dat dit een politieke gewoonte wordt, moet in de grondwet opgenomen worden dat de Nederlandse strijdkrachten alleen voor de verdediging van het vaderland ingezet mogen worden en expliciet niet voor politietaken, oftewel tegen de burgerbevolking. Dat staat er nu merkwaardig genoeg niet in. De militaire eed moet gewijzigd worden en de militairen moeten voortaan trouw zweren aan de grondwet, niet aan de koning of de regering. Als zij dat doen, kunnen zij weigeren om tegen hun eigen volk ingezet te worden en zullen zij door de rechter in het gelijk worden gesteld.