Corona bird view

Beste lezers,

Dit is onze laatste inhoudelijke bijdrage over de zogeheten Corona-crisis.

Er is immers niets nieuws. De feiten zijn duidelijk. Daarna is het aan U om een houding – en een handelswijze – te kiezen in deze beproeving die U en de rest van de Nederlandse bevolking doormaken.

Wat weten we?

 • Corona is de benaming voor een griepvirus dat er al minstens 10 jaar is. Covid-19 is de benaming voor de gemuteerde variant van de Corona. Beide virussen bestaan naast elkaar.
 • De mortaliteit van Covid-9 verschilt per land, maar is niet wezenlijk hoger dan die van ‘traditionele’ griepvirussen.
 • 95% van de bevolking heeft niets te vrezen van beide virussen. Die krijgen het niet eens. Er is dus geen sprake van een epidemie, laat staan een pandemie.
 • Net als bij ‘gewone’ griepvirussen (Covid-19 is niet ongewoon, dus zijn de andere griepvirussen niet ‘gewoon’), wordt het overgrote deel van de ‘besmette’ personen niet ziek.
 • Van de personen die het virus wel krijgen, heeft 97% milde, griepachtige klachten.
 • Griep kan in zijn algemeenheid gevaarlijk zijn voor met name oudere en reeds zieke personen die een verminderde weerstand hebben. Daarom overlijden er jaarlijks in een land als Nederland duizenden personen aan griep (8.600 in de winter van 2014/2015) en zelfs tienduizenden in landen als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
 • Volgens een recent onderzoek van Franse medische wetenschappers op een groep van 10.000 personen met Corona enerzijds en 10.000 personen met andere griepvirussen anderzijds, is de mortaliteit – het aandeel patiënten dat aan het virus overlijdt – van Corona en zijn varianten niet significant hoger dan die van andere griepvirussen. Covid-19 is dus niet schadelijker, gevaarlijker of dodelijker dan het soort griep dat de meeste Nederlanders in hun leven wel een keer gehad hebben
 • De media misleiden de Nederlandse bevolking met de cijfers. Ze spreken van besmettingen in plaats van ziektegevallen, terwijl van de ‘besmette’ burgers 97% niet ziek wordt. Ze spreken van ‘100 nieuwe corona-sterfgevallen op één dag’, terwijl de slachtoffers in werkelijkheid in meerdere dagen gevallen zijn, maar op één dag in de statistieken zijn bijgeschreven.
 • De media onthouden hun lezers en kijkers de context. De verspreiding en slachtoffers van corona worden niet vergeleken met die van andere griepvirussen en andere griepseizoenen, waardoor mensen niet weten dat er in het griepseizoen van 2014/2015 en in dat van 2018/2019 méér mensen aan griep zijn gestorven dan aan corona nu.
 • De cijfer over de ‘Corona-epidemie’ zijn niet betrouwbaar, omdat bij complexe ziektebeelden, waarbij patiënten overlijden aan de gevolgen van twee of drie kwalen tegelijk, bijvoorbeeld longontsteking met corona, of diabetes met corona, de doodsoorzaak wordt weggeschreven op corona en niet op de meer ernstige aandoening die de dood waarschijnlijk veroorzaakt heeft.
 • De testen die worden gebruikt zijn dermate ‘gevoelig’ dat ze al bij zeer lage hoeveelheden griep-moleculen spreken van ‘besmetting’. De testen staan ook bekend om ‘false positives’, dwz dat vaak de uitslag ‘besmet’ tevoorschijn komt, terwijl de persoon helemaal niet besmet is.
 • De Corona-hysterie komt uit China. China is een communistische dictatuur. China is zelfs de grootste politieke dictatuur ter wereld. Daar is geen openheid van informatie. Geen vrij onderzoek en geen vrije concurrentie tussen verschillende wetenschappelijke standpunten.
 • Vanuit China is de Corona-hysterie opgepikt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De voorzitter van de WHO is een voormalige Ethiopische communist. Hij is de eerste voorzitter zonder artsendiploma. De WHO is een ondemocratische, supranationale instelling die voor 80% gefinancierd wordt door private bedrijven.
 • Bestuursleden van de WHO zijn in het verleden betrapt op banden met de farmaceutische industrie en de VN heeft na de vorige ‘griep-pandemie’ – die ook geen pandemie was, omdat de aantallen daarvoor niet gehaald werden – moeten toegeven dat bestuursleden tevens zitting hadden in de raden van commissarissen van de farmaceutische bedrijven die miljoenen verdienden met de verkoop van vaccins.

Leest U verder de websites van Wolfgang Wodarg en van de dissidente artsen op Off-Guardian en zoekt U zelf nieuwe informatie op internet.

Meer kan ik niet voor U doen.

Lajos Kossuth

Elk volk krijgt de regering die het verdient, zei de Hongaarse vrijheidsstrijder en vrijmetselaar Lajos Kossuth. Als U een slaaf wilt worden in een medisch-totalitaire dictatuur, dan moet U vooral doorgaan met niets doen. Dan wordt U geheid een slaaf in een hele nare dictatuur, die binnen 10 jaar het immuunsysteem van de mensen – uw kinderen en kleinkinderen – middels verplichte vaccins zal overnemen.

Als U wel actie onderneemt, krijgt U positief karma en levert U een moedige strijd voor de vrijheid en het welzijn uw medemens en voor de toekomstige mensheid.

U zult dan in dit leven of in het volgende worden beloond voor uw moed en uw medelijden.