De Russen komen, het wordt een stralende dag

Русская земля – Божия обитель.
Льётся на заре несказанный свет.
Русская земля, кто тебя обидел?
Недругам твоим прощенья нет!
Недругам твоим прощенья нет!

Oh, Russisch land – waar God verwijlt
Waar in de dageraad een geheimzinnig licht zich uitgiet
Oh, Russisch land – wie heeft jou beledigd?
Voor jouw vijanden is er geen genade!
Voor jouw vijanden is er geen genade!

Мы – русские. С нами Бог!
Мы – русские. Русские не продают!
За Родину последний вздох!
Мы – русские. Русские идут!
За Родину последний вздох!
Мы – русские. Русские идут!

Refrein
Wij zijn Russen. God is met ons!
Wij zijn Russen. Wij verkopen onze ziel niet.
Onze laatste ademtocht voor het Vaderland.
Wij zijn Russen. De Russen komen!
Onze laatste ademtocht voor het vaderland.
Wij zijn Russen. De Russen komen.

Помнят сыновья светлые молитвы,
Жаворонка звон, даль весенних рек.
За твою любовь мы пройдём все битвы,
Русская земля, свети вовек.

Onze zonen herinneren zich de lichtvolle gebeden
Het gezang van de leeuwerik, ’t ruisen van de voorjaarsrivieren
Uit liefde voor jou, doorstaan wij elk gevecht
Oh, Russisch land, moge je voor eeuwig bloeien.

Солнце не сожжёт, вьюга не застудит,
Русские идут, будет светел день.
Русские идут, было так и будет,
Люди, с нами бог, отринем тень.

Noch door de zon vebrand, noch door sneeuw en storm gegrepen
De Russen komen, het wordt een stralende dag
De Russen komen, zo was het en zal het zijn
Mensen, God is met ons, werp je schaduw af!

Scholen nemen ouders opvoeding af – 1

“Les enseignants instruisent et les parents éduquent” – Scholen onderwijzen, ouders voeden op – luidt het parool van een website van Franse ouders die zich verzetten tegen de toenemende bemoeienis van scholen in hun land met de opvoeding van de kinderen.

Niet alleen in Frankrijk, maar ook in de rest van Europa valt een trend waar te nemen, waarbij scholen sinds enkele jaren in toenemende mate ouders steeds meer elementen van de opvoeding uit handen nemen. Eigenlijk is hier sprake van een gefaseerde en geleidelijke centralisering van de opvoeding van kinderen in handen van de staat, parallel aan punt 10 van de aanbevelingen van het Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels voor de Westerse wereld: “Openbare en kosteloze opvoeding van de kinderen”, in combinatie met de aanbeveling tot “Opheffing van het gezin”. Het verschil is dat de opvoeding niet direct door staatsscholen wordt overgenomen, maar door scholen die afhankelijk zijn van overheidsfinanciering en in ruil daarvoor moeten voldoen aan de eisen van het ministerie van Onderwijs.

Voorbeelden van pogingen om de ouderlijke macht te ondermijnen zult u niet in het NRC Handelsblad of De Volkskrant vinden, maar u kunt ze gemakkelijk waarnemen in de alledaagse werkelijkheid van het basisonderwijs in Nederland anno 2015.

Kijk ik alleen maar naar de informatie die ik uit eigen ervaring heb verkregen in 2015, dan kan ik gemakkelijk enkele tientallen voorbeelden geven waar scholen onderdelen van de opvoeding overnemen van de ouders en hun boekje te buiten gaan.

Dan gaat het over thema’s als moord (het meisje van Yde), zelfmoord (Vincent van Gogh), massamoord (Holocaust), oorlog (Eerste en Tweede Wereldoorlog), verminking (Malala Yousafzai), terreur (aanslagen in Parijs), verliefdheid (meester in stoel met juffen die doen alsof ze verliefd op hem zijn), seksualiteit (plastische voorlichting), evolutie (“mens stamt af van de aap”), milieu (“plastic eiland”), deportaties (Joden), gaskamers, religie , grafschennis, slavenhandel, dierenmishandeling, voeding (“fruitdagen”), muziek (rap), kunst (Mondriaan), scholen bemoeien zich met werkelijk alles. Dat zijn allemaal zaken waarvan de ouders willen bepalen óf en wanneer en hóe ze die aan hun kinderen vertellen. Op een vriendelijke en zachte manier, nemen scholen een totalitair karakter aan, waarbij ze steeds vaker ver over de grenzen van het privéleven van de kinderen en de grens tussen gezin en maatschappij heen gaan.

De belangrijkste instrumenten waarmee scholen de aanval op het gezin uitvoeren zijn het vakonderdeel “Nieuwsbegrip”, nieuwe vakken als “International Primary Curriculum” (een amalgaam van geschiedenis, kunsthistorie en maatschappijleer) en seizoensgebonden thema’s (cursus “Lentekriebels”, etc.). Daarnaast is ook het taalonderwijs reeds lang gecontamineerd met allerlei politieke en levensbeschouwelijke opvattingen die expliciet of impliciet in de leerstof worden verwerkt.

Neem het “onderwijs” in verliefdheid. Bij uitstek een zaak van de ouders. In het kader van bovengenoemde cursus “Lentekriebels” kregen kinderen van klas 4 (groep 5 en 6) van een openbare school in Utrechtse Heuvelrug op de volgende wijze opdracht om verliefdheid met elkaar te oefenen. Elk kind werd aan een ander kind gekoppeld, bij voorkeur een jongetje aan een meisje. Het ene kind moest het andere kind in de ogen kijken en een strofe van het hiernavolgende gedicht voorlezen. Het andere kind las dan de volgende strofe, het eerste kind het derde en tenslotte het ander het vierde en laatste. De taalfouten zijn uit het door de juf uitgedeelde origineel, de cursiveringen van mij:

“In jou ogen
zie ik dingen die ik normaal niet zou zien
zie ik dingen die ik normaal niet zou geloven
zie ik dingen die ik normaal misschien
zie ik dingen die ik normaal niet zal beloven

In jou hart
zie ik een plaats
zie ik een plek
zie ik een bovenaards
zie ik een rode vlek

In mijn ogen
zie ik dingen die jou willen
zie ik dingen die jou bewonderen
zie ik dingen die verschillen
zie ik dingen die komen van onderen

In mijn hart
zie ik een maatje
zie ik iemand die ik vertrouw
zie ik een kameraadje
zie ik jou, de lieverd waar ik zo van hou.”

Hier hebben we dus een voorbeeld van een lesprogramma dat kinderen dwingt tot een intiem rollenspel, waarbij zij de meest intieme gevoelens, die normaal spontaan en op latere leeftijd ontstaan (“dingen die komen van onderen”), in zichzelf moeten oproepen en een liefdesbekentenis jegens elkaar moeten afleggen.

Hoewel het ludiek aangekleed is in de vorm van een gedicht en gepresenteerd werd op een roze achtergrond, gaat het ver over de grens van de persoonlijke levenssfeer van kinderen van die leeftijd (9 en 10) en doet het ernstige inbreuk op de sfeer van de verantwoordelijkheid van de ouders, wiens taak en recht het is om te bepalen of, hoe en wanneer ze hun kinderen voorlichten over zaken als verliefdheid.

wordt vervolgd