10 dingen die ook beter kunnen

  1. Schaf de verplichting af om te pas en te onpas een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te eisen, als een Nederlandse burger van baan verwisselt. Momenteel moet zelfs de postbode een VOG overleggen (!). Dat ‘ge-VOG’ kost tijd en geld, zowel voor de aanvrager, als voor de instelling, waar de burger gaat werken (30 euro). Het kost tevens tijd en geld voor de overheid, – want er moet een ambtenaar mee aan de slag – en draagt zo bij tot verdere bureaucratisering van een reeds al te zeer gebureaucratiseerd land.
  2. Nederlanders – en inwoners van 52 andere landen – kunnen sinds 1 oktober vorig jaar online kosteloos een e-visum aanvragen voor de de stad Sint Petersburg in de Russische Federatie. Voorwaarde is dat U binnen de geografische zone van Sint Petersburg blijft – winterpaleizen inbegrepen – en dat het verblijf maximaal 7 dagen is. Dat lijkt een geste te zijn van de Russische president Vladimir Poetin om het wederzijdse visumregime te versoepelen. Gezien de bijzondere band van Nederland met Rusland en met name met Sint Petersburg, – Amsterdam heeft als enige stad ter wereld een afdeling van het museum Hermitage -, is het een gelegenheid om de uitwisseling met burgers van de Russische Federatie te bevorderen, bijvoorbeeld door hen een gratis e-visum aan te bieden voor een verblijf in Nederland, maar niet voor de hele Schengen-zone, voor maximaal 1 week. In de praktijk kunnen Russische toeristen dan natuurlijk alsnog naar Parijs, maar Nederlandse toeristen kunnen met een e-visum natuurlijk ook naar Moskou. Even aankijken hoe het loopt.
  3. Schaf de verplichting af van binnenvaartschippers die in hun eigen kombuis een bordje ‘verboden te roken’ moeten ophangen.
  4. Ten overvloede, schaf de strafbaarstelling van mobiel bellen tijdens het fietsen af.
  5. Herstel het ouderlijk recht om de medische gegevens van hun kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar oud in te zien. Verplicht de huisarts om die gegevens te verstrekken.
  6. Maak burgers eigenaar van hun eigen medische gegevens, waaronder het elektronische patiëntendossier. Burgers moeten zelf kunnen beschikken over die gegevens en zelf bepalen of de overheid ze mag bewaren of gebruiken,
  7. Maak ouders eigenaar van de gegevens die scholen over hun minderjarige kinderen bijhouden. Nu is het zo, dat een school bij een slecht functionerende leerkracht de schuld aan de vertrekkende leerling kan geven, door vlak voor het vertrek allerlei lelijks in het leerling-volg-systeem te zetten. Dan wordt de leerling bij de nieuwe school gelijk schuin aangekeken, zodat het lijkt dat het vertrek niet aan de leerkracht lag, maar aan de leerling. Dat gebeurt helaas regelmatig in onze onderwijs-DDR.
  8. Stop met het uitrollen van het Steward-systeem op middelbare scholen. Het institutionaliseert politiemannetje spelen, elkaar verklikken en pesten. Je ziet in de praktijk al overeenkomsten met het risicomijdende gedrag van de echte politie: derdeklassers die steward / Volkspolizei moeten spelen, zijn bang om een senior leerling, bijvoorbeeld een zesdeklasser aan te spreken op rommel die hij voor hun ogen weggooit, en laten een junior leerling, bijvoorbeeld een eersteklasser dat opruimen. Op straffe van 2 uur nakomen (en alleen door het donker naar huis fietsen) als de eersteklasser weigert. De onderwijs-DDR institutionaliseert op deze wijze – onder het mom van de school schoon houden en verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving – misselijkmakend onrecht.
  9. Breng seksuele voorlichting terug van de basisschool naar de middelbare school en behandel het bij biologie in de 2e klas. Schaf ‘seksuele vorming’ – leraren die kinderen uitleggen hoe je moet seksen – geheel af. Deze pedofilisering van het onderwijs is een schande voor Nederland.
  10. Schaf het ‘kwartje van Kok’ af, de ‘tijdelijke’ verhoging uit 1991 van de accijnzen op autobrandstof, waardoor deze in Nederland duurder is dan in de meeste andere Europese landen. Die belofte wordt al 28 jaar geschonden en moet eindelijk vervuld worden. Volgens de overheid is het kwartje door bevriezing van de accijnzen in de daaropvolgende jaren aan de burger teruggegeven, maar dat klopt niet. Heden is de euro95 volgens de ANWB in Nederland zelfs het duurste van geheel Europa. In België en Duitsland is het circa 1 euro 39, in Frankrijk 1 euro 51, in Nederland 1 euro 70 (en in Rusland 65 eurocent).

Nederlanders – aardiger zijn voor elkaar en niet alles pikken van de overheid

De afgelopen tien jaar, – eigenlijk al sinds de moord op Pim Fortuyn (2002) -, is de sfeer in Nederland verhard. Er zijn vanuit de overheid en door de media kleine stapjes gezet, die nooit geaccepteerd hadden mogen worden. We noemen dat ‘salamitactiek’: het geleidelijk afnemen van uw persoonlijke vrijheden.

Er zijn tientallen, ja zelfs, honderden voorbeelden van en de lezers van deze website kennen die al.

Ik ben echter een roepende in de woestijn. Want niemand doet wat.

Het heeft volstrekt geen zin om er veel tijd aan te besteden, want het kan niemand wat schelen.

Gedurende de afgelopen 17 jaar is Nederland verworden tot een naar land met een egoïstische en onvriendelijke bevolking.

Dat was voor die tijd niet zo en is in andere landen ook niet zo.

De gemiddelde Nederlander geeft alleen om zichzelf en geen fluit om een ander.

Doordat Nederland is verworden van het land van de individuele vrijheid tot het land van de betutteling en nu op weg is om een soort ‘DDR-light’ te worden, zijn de mensen onaardig tegen elkaar geworden.

Ze voelen namelijk onbewust het onrecht en het verlies van vrijheid aan, maar praten dat vanuit hun egoïsme, materialisme en de collectieve onverschilligheid jegens de medemens goed. Zolang zij het maar goed hebben, is het niet erg dat de buurman wordt afgeslacht.

Maar het zit er wel, ergens in het onbewuste, en het jeukt.

Egoïsme is namelijk een illusie. Het is slechts een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen tot een vrij individu, maar vrije individuen zijn helemaal niet egoïstisch, want die zijn in contact met hun werkelijke, diepere natuur en weten zich verbonden met hun medemens, met de natuur, met het universum.

Vanuit een hoger bewustzijn is er geen egoïsme. Wel identiteit. Want hoe meer men zichzelf wordt, hoe meer men om zijn medemens geeft.

Wij hebben in Nederland in morele zin een terugval gehad de afgelopen 17 jaar. We zijn van het rechte pad afgeweken. We moeten het pad hervinden dat leidt naar vrijheid en medelijden.

Dat mensen elkaar bijten, is in hoge mate een gevolg van het feit dat ze veel te veel geaccepteerd hebben van hun eigen overheid. Die heeft nou een keer de tendens om te groeien en meer van uw persoonlijke leven te willen beheersen en als U daar niets tegen blijft doen, verliest U binnen 10-20 jaar al uw resterende vrijheden.

Om van Nederland weer een leuk land te maken, moeten we onze vrijheden herstellen.

Neem nou de boete voor het mobiel bellen op de fiets, waarmee de politie tienermeisjes kaal rooft. Dat is even klein, als symbolisch.

Dat had U nooit mogen accepteren.

Of het feit dat u de medische gegevens van uw kinderen niet meer mag inzien, als zij 12 jaar zijn of ouder. Uw minderjarige kind moet dan schriftelijk toestemming aan U geven. Uw 12-jarige dochter moet namelijk aan de pil kunnen, zonder dat U dat weet. De huisarts zit ook in het complot, want die mag U dan niet vertellen dat uw dochter van 12 al met seks is begonnen.

Dat is ziek.

Er is zojuist een aanval geweest op de traditie van Sinterklaas. Daardoor is het feest min of meer om zeep geholpen.

Dat heeft U opnieuw geaccepteerd.

Maar begrijpt U niet dat Kerstmis het volgende doelwit wordt van deze trend?

U moet – uiteraard vreedzaam – gaan terugvechten tegen de aanvallen op uw vrijheid, uw rechten, uw ouderlijke verantwoordelijkheid.

Daarna pas zal er weer ‘ruimte’ ontstaan voor solidariteit tussen te mensen. Dan worden Nederlanders weer één volk. Dan wordt het weer een leuk land. Want nu zijn we een geatomiseerde maatschappij geworden.

Er zijn uitzonderingen en die nemen toe in aantal. Er zijn steeds meer individuen in Nederland die wakker worden en zich onafhankelijk opstellen tegen de 80% gehypnotiseerde medeburgers. En die wèl iets voor de ander doen.

Maar het wordt een hels karwei om vanuit individuen en kleine gemeenschappen van Nederland weer een leuk land te maken.

Er gebeurt gewoon té weinig.

Ik ga een kaarsje voor U branden.

Situatie Hongaarse minderheid in Oekraïne is (nog) niet verbeterd

Het lijkt soms wel, alsof het gezonde verstand uit West-Europa weggevlucht is naar de landen van Centraal-Europa, met name naar Tsjechië, Polen en Hongarije.

De Hongaarse minister van Buitenlandse zaken, Péter Szijjártó, zet in een interview met RT uiteen waarom Hongarije blijft geloven in de nieuwe Oekraïense president Volodymir Zelenski, hoewel die nog weinig heeft waargemaakt van zijn beloftes om het land te herenigen.

Het kón niet slechter, dan het was onder de vorige president, Petro Porosjenko, althans vanuit het standpunt van rechten voor minderheden in het algemeen en voor de Hongaarse minderheid in het bijzonder, aldus Szijjártó.

Desalniettemin is de situatie van de 150.000 Hongaren in Zuid-Oekraïne sinds de verkiezing van Zelenski niet verbeterd, eerder verslechterd. Met name de Oekraïense geheime dienst oefent meer pressie uit op de Hongaren. Gastdocenten voor de Hongaarse universiteit krijgen geen visum meer, etc.

Szíjjártó gelooft niet dat Zelenski daar achter zit. In tegendeel, Zelenski is jong en kersvers in zijn ambt, dus hij moet er eerst voor zorgen dat hij alle aspecten van zijn werk onder controle krijgt.

Szijjártó trapt een aantal open deuren in die in de Westerse media helaas buiten beschouwing worden weggelaten.

Ten eerste steunt Hongarije altijd een sterk en democratisch Oekraïne, omdat een sterk en democratisch Oekraïne betere kansen biedt voor de Hongaarse minderheid in Oekraïne.

Ten tweede, vaart Szijjártó geroutineerd en bijna verveeld verder, is het zo dat – vanuit het perspectief van een klein land in Midden-Europa – vrede tussen West en Oost heel belangrijk is voor de kleine landen die in het midden liggen.

“We small, Central-European countries, have learned the lessons of history. And this lesson of history has taught us that whenever there is a conflict between East and West, we Central-Europeans always lose”

“And this is something that we don’t want to do again.”

“So when we argue in favour of a more rational, more common sense, more mutual respect based East-West dialogue and cooperation, it is not because we would be pro-Russian or pro-American or pro-this or pro-that, it is because we are pro-Hungarian and our national-security interest definitely dictates that there should be a better relationship between East and West”.

Het is altijd verstandig om de onafhankelijkheid van kleine landen te steunen. Of het nou Hongarije is, of Tsjechië, of Slovenië, dat maakt niet uit.

Ook vanuit Nederlands perspectief kunnen wij dat beamen. Hoewel het moderne geschiedenis onderwijs zijn best heeft gedaan om de kennis van ons verleden te wissen.

Zonder Michiel de Ruyter zouden wij zijn opgedeeld tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland.

Ferdinand Bol - Michiel Adriaensz. de Ruyter

Zonder Johan van Oldenbarnevelt zouden wij wellicht een Britse kolonie zijn geworden.

Zonder koningin Wilhelmina zouden wij veel meer met de Duitsers gecollaboreerd hebben, dan het geval is geweest en waarschijnlijk na de oorlog een Brits protectoraat zijn geworden.

Wilhelmina of the Netherlands - Wikipedia

Stelt u zich voor dat de De Ruyter de slag bij Texel verloren zou hebben, dan hebt u het lot van Polen! Tussen 1795 en 1918 bestond dat land niet, want het was eind 18e eeuw driemaal opgedeeld, waarna de Poolse staat in feite ophield te bestaan.

If Poland had stayed divided between Prussia and Austria ...

Neem nou Hongarije, dat in 1920 werd ‘gevierendeeld’ bij het Verdrag van Trianon. 72% van het grondgebied werd afgehakt en 64% van de inwoners werd wakker in het buitenland. Terwijl het land geen enkele schuld had aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, omdat het een ondergeschikte positie had in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie.

1920. június 4. a Trianoni békeszerződés ratifikálásának ...

Met een minimale kennis van de Nederlandse en Midden-Europese geschiedenis, zou u moeten begrijpen, waarom het standpunt van Szijjártó – ook al komt het uit Hongarije en is het kennelijk alleen te zien bij RT – een simpele uiting van gezond verstand is.