Categoriearchief: Media

internet afgesneden

Zodra wij onze media monitor lanceerden, sloot Orange ons af van internet.

Het voorwendsel was dat er drie facturen niet betaald waren, die volgens onze administratie echter gewoon afgeschreven waren.

Om online te kunnen hebben wij het hele bedrag op 4 mei opnieuw voldaan, met het idee dat het te veel betaalde bedrag later wel verrekend zou kunnen worden.

Orange hield ons echter afgesloten, dit keer met verschillende voorwendselen, waarvan de laatste was dat ons abonnement verouderd was. We hebben derhalve een nieuw abonnement genomen – met geïntegreerde factuur voor telefoon en internet – en dan zou op 17 mei onze verbinding vrijgegeven worden.

Maar dat is niet gebeurd.

Het is inmiddels 26 mei en Orange lijkt niet van plan om onze toegang tot internet te herstellen. De afdeling die de blokkade kan verwijderen, is doelbewust onbereikbaar.

Wel gaat Orange op 1 juni alvast de abonnementskosten van juni en juli incasseren..

Wij laten ons niet uit het veld slaan door deze ‘sabotage’ en zullen de media monitor zo snel mogelijk hervatten!

Oorlogsvoorbereidingen lijken gestaakt

Het laat zich aanzien dat de pogingen om dit jaar nog een oorlog tussen Europa en Rusland te doen uitbreken, zijn mislukt.

De spanning is uit de lucht.

Het opzetje was typisch angelsaksisch, indirect via het door de VS, Groot-Brittannië en Israël gecreëerde IS . De bedoeling was om via Syrië in het voorjaar tot een aanval op Iran te komen, Rusland daarin  te verwikkelen en Rusland op die manier in de zomer tot een aanval op het opzettelijk onverdedigde Duitsland te provoceren.

Rusland kan namelijk een oorlog alleen winnen, als het kan beschikken over de Duitse industrie van het Ruhrgebied, omdat het zelf te veel afhankelijk is van de inkomsten uit olie-en gasexport en de financieel-economische en industriële basis mist om een langgerekte oorlog vol te houden…

Maar dat ging niet door, omdat men uitgleed over het ‘opstapje’ Syrië. De  door Washington in Syrië gecreëerde burgeroorlog kon niet effectief worden uitgebuit.

De laatste druppel was de versnelling van de oorlogspropaganda door MI6 en CIA, in de vorm van de Skripal-deceptie en de Douma-hoax. Daarmee werd de hand als het ware overspeeld. Het begon met Halbe Zijlstra, die te veel risico name door opzichtig te liegen over zijn aanwezigheid op de datsja van Poetin. Het was Theresa May die het verknoeide door zo schaamteloos en cynisch te liegen over Skripal, dat de bokkenpoot onder haar jurk zichtbaar werd. Vervolgens deed het ego van Donald Trump de rest, die op basis van desinformatie Assad voor ‘gas killing animal’ uitmaakte en kruisraketten liet afschieten op Damascus.

Als men na die drie PR-blunders ten strijde was getrokken, had men revolutie in Europa geriskeerd.

Dit keer is de oorlog vermeden doordat onbetaalde onafhankelijke media-outlets in VS en Groot-Brittannië het oorlogsverhaal hebben doorgeprikt, waaraan wij met onze website hebben mogen bijdragen. En met onze pressie op de Volkskrant, die ons ingezonden artikel weigerde, maar afgelopen zaterdag wel in de column ‘Voetnoot’ ineens met de reportage van Robert Fisk op de proppen kwam.

Om de volgende poging tot oorlog te voorkomen, moet er echter meer gebeuren. Onze samenleving moet fundamenteel vernieuwd worden. Er moeten onafhankelijke media komen, het referendum moet  juist worden uitgebreid i.p.v. afgeschaft, het onderwijs moet worden bevrijd van anonieme en corrupte besturen, kortom, de burgers moeten op allerlei vlakken initiatieven gaan nemen.

Poetin heeft gezegd dat Rusland nooit meer een oorlog op eigen bodem zal uitvechten.

Voorts heeft hij gezegd dat hij op straat geleerd heeft dat je een gevecht altijd moet vermijden, maar dat je, als het onvermijdelijk is, als eerste moet toeslaan.

Wat wilt u nog meer horen?

Of wist u niet dat hij dat gezegd had? Waarom wist u dat dan niet? Vertrouwt u dan op de Westerse mainstream media? Dat moet u niet doen, want daar krijgt u slechts de helft van het verhaal te horen.

Kijk voortaan op zijn minst ook naar RT, als u al naar de NOS kijkt,  of surft u ook even naar sputniknews, als u NRC of Volkskrant leest. Ja, natuurlijk is dat ook regeringspropaganda, maar als u de kunst verstaat om tussen het zand de goudkorrels eruit te pikken, neemt u kennis van de andere kant van het verhaal en dan pas kunt u uw eigen mening vormen.

Of stelt u deze website in staat om een Russische mediamonitor voor u te maken, door middel van een bijdrage via de donatie-knop.

Wij werken voor 10 euro per uur. Dat is 17 keer minder dan onze echtscheidingsadvocaat. Dus als twee lezers vijf euro doneren – uitsluitend diegenen die het kunnen missen natuurlijk en die er het nut van inzien – krijgt u al een wekelijks overzichtje van wat er in de actualiteit van de Russische dagbladen, nieuwsbulletins en achtergrondprogramma’s wordt besproken.

Wij zullen dat een maand proberen, en als de crowdfunding dan niet op gang komt, zullen we de mediamonitor in de vorm van een nieuwsbrief aan betalende klanten aanbieden.

Koninklijke Bibliotheek archiveert onze website

Vanaf januari 2018 gaat de Koninklijke Bibliotheek (KB) onze website archiveren en voor langere termijn bewaren. De KB heeft een afdeling ‘Webarchivering’ die delen van het digitaal erfgoed bewaart.

Zij heeft in het kader van haar taakstelling een selectie gemaakt van websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website michielklinkhamer.com valt binnen die selectie.

De gearchiveerde websites zijn in te zien bij de KB en in de toekomst ook via internet.

Wij juichen het initiatief van de KB toe en zijn haar erkentelijk voor haar keuze om michielklinkhamer.com in haar selectie op te nemen.

Met vriendelijke groet,

De redactie.

Sardonische Scrypto van NRC Handelsblad 11 mei 2002

Sinds 1987 publiceert NRC Handelsblad wekelijks een cryptogram van Jelmer Steenhuis met de naam ‘Scrypto’.

Steenhuis nam de cryptogram over van voormalig hoofdredacteur Henk Scheltes en voegde ‘als stil eerbetoon’ aan zijn illustere voorganger de letter S aan de naam van de puzzel toe. Zo ontstond  de benaming ‘Scrypto’.

Op zijn website zegt Steenhuis verder over de naamsverandering: “Ik heb geprobeerd die S symbool te maken van Speels, Spannend, Scherp, Smaakvol, Spits, Spraakmakend, Sterk en Scabreus”.

Steenhuis heeft in 30 jaar een indrukwekkende serie scrypto’s  neergezet. Nu hij – sensitief voor symboliek als hij blijkt te zijn – wellicht na 30 of 33 jaren  gaat stoppen, zullen wij als stille saluut aan de scrypto-meester ter aanvulling op bovengenoemde opsomming een achttal adjectieven bedenken, dat eveneens begint met de letter S en dat koppelen aan een summiere selectie van de meest sublieme scrypto’s van de afgelopen 30 jaar.

We beginnen met de Sardonische Scrypto  van 11 mei 2002. Dat was vijf dagen na de moord op politicus Pim Fortuyn en één dag na diens begrafenis.

Een greep uit de 26 omschrijvingen en oplossingen:

 • ‘Die tragische figuur is slecht nieuws in Scheveningen’ (antwoord:  ‘Pierrot’)
 • ‘Verbaasd dat je op dit moment geen energie hebt’ – (‘nou moe’)
 • ‘Serie rookwaren voor de naaste toekomst – (‘pijplijn’)
 • “Te ambitieus programma van de kok – (‘geen haalbare kaart’)
 • ‘Passend getatoeëerd – (‘op het lijf geschreven’)
 • ‘Werkman die steeds ongewenster is in openbare ruimten -(‘roker’)
 • ‘Zuur voor de verliezer (‘inmaakazijn’)
 • ‘Partijkader – (‘lijst’)
 • ‘Hé vogel, ga eens even ergens anders staan – (‘verhip’)
 • ‘Ruimtewandeling – (‘mars’)

Wat krijgen we nou? De zaterdagpuzzel staat vol met toespelingen op de zojuist overleden en door het NRC volop ‘geridiculiseerde’ politicus!

 • ‘slecht nieuws’ in ‘Scheveningen’ – waar de ambtswoning van de minister-president van Nederland zich bevindt – betekent dat het premierschap van  de heer Fortuyn ongewenst was
 • de ‘tragische figuur’ is natuurlijk de idealistische politicus, die zo onverwacht en vroegtijdig uit ons midden is verdwenen
 • een ‘serie rookwaren’ is een toespeling op de sigaren die Fortuyn regelmatig in zijn mond stak en de oplossing ‘pijplijn’ een toespeling op zijn openlijk beleden homoseksuele geaardheid
 • en de werkman die ‘steeds ongewenster’ was ‘in openbare ruimten’ – antwoord ‘roker’ – is natuurlijk dezelfde sigarenliefhebber.
 • in ‘verbaasd dat je op dit moment geen energie hebt’ lijkt Steenhuis zich direct tot de ziel van de vermoorde politicus te richten
 • Fortuyn had inderdaad een ‘te ambitieus programma’ dat inderdaad ‘geen haalbare kaart’ is gebleken
 • Volkert van der Graaf, die voor de moord is veroordeeld en aan wie de schoten door hoofd en nek van Fortuyn worden toegeschreven, heeft de al te ambitieuze politicus inderdaad ‘passend’, dat wil zeggen verdiend, ‘getatoeëerd’
 • Zo vlak voor een voorspelde verkiezingsoverwinning, is het inderdaad ‘zuur’ dat de politicus geen winnaar, maar ‘verliezer’ is geworden. Want met zes kogels in je lijf, kun je natuurlijk moeilijk een regering vormen
 • Een ‘ruimtewandeling’ is inderdaad wat Fortuyn in het hiernamaals aan het maken was op dat moment
 • ‘Verhip’ en ‘Nou moe’ bagatelliseren het misplaatste verdriet om het verlies van de politicus, net zoals de Krekel op de voorpagina van het NRC Handelsblad een dag eerder deed (‘Nederland schiet vol’ door ‘W.A. Treurniet’ uit ‘Rotterdam’), waar trouwens ook een beetje de stoute signatuur van Steenhuis aan af te lezen valt
 • en de oplossing ‘Lijst’ voor de omschrijving ‘Partijkader’ heeft natuurlijk betrekking op de enkele weken daarvoor door Fortuyn haastig in elkaar geflanste politieke partij Lijst Pim Fortuyn, die zijn naam droeg.

 

De Volkskrant is een mannenbolwerk

De krant die zelf voorop loopt bij de gelijke participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt in het algemeen en in topfuncties in het bijzonder, blijkt zelf maar een klein deel vrouwen in dienst te hebben.

Nemen we het colofon van 15 augustus 2015 als bron, dan blijkt dat de topposities door mannen worden bekleed.

De hoofdredacteur is een man, de plaatsvervangend hoofdredacteur is een man en de centrale redactie bestaat uit vijf mannen en één vrouw.

Overtuig uzelf: omdat je het tegenwoordig op basis van naam alleen nooit helemaal zeker kunt weten, hebben we de foto’s bijgesloten.

Hoofdredacteur
Hoofdredacteur
Vervangend hoofdredacteur
Vervangend hoofdredacteur

De centrale redactie:

Centrale redactie - 1
Centrale redactie – 1
Centrale redactie - 2
Centrale redactie – 2
Centrale redactie - 3
Centrale redactie – 3
Centrale redactie - 4
Centrale redactie – 4
Centrale redactie - 5
Centrale redactie – 5
He he, eindelijk een vrouw.
He he, eindelijk een vrouw.

Dus het staatshoofd, de premier en vijf zesde van het kabinet bestaat uit mannen. Dat is mager.

Bij de verslaggeverij doen vrouwen het beter, daar is het min of meer 50-50. Maar dat is het enige onderdeel van de redactie, waar de man-vrouw verhouding een afspiegeling van de bevolking vormt.

Bij de redactie binnenland gaat het weer mis: vijf mannen, één vrouw.

Van de vrouwelijke participatie bij de buitenlandcorrespondentie word je ook niet vrolijk: twaalf mannen tegenover drie vrouwen.

Bij de politieke redactie is het zes tegen twee, bij de redactie economie is het tien tegen twee: meent men bij de Volkskrant soms dat vrouwen geen verstand van de economie hebben of konden ze niemand vinden?

De sportredactie, tenslotte, is een 100% mannenbolwerk.

Wat is de reden van de oververtegenwoordiging van mannen en de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de Volkskrant? Konden ze geen geschikte kandidaten vinden of hebben ze een voorkeur voor mannen?

Het blad zou de verhouding man-vrouw zo snel mogelijk weer in evenwicht moeten brengen.

En hoe zit het met de overige minderheden?

Is de Volkskrant percentueel gezien niet een stuk blanker dan de Nederlandse bevolking? Je moet in het colofon met een vergrootglas zoeken naar namen die duiden op journalisten van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst.

En hoe zit het met de seksuele minderheden?

Hoeveel lesbische vrouwen hebben een plaatsje bij de Volkskrant? En hoeveel homoseksuele mannen?

Het zou de krant sieren als zij intern onderzoek zou verrichten naar de laatste twee categorieën (etnische en seksuele minderheden) en openheid van zaken zou geven.

Waarbij zij opgemerkt dat – hypothetisch gesproken – twee Surinaamse journalisten niet de noodzaak wegnemen voor een Turkse geluid of een Marokkaanse invalshoek. En dat – opnieuw hypothetisch gesproken – het feit dat er bijvoorbeeld twintig homoseksuele mannen werken, niet de rechten wegneemt van de lesbische vrouwen om ook proportioneel vertegenwoordigd te zijn in een van de grootste dagbladen van dit vooruitstrevende land.