Categorie archief: Media

Koninklijke Bibliotheek archiveert onze website

Vanaf januari 2018 gaat de Koninklijke Bibliotheek (KB) onze website archiveren en voor langere termijn bewaren. De KB heeft een afdeling ‘Webarchivering’ die delen van het digitaal erfgoed bewaart.

Zij heeft in het kader van haar taakstelling een selectie gemaakt van websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website michielklinkhamer.com valt binnen die selectie.

De gearchiveerde websites zijn in te zien bij de KB en in de toekomst ook via internet.

Wij juichen het initiatief van de KB toe en zijn haar erkentelijk voor haar keuze om michielklinkhamer.com in haar selectie op te nemen.

Met vriendelijke groet,

De redactie.

Sardonische Scrypto van NRC Handelsblad 11 mei 2002

Sinds 1987 publiceert NRC Handelsblad wekelijks een cryptogram van Jelmer Steenhuis met de naam ‘Scrypto’.

Steenhuis nam de cryptogram over van voormalig hoofdredacteur Henk Scheltes en voegde ‘als stil eerbetoon’ aan zijn illustere voorganger de letter S aan de naam van de puzzel toe. Zo ontstond  de benaming ‘Scrypto’.

Op zijn website zegt Steenhuis verder over de naamsverandering: “Ik heb geprobeerd die S symbool te maken van Speels, Spannend, Scherp, Smaakvol, Spits, Spraakmakend, Sterk en Scabreus”.

Steenhuis heeft in 30 jaar een indrukwekkende serie scrypto’s  neergezet. Nu hij – sensitief voor symboliek als hij blijkt te zijn – wellicht na 30 of 33 jaren  gaat stoppen, zullen wij als stille saluut aan de scrypto-meester ter aanvulling op bovengenoemde opsomming een achttal adjectieven bedenken, dat eveneens begint met de letter S en dat koppelen aan een summiere selectie van de meest sublieme scrypto’s van de afgelopen 30 jaar.

We beginnen met de Sardonische Scrypto  van 11 mei 2002. Dat was vijf dagen na de moord op politicus Pim Fortuyn en één dag na diens begrafenis.

Een greep uit de 26 omschrijvingen en oplossingen:

 • ‘Die tragische figuur is slecht nieuws in Scheveningen’ (antwoord:  ‘Pierrot’)
 • ‘Verbaasd dat je op dit moment geen energie hebt’ – (‘nou moe’)
 • ‘Serie rookwaren voor de naaste toekomst – (‘pijplijn’)
 • “Te ambitieus programma van de kok – (‘geen haalbare kaart’)
 • ‘Passend getatoeëerd – (‘op het lijf geschreven’)
 • ‘Werkman die steeds ongewenster is in openbare ruimten -(‘roker’)
 • ‘Zuur voor de verliezer (‘inmaakazijn’)
 • ‘Partijkader – (‘lijst’)
 • ‘Hé vogel, ga eens even ergens anders staan – (‘verhip’)
 • ‘Ruimtewandeling – (‘mars’)

Wat krijgen we nou? De zaterdagpuzzel staat vol met toespelingen op de zojuist overleden en door het NRC volop ‘geridiculiseerde’ politicus!

 • ‘slecht nieuws’ in ‘Scheveningen’ – waar de ambtswoning van de minister-president van Nederland zich bevindt – betekent dat het premierschap van  de heer Fortuyn ongewenst was
 • de ‘tragische figuur’ is natuurlijk de idealistische politicus, die zo onverwacht en vroegtijdig uit ons midden is verdwenen
 • een ‘serie rookwaren’ is een toespeling op de sigaren die Fortuyn regelmatig in zijn mond stak en de oplossing ‘pijplijn’ een toespeling op zijn openlijk beleden homoseksuele geaardheid
 • en de werkman die ‘steeds ongewenster’ was ‘in openbare ruimten’ – antwoord ‘roker’ – is natuurlijk dezelfde sigarenliefhebber.
 • in ‘verbaasd dat je op dit moment geen energie hebt’ lijkt Steenhuis zich direct tot de ziel van de vermoorde politicus te richten
 • Fortuyn had inderdaad een ‘te ambitieus programma’ dat inderdaad ‘geen haalbare kaart’ is gebleken
 • Volkert van der Graaf, die voor de moord is veroordeeld en aan wie de schoten door hoofd en nek van Fortuyn worden toegeschreven, heeft de al te ambitieuze politicus inderdaad ‘passend’, dat wil zeggen verdiend, ‘getatoeëerd’
 • Zo vlak voor een voorspelde verkiezingsoverwinning, is het inderdaad ‘zuur’ dat de politicus geen winnaar, maar ‘verliezer’ is geworden. Want met zes kogels in je lijf, kun je natuurlijk moeilijk een regering vormen
 • Een ‘ruimtewandeling’ is inderdaad wat Fortuyn in het hiernamaals aan het maken was op dat moment
 • ‘Verhip’ en ‘Nou moe’ bagatelliseren het misplaatste verdriet om het verlies van de politicus, net zoals de Krekel op de voorpagina van het NRC Handelsblad een dag eerder deed (‘Nederland schiet vol’ door ‘W.A. Treurniet’ uit ‘Rotterdam’), waar trouwens ook een beetje de stoute signatuur van Steenhuis aan af te lezen valt
 • en de oplossing ‘Lijst’ voor de omschrijving ‘Partijkader’ heeft natuurlijk betrekking op de enkele weken daarvoor door Fortuyn haastig in elkaar geflanste politieke partij Lijst Pim Fortuyn, die zijn naam droeg.

 

Analyse van een artikel uit de Volkskrant

Op 22 juli 2016 verscheen een artikel met de titel “De westerse democratie verkeert in een diepe crisis” in de Volkskrant.

Het artikel is van de hand van Arie Elshout, die onder andere adjunct-hoofdredacteur en chef-Buitenland bij de Volkskrant is geweest.

Met alle respect voor de persoon, hebben we geen goed woord over voor het artikel. Het staat zo bol van leugens en halve waarheden dat het zelfs voor de Volkskrant, sinds jaar en dag immers de meest leugenachtige krant van Nederland, opvallend is. De leugens zijn bovendien zo gevarieerd en verschillend van karakter dat het haast lijkt alsof het artikel niet door Arie, maar door een versplinterde persoonlijkheid is geschreven.

Leest u eerst gerust het artikel door op bovenstaande link naar de website van de Volkskrant te klikken.

Een snelle blik ziet gelijk al ruim een dozijn leugens en halve waarheden:
1 – Het Westen bevindt zich in het defensief
2 – In Turkije gebruikt president Erdogan de democratie om zijn macht it te breiden
3 – De Brexit is geen pretje om mee wakker te worden (= opinie)
4 – Erdogan laat zich meevoeren door – de golf van wraakzucht – van zijn kiezers
5 – Poetin heeft koud bloed
6 – Trump wordt door woede gedreven
7 – Mensen die begrip hebben voor Poetin zijn anti-Amerikaans
8 – Het communisme was een alternatief voor het Westen
9 – Het poetinisme is geen alternatief voor het Westen
10 – Partijen die zich verzetten tegen het establishment zijn populistisch
11 – Het Westen heeft – door de mislukte poging om democratie te installeren Irak – zijn interventionistische zendingsdrang afgezworen
12 – Poetin cultiveert aan de grens tussen Rusland en de Baltische staten een situatie van permanente militaire en politieke spanning
13 – Kiezers zijn bang voor immigranten
14 – Refrenda dragen bij aan de extremisering van democratische politiek
15 – Brexit doet Europa scheuren
16 – Erdogan make van de democratie een tirannie van de meerderheid

We zullen dat toelichten:

1 – Het Westen bevindt zich in het defensief – Het westen is offensief bezig, alleen al in Syrie
2 – In Turkije gebruikt president Erdogan de democratie om zijn macht uit te breiden – Hij gebruikt juist clandestiene en inconstitutionele middelen, alleen al doordat bij de duizenden arrestaties van Regimegegner, waaronder een aantal rechters, geen “due proces” plaatsvindt.
3 – De Brexit is geen pretje om mee wakker te worden – Dat is een opinie, geen feit. Maar ja, dat loopt bij de Volkskrant nog al eens door elkaar. Do not let the truth get in the way of a good story. De redactie en miljoenen andere Nederlanders waren aangenaam verrast toen ’s ochtends bleek dat het Leave-kamp toch gewonnen had.
4 – Erdogan laat zich meevoeren door – de golf van wraakzucht – van zijn kiezers – Inmiddels is bekend dat Erdogan van tevoren van de staatsgreep geweten moest hebben en er zijn sterke aanwijzingen dat hij hem zelf gepland heeft om een zuivering te kunnen doorvoeren en de teugels aan te halen. Zo beschouwd is het juist Erdogan die het Turkse volk bij de neus voert in plaats van andersom.
5 – Poetin heeft koud bloed – Dat is zowel in letterlijke, als overdrachtelijke zin onwaar. Poetin is koelbloedig, maar dat is wat anders. Dat is juist een positieve eigenschap, want daarmee heeft hij reeds meerdere malen voorkomen dat er een oorlog uitbrak tussen NAVO en Rusland. Bovendien was hij geen KGB-spion, maar een KGB-officier.
6 – Trump wordt door woede gedreven – Dat is opnieuw onzin. Daar is geen enkel bewijs voor. Hij kan niet aanzien hoe zijn land onder Bush 1 en Bush 2, en onder Bush 3 (= Obama 1) en Bush 4 (=Obama 2) in een neerwaartse spiraal van buitenlandse oorlogen, oplopende staatsschulden, inflatie, werkloosheid en verlies van banen is terecht gekomen. Trump is een zakenman en net als Poetin een patriot, die weet dat hij veel betere deals kan onderhandelen met de Chinezen dan Obama.
7 – Mensen die begrip hebben voor Poetin zijn anti-Amerikaans – Dat is een pars pro totem. Een enkeling zal door irrationele en algemene afkeer van de VS gedreven worden, maar de meerderheid wil gewoon in vrede leven en handel drijven met Rusland
8 – Het communisme was een alternatief voor het Westen – Het communisme was het tegenpool van alles waar het westen voor stond. Het druiste in tegen de kern van de Westerse waarden: christendom, constitutionalisme, rechtstaat, democratie, individuele vrijheid, mensenrechten, politieke en culturele pluriformiteit, etc.
9 – Het poetinisme is geen alternatief voor het Westen – Dat is het juist gedeeltelijk wel: veel Westerse conservatieven zijn pro-Poetin, omdat bepaalde morele excessen in Rusland afwezig zijn, zoals de seksualisering en homoseksualisering van het lager onderwijs en de invoering van het adoptierecht voor gays en lesbians
10 – Partijen die zich verzetten tegen het establishment zijn populistisch – Ze zijn niet populistisch, maar democratisch. De gevestigde politici zijn juist populistisch in de zin dat ze geleerd hebben om in te spelen op het gevoel van het electoraat, teneinde vervolgens iets heel anders te beslissen. Guy Verhofstad is meer een demagoog dan Nigel Farage.
11 – Het Westen heeft – door de mislukte poging om democratie te installeren Irak – zijn interventionistische zendingsdrang afgezworen – Het Westen is momenteel bij meer buitelandse oorlogen betrokken dan 10 jaar geleden (Lybie, Syrie, Afghanistan, zuid-Chinese zee, etc.)
12 – Poetin cultiveert aan de grens tussen Rusland en de Baltische staten een situatie van permanente militaire en politieke spanning – Poetin heeft op geen enkele wijze de grenzen of de onafhankelijkheid van Polen of de Baltische staten geschonden. Spanningen komer eerder door het feit dat de NAVO tegen de afspraak in naar die landen is uitgebreid, door het opleggen van sancties aan Rusland omdat de Krim op democratische wijze heeft gekozen voor een hereniging met Rusland, doordat NAVO in juni 2016 in Polen de grootste oefening sinds het einde van de Koude Oorlog heeft gehouden, met 31.000 troepen voor 10 dagen lang, door provocerende en roekeloze uitspraken als die van de Britse generaal en voormalige commandant van de NAVO-troepen in Europa Shireff dat er “binnen een jaar oorlog kan uitbreken met Rusland”, etc. Daartegenover staat de lankmoedige houding van het Russische staatshoofd en zijn voortdurende pogingen om spanningen te de-escaleren.
13 – Kiezers zijn bang voor immigranten – Kiezers koesteren geen angst voor vreemdelingen (= xenofobie), maar zijn geen voorstander van onbeperkte en aanhoudende massa-immigratie. Dat is wat anders. Ze willen gecontroleerde en gedoseerde immigratie.
14 – Referenda dragen bij aan de extremisering van democratische politiek – In tegendeel, in landen waar de directe democratie functioneert, heb je juist minder extreem-linkse of extreem-rechtse partijen. Zie Zwitserland, Calofornie en Porto Allegro (Brazilië)
15 – Brexit doet Europa scheuren – Nee, lidtstaten hebben het recht om uit de unie te treden. Als één gast het feestje verlaat, is hij er dan voor verantwoordelijk dat de overige 27 gasten verdeeld raken? (hetgeen in de EU niet eens het geval is!).
16 – Erdogan maakt van de democratie een tirannie van de meerderheid – Erdogan voert helemaal niet de wil uit van zijn electoraat. Hij heeft zijn eigen agenda die hij met legale en illegale middelen doorzet. Is het de wil van het Turkse volk dat IS door Turkije via handel in ruwe olie gefiancierd wordt? Dat er door de Turkse inlichtingendienst aanslagen worden georganiseerd die worden toegeschreven aan Koerden en IS?

De Volkskrant is een mannenbolwerk

De krant die zelf voorop loopt bij de gelijke participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt in het algemeen en in topfuncties in het bijzonder, blijkt zelf maar een klein deel vrouwen in dienst te hebben.

Nemen we het colofon van 15 augustus 2015 als bron, dan blijkt dat de topposities door mannen worden bekleed.

De hoofdredacteur is een man, de plaatsvervangend hoofdredacteur is een man en de centrale redactie bestaat uit vijf mannen en één vrouw.

Overtuig uzelf: omdat je het tegenwoordig op basis van naam alleen nooit helemaal zeker kunt weten, hebben we de foto’s bijgesloten.

Hoofdredacteur
Hoofdredacteur
Vervangend hoofdredacteur
Vervangend hoofdredacteur

De centrale redactie:

Centrale redactie - 1
Centrale redactie – 1
Centrale redactie - 2
Centrale redactie – 2
Centrale redactie - 3
Centrale redactie – 3
Centrale redactie - 4
Centrale redactie – 4
Centrale redactie - 5
Centrale redactie – 5
He he, eindelijk een vrouw.
He he, eindelijk een vrouw.

Dus het staatshoofd, de premier en vijf zesde van het kabinet bestaat uit mannen. Dat is mager.

Bij de verslaggeverij doen vrouwen het beter, daar is het min of meer 50-50. Maar dat is het enige onderdeel van de redactie, waar de man-vrouw verhouding een afspiegeling van de bevolking vormt.

Bij de redactie binnenland gaat het weer mis: vijf mannen, één vrouw.

Van de vrouwelijke participatie bij de buitenlandcorrespondentie word je ook niet vrolijk: twaalf mannen tegenover drie vrouwen.

Bij de politieke redactie is het zes tegen twee, bij de redactie economie is het tien tegen twee: meent men bij de Volkskrant soms dat vrouwen geen verstand van de economie hebben of konden ze niemand vinden?

De sportredactie, tenslotte, is een 100% mannenbolwerk.

Wat is de reden van de oververtegenwoordiging van mannen en de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de Volkskrant? Konden ze geen geschikte kandidaten vinden of hebben ze een voorkeur voor mannen?

Het blad zou de verhouding man-vrouw zo snel mogelijk weer in evenwicht moeten brengen.

En hoe zit het met de overige minderheden?

Is de Volkskrant percentueel gezien niet een stuk blanker dan de Nederlandse bevolking? Je moet in het colofon met een vergrootglas zoeken naar namen die duiden op journalisten van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst.

En hoe zit het met de seksuele minderheden?

Hoeveel lesbische vrouwen hebben een plaatsje bij de Volkskrant? En hoeveel homoseksuele mannen?

Het zou de krant sieren als zij intern onderzoek zou verrichten naar de laatste twee categorieën (etnische en seksuele minderheden) en openheid van zaken zou geven.

Waarbij zij opgemerkt dat – hypothetisch gesproken – twee Surinaamse journalisten niet de noodzaak wegnemen voor een Turkse geluid of een Marokkaanse invalshoek. En dat – opnieuw hypothetisch gesproken – het feit dat er bijvoorbeeld twintig homoseksuele mannen werken, niet de rechten wegneemt van de lesbische vrouwen om ook proportioneel vertegenwoordigd te zijn in een van de grootste dagbladen van dit vooruitstrevende land.