10 dingen die in NL makkelijk beter kunnen

 1. Storneer niet besteed begrotingsgeld aan de belastingbetaler. Dit is makkelijk uitvoerbaar. Het is gedaan in de Amerikaanse deelstaat Minnesota in de vorm van de zogeheten ‘Jesse Checks‘ van Jesse Ventura, die tussen 1999 en 2003 gouverneur van Minnesota was. Burgers van Minnesota kregen in in 1999 gemiddeld $650,- terug. In 2000 was dat $317,- en het jaar daarop $396,-.
 2. Voer mede hierom het referendum in en maak het bindend. De opvolgers van Ventura houden de teruggave tegen, terwijl Minnesota in 2018 drie keer zoveel niet besteed belastinggeld had, als in 1999. Stelt U zich voor, bijna $2000.- terug in tijden van economische crisis, wat een verlichting zou dat de getergde Amerikaanse huishoudens geven! De corrupte opvolgers van Ventura houden die teruggave tegen, – zeggende dat van het geld de wegen moeten worden gerepareerd en dat gezinnen er anders toch maar in het weekend pizza voor bestellen (!) -, maar als over deze en dergelijke zaken bindende referenda gehouden zouden worden, zou dat niet mogelijk zijn en de Jesse Check een permanente jaarlijkse maatregel worden.
 3. Dit geldt zowel voor de VS, als voor Nederland. Organiseer in Nederland een bindend referendum over bijvoorbeeld de stikstof-maatregelen, waarmee het huidige kabinet een kunstmatige recessie veroorzaakt. Over het gasbeleid. Over het klimaatakkoord. Of over de aanval op Zwarte Piet. Over alles dat burgers belangrijk vinden, maar waar ze anders over denken dan de regering.
 4. Schaf subsidies af en financier uitsluitend via de begroting, waar gestemd mag worden over de besteding van die middelen en gecontroleerd wordt, wat ermee gedaan wordt.
 5. Trek ook de subsidie voor de Gay Parade / Gay Pride in. Dat heeft nog een extra reden: Het is namelijk niet de opgave van de overheid om homoseksualiteit te promoten of te verbieden. We hebben ook geen ‘Straight Parade’. Verwijder om dezelfde reden de zogeheten ‘Gay-walk’, het regenboogkleurige zebrapad dat plaatselijke overheden van belastinggeld aanleggen om de voetgangers op te roepen om homoseksualiteit te steunen. We hebben immers ook geen ‘Straight Walk’. De belangrijkste winst voor homoseksuelen is dat het niet uit maakt wat hun seksualiteit is. Niet dat de heteroseksuele 95% van de burgers de homoseksualiteit in alle geuren en kleuren door de strot geduwd moeten krijgen. Dat is verspilling van belastinggeld, hindert de integratie van moslims, shockeert onze kinderen en creëert nodeloos spanningen met Rusland. Rusland wil de ogen van haar kinderen beschermen tegen publieke uitingen van (‘propaganda voor’) homoseksualiteit – net zoals wij in het Westen enkele decennia geleden deden – en wordt daardoor door Westerse diplomaten en politici onder druk gezet.
 6. Regel dus ook noodzakelijke diensten niet via subsidies, maar via de begroting. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Spirit, die in Noord-Holland kinderen opvangt, als hun ouders bijvoorbeeld bij aankomst op Schiphol gearresteerd worden, wegens drugssmokkel, hetgeen helaas nogal eens gebeurt. Dan moet het kind natuurlijk ergens heen en wordt het opgevangen door Spirit. Dat is echter een taak voor de kinderbescherming, niet van een door de overheid gefinancierde particuliere stichting
 7. Verruil ‘positieve tolerantie’ voor ‘negatieve tolerantie’. Het klinkt niet goed, maar het is veel beter. Het accepteren van een andere religie, seksualiteit of levenswijze, wil niet zeggen dat je die moet goedkeuren, laat staan omarmen of aanbidden. Het tolereren van moslims en moskeeën houdt niet in dat je Allah moet aanbidden, sympathiek moet vinden of niet mag afvallen. Geef de moslims de vrijheid om hun religie uit te oefenen en geef de Nederlanders de vrijheid om die religie te kritiseren. Zoals de atheïstische, homoseksuele en pro-Israëlische Brit Pat Condell dat op internet doet. Als een moslim radicaliseert en een aanslag pleegt, moet die daad uiteraard bestraft worden, maar niet het gedachtegoed erachter, en zeker niet preventief. Want dan verliezen we door de strijd tegen een intolerante ideologie als het radicale islamisme vervolgens ook onze eigen vrijheden. En die moeten niet worden ingeperkt, maar juist uitgebreid.
 8. Verwijder de schokkende en smakeloze afbeeldingen van ziektes, aandoeningen en misvormingen die je in supermarkten ziet, zodra je langs de servicebalie loopt, waar tabakswaren worden verkocht. Deze afbeeldingen zijn schokkend voor jonge kinderen, afstompend voor de meeste tieners en badinerend voor volwassenen. Doordat U dat stilzwijgend heeft geaccepteerd en blijft accepteren, wordt U in een bepaalde mate geconditioneerd om passief te blijven, als walgelijke zaken zich voor uw ogen afspelen. Wij hebben in Nederland het recht om onze kinderen te beschermen tegen deze visuele pornografie.
 9. Hervat de defensieve bewapening van Nederland, maar stop met het nodeloos provoceren van Rusland door middel van raketschilden, grootschalige militaire oefeningen aan de Russische grens, economische en financiële sancties tegen Russische bedrijven en personen, etc.
 10. Geef het Nederlandse leger weer tanks! Een leger zonder tanks neemt niemand serieus. We hebben er tenminste een paar honderd nodig.

Media Monitor 9

Het belangrijkste Russische nieuws ‘Vremja’ van Chanel One besteedde vandaag aandacht aan het diplomatieke offensief van de Russische Federatie in Afrika.

Staatshoofden en regeringsleiders van meer dan 40 Afrikaanse landen waren uitgenodigd voor een Russisch-Afrikaanse top in Sotsji, de stad aan de kust van de Zwarte Zee, waar de Olympische winterspelen van 2014 zo succesvol gehouden werden.

Map of Black Sea showing location of Sochi on the east coast

De nieuwslezer steekt van wal: “Het is zo gegaan dat het ‘Zwarte Continent’, dat dikwijls geassocieerd wordt met armoede, honger en criminaliteit – en met voortdurende onderlinge oorlogen -, met woestijnen en een veelheid aan wilde dieren [olifanten op de achtergrond], dat de natuurlijke rijkdommen [mijn op de achtergrond] die Afrika bezit, bijna onbeperkte perspectieven op samenwerking biedt. En de handel tussen de Russische Federatie en de landen van het Afrikaanse continent, kan binnen enkele jaren verdubbeld worden. Dat stelde president Vladimir Poetin op de plenaire opening van de Russisch-Afrikaanse top.”

Correspondent Aljona Jevtjakova vertelt dat er vertegenwoordigers van alle 50+ onafhankelijke Afrikaanse landen naar Sotsji gekomen zijn, waaronder staatshoofden en regeringsleiders van meer dan 40 landen.

Als voorbeeld voor de nieuwe samenwerking wordt door president Vladimir Poetin de hernieuwde samenwerking tussen Rusland en Egypte genoemd, die ‘buitengewoon belangrijk en actueel’ is en meerdere zeer grote gemeenschappelijke projecten omvat, waaronder een ‘industriële zone’ en 190 miljoen dollar aan investeringen in de infrastructuur.

De Egyptische president, Abdel Fatah as-Sisi, benadrukt dat Egypte zeer geïnteresseerd is in de ‘industriële zone’, waar Russische bedrijven zich zullen vestigen en direct na registratie aan de slag kunnen.

De Russisch-Afrikaanse top is een poging om de economische invloed van Rusland op het Afrikaanse continent, die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie aanzienlijk is afgenomen, te herstellen.

Het handelsverkeer tussen Rusland en Afrika is de afgelopen 5 jaar volgens Poetin verdubbeld en bedraagt nu ruim 20 miljard dollar. Dat is uiteraard niet voldoende, maar de diversiteit van de export vanuit Rusland neemt toe. De export van landbouwproducten (25 miljard dollar) heeft inmiddels die van wapens (15 miljard dollar) ingehaald.

In het kielzog van de Russisch-Egyptische samenwerking, heeft Ethiopië een samenwerkingsovereenkomst met Rusland afgesloten over de bouw van kerncentrales. Rwanda wil met Russische hulp een ‘centrum voor nucleaire wetenschap en technologie’ openen en Equatoriaal Guinee wil samenwerken op het gebied van ontginning van olie- en gasvoorraden.

De voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid van de Russische Federatie, Sergej Katyrin, licht toe: “Wij bieden Afrika onze technologie en onze competenties, en dat is ook wat Afrika van ons verwacht. Uiteraard zoekt Afrika ook investeerders. En samenwerking op het gebied van onderwijs en geneeskunde.”

De Russische Federatie haakt aan bij de resultaten van de Afrika-politiek van haar rechtsvoorganger, bijvoorbeeld bij de talrijke Afrikanen die hun opleiding in de Sovjet-Unie genoten hebben, vloeiend Russisch spreken en Rusland goed gezind zijn.

Poetin ontmoet elk half uur een leider van een Afrikaans land, waaronder ook Namibië en Nigeria, dat overigens geen speciale media-aandacht krijgt. Vremja besteedt wel aandacht aan de ontmoeting van Poetin met Abi Ahmed Ali, premier van Ethiopië, die hij feliciteert met zijn nominatie voor de Nobel-prijs voor de Vrede, en met zijn inspanningen om de verhouding tussen Ethiopië en Eritrea te normaliseren.

Bij de afsluitende persverklaring blijkt dat er een reeks handelsverdragen gesloten is, waaronder met landen als Marokko, en een vrijhandelsverdrag met Egypte. Er wordt een memorandum van samenwerking getekend tussen de Euraziatische Commissie en de Commissie van de Afrikaanse Unie.

De boodschap is duidelijk. Rusland is terug op het Afrikaanse continent.


20 dingen die in NL makkelijk beter kunnen

 1. Uitzendwet afschaffen. Is niet meer nodig. Je kunt met zoekfilters, online CV’s, foto’s en videocasts jezelf direct voorstellen aan potentiële werkgevers. Die kunnen prima zelf kandidaten vinden via de huidige vacature-websites. De Tweede Kamer heeft de uitzendwet onlangs gewijzigd, zodat werknemers niet driekwart jaar, maar 18 maanden voor het uitzendbureau moeten werken, voordat de werkgever ze in dienst mag nemen. Dat is corruptie. Die verlenging is niet goed voor de burgers en ook niet voor de overheid. Zij is alleen en uitsluitend gunstig voor de inmiddels steenrijke uitzendbureau’s. Uitzendbureau’s zijn een perverse consequentie van de overbescherming van de arbeid in Nederland door de overheid. Bedrijven durfden geen personeel aan te nemen, omdat het duur werd om het te ontslaan, vooral als het niet goed functioneerde. Daarom zijn uitzendbureau’s opgericht, die deze flexibiliteit paradoxaal wèl mogen bieden en vervolgens Nederlandse – en Poolse – werknemers uitmergelen. Het is heel normaal dat een bedrijf 20 of zelfs 27 euro per uur betaalt voor een uitzendkracht, die zelf 10 euro bruto van het uitzendbureau krijg. Dat leidt tot feodale excessen, zoals Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad, die volgens Wikipedia (Engelse versie) een vermogen van 4,2 miljard dollar heeft. Nadat alle kosten van gebouwen, kantoormeubels en intercedenten van Randstad zijn betaald, houdt deze teek nog 3,76 miljard euro over. Allemaal afgeroomd van het bloed, zweet en tranen van werkende medemensen en mogelijk gemaakt door corrupte parlementariërs. Die corruptie heeft geleid tot een permanente parasitaire laag tussen werknemer en werkgever van ongeveer 1200 uitzendbureau’s (!) .
 2. Loondoorbetalingsverplichting werkgevers afschaffen. Als iemand ziek is, is dat een taak voor de solidariteit in de Westerse samenleving. Die is momenteel geregeld via de overheid. Laat die persoon direct de ziektewet instromen. Laat het bedrijfsleven met rust, dan kan het beter concurreren, groeien en meer mensen aannemen.
 3. Informatieplicht ondernemers afschaffen. Het is absurd om ondernemers en zelfs ZZP-ers te verplichten om allerlei gegevens over hun bedrijf in te vullen op formulieren en die – uiteraard op straffe van levensplezierverziekende boete als ze het niet doen – te laten insturen naar de statistische afdelingen van de gemeentes. De overheid moet de burgers dienen, niet andersom.
 4. Direct afschaffen van de verplichte zorgverzekering, die in 2009 op aandringen van de zorgverzekeraarslobby door onze corrupte parlementariërs is ingesteld. De overheid mag nooit een burger dwingen om een contract te sluiten met een particulier bedrijf. De dwangverzekering wordt momenteel zelfs opgelegd ongeacht inkomen en draagkracht van de burger (!). Veel burgers worden daardoor opnieuw geruïneerd.
 5. Afschaffen van de verplichting om een veiligheidsgordel de dragen in de auto. Dat is een zaak van de eigen veiligheid van de automobilist. De verplichting werkt conditionerend op de burgers, – net zoals de stelselmatig te laag ingestelde maximumsnelheden -, omdat die er een automatisme van maken om zinloze regels uit te voeren.
 6. Afschaffen van de wegenbelasting, zodat mensen met een bescheiden inkomen, net als in Frankrijk, ook een autootje voor hun huis kunnen zetten.
 7. Laat gescheiden mannen zich inschrijven, als ze in een chaletje op de camping wonen, omdat ze door een linkse rechtbank geruïneerd zijn en op de door de overheid verziekte woningmarkt geen kans maken. Haal, zoals Forum voor Democratie in de Amsterdamse gemeenteraad voorstelt, statushouders uit de urgentieregeling. Geef gescheiden mannen met kinderen een urgentieverklaring bij woningtoewijzing.
 8. Schaf de krankzinnig hoge boete van 250 euro voor het ‘kort vasthouden van de mobiele telefoon’, per direct af. Deze roofboete wordt op ambtseed uitgedeeld, dwz zonder foto-bewijs en puur op verklaring van onze NSB-verkeerspolitie. Van dat bedrag is 80 euro boete en 170 euro diefstal met geweld door de overheid. Leer aankomende automobilisten zelf omgaan met mobiel bellen, net zoals met elke andere vorm van afleiding in het verkeer. Leer jongeren simpelweg mobiel bellen tijdens de rijlessen.
 9. Schaf de krankzinnige administratieve verhogingen, aanmaningkosten, boetes en ‘bestuurlijke premies’ af. Als iemand 250 euro niet kan betalen, kan hij 370 euro ook niet betalen en even later 700 honderd zoveel ook niet. Daarmee wordt hij opzettelijk en kwaadwillig door de overheid geruïneerd.
 10. Geef dakloze en thuisloze burgers altijd een officiële inschrijving, waarop zij post kunnen ontvangen en zo nodig een uitkering kunnen aanvragen. Als een gescheiden man nu door zijn vrienden wordt opgevangen – hetgeen in Nederland een zeldzaamheid is – worden die vrienden door de overheid daarvoor in de regel financieel en fiscaal gestraft. Ook als een uitkeringstrekker een dakloze opvangt, moet hij daarvoor niet gestraft worden (door korting op zijn uitkering), maar beloond, want hij helpt een behoeftig medemens en vermindert een maatschappelijk probleem.
 11. Verminder boetes met 90% en maak het restant inkomensafhankelijk, net als in andere landen. Het is krankzinnig om iemand die niet rond kan komen 50, 100, 250 of 700 euro boete te laten betalen – op straffe van hem alles afpakken dat op zijn naam staat of van een gevangenisstraf – waardoor hij niet kan eten, niet naar de tandarts kan, geen geld heeft om familie en vrienden te bezoeken, slecht eet en sneller dood gaat. Bescherm burgers, die tijdelijk en buiten hun schuld financieel kwetsbaar zijn, tegen de cynische roofzucht van de overheid.
 12. Schaf de verplichting af om verweer bij juridische procedures, zoals voorlopige voorzieningen, te laten indienen door een advocaat. Opnieuw dwingt de overheid de burger tot een transactie met een particuliere dienstverlener. Herstel het recht van burgers om zichzelf te verdedigen in juridische procedures. Of tenminste om te kiezen of zij juridisch advies willen inkopen of niet. Als je het zelf indient, kost het niks, maar als het verplicht via een advocaat moet, ben je voor 1 ochtend inclusief BTW makkelijk 1000 euro kwijt. Wat doe je dan, als je zelf 10 of 20 euro per uur verdient?
 13. Schaf de hondenbelasting af. Het is krankzinnig om op het houden van een huisdier belasting te heffen. Dat had nooit mogen gebeuren.
 14. Geef de zedenpolitie in Amsterdam 5 x meer budget en rechercheurs. Toen een tolk die wij kennen enkele jaren geleden voor ze werkte, lagen er 27 aangiftes op de plank – allemaal ernstig – en konden ze er maar 2 behandelen. Het is loodzwaar en noodzakelijk werk en deze rechercheurs verdienen de grootste bewondering.
 15. Verbied raamprostitutie. Het is een pornografische linkse kronkel om te beweren dat prostitutie een normaal beroep is. Dat is het niet. De dames hebben bijna allemaal een verhaal van trauma of misbruik. Ze schamen zich. Daarom wil een prostituee, in tegenstelling tot de bakker en de groenteman, niet lachend op de foto met een toerist. Het is voor 80% mensenhandel, vooral uit Centraal- en Oost-Europa.
 16. Creëer onderdak voor daklozen, tenminste in de winter. Er slapen in NL nog steeds mensen buiten, omdat de opvang regelmatig vol zit.
 17. Stop de parkeerterreur in grote steden. Halveer per direct de tarieven en schaf de verplichting in de buitenwijken af. Als je werk hebt of zoekt in bijvoorbeeld Amsterdam, moet je per direct een parkeervergunning op kunnen halen.
 18. Laat burgers vrij beschikken over hun eigen bezit. Over in welke kleur zij hun huis willen schilderen, of ze een dakkapel willen plaatsen, of ze een boom willen planten of kappen, of ze thuisloze of dakloze medemensen willen opvangen in hun tuinhuis of niet.
 19. Schaf de verplichting af om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen (en betalen uiteraard) voor allerlei functies. Nodeloze financiële en regelgevingsterreur tegen burgers. Terroristen laten zich er niet door afschrikken. Als U bezorgd bent over pedofielen in het onderwijs, geef die dan simpelweg dan een beroepsverbod. Zeker, als ze veroordeeld zijn voor bezit van K-porno of voor kindermisbruik. Het is pervers om alle niet-pedofiele sollicitanten in het onderwijs een VOG te laten aanvragen.
 20. Stop met het extra belasten van de overuren die mensen draaien. Veel werknemers willen meer uren draaien, maar doen het niet, omdat ze dan per uur aanzienlijk minder overhouden, dan bij gewerkte contracturen. Overuren moeten per direct geheel belastingvrij gemaakt worden.

Pavel Kasjin – Mensen

De Russische bard Pavel Kasjin (Павел Кашин) roept in zijn lied ‘Mensen’ (Люди) een beeld op dat zo uit Nederland had kunnen komen.

Van mensen die wezenloos starend, verdoofd, als een kudde, over straat lopen en geen enkele rekening met elkaar houden. Van onverschilligheid jegens de medemens, jegens iedereen eigenlijk die men niet persoonlijk kent.

Het is iets dat je vaak opmerkt, als je door een grote stad loopt – en soms in dorpen- als je tenminste de moed hebt om het waar te nemen. Een bijna fanatieke desinteresse in de medemens, gekoppeld aan een viscerale onverdraagzaamheid jegens die mensen, die wèl rekening houden met hun medemensen. Desinteresse en afgunst als bindmiddel, Nederland als geatomiseerde samenleving.

Pavel Kasjin zingt een lichtvoetige, vriendelijk spottende frase, die precies weergeeft wat je voelt, als je door een dergelijke menigte waadt. Of zo’n menigte zijlings voorbij ziet buffelen, als een kudde op weg naar een drinkplaats.

“Waarom lijken al die mensen”, zingt de dichter, “toch zo op mensen?”

Subtiel. Want als ze lijken op mensen, zijn het eigenlijk geen mensen. Want je kunt niet lijken op iets dat je bent. Dat ben je gewoon.

Je kunt alleen lijken op iets dat je niet bent. De dichter wijst dus, gebruik makend van zijn dichterlijke vrijheid, op de onmenselijkheid, waarin de moderne mens zich lijkt te hullen, zodra hij onbewust opgaat in een menigte. Op dat moment wordt de moderne mens onderdeel van een kudde en gedraagt zich als een dier, niet meer als een mens.

Кашин gaat verder.

Почему все эти люди = Waarom lijken al die mensen
Так похожи на людей? = Toch zo op mensen?
Почему они не любят = Waarom houden ze niet van mensen
Тех, кто любит всех людей? = Die houden van mensen?

Dat klopt. Als onverschilligheid en desinteresse eenmaal wijd verbreid zijn en degenen die deze eigenschappen hebben aangenomen zich gedragen als een kudde, dan worden ze vanuit dat kudde-instinct vijandig tegen diegenen die wèl rekening houden met hun medemensen.

Кашин volgt de vergelijking die hij gemaakt tot het einde en stelt dat “de mensen” niet houden van Degene die over het Water loopt.

Почему они не терпят = Waarom dulden ze geen mensen
Почему они не любят = En houden ze niet van mensen
Тех, кто терпит, тех, кто любит = Die mensen dulden en van mensen houden? Тех, кто ходит по воде? = En van Hem die over het water liep?

Jezus Christus predikte immers de liefde voor heel de mensheid. Die universele liefde wordt pas mogelijk, als de mensen niet meer afgeleid zijn door hun dierlijke aandriften, maar die overwinnen en op momenten in hun leven, waarin het erom gaat, elkaar als spirituele wezens herkennen. Hun medemens zien, zoals hij werkelijk is.

Alleen wie werkelijk zichzelf is, kan de ander zien voor wie hij werkelijk is. Alleen als de mens zich bevrijdt van de ketenen van onwetendheid, onreinheid en angst, kan hij zien wie de ander is.

Dat is de inwijding van het leven.

En zien wie iemand werkelijk is, is een daad van liefde.