Alle berichten van admin

Stand van zaken volgens Ministerie van Defensie van Russische Federatie

Woordvoerder Igor Jevgenevitsj Konasjenkov van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie kwam vandaag – 25 februari 2022 – met de volgende verklaring, die wij hebben voor U hebben vertaald:

“De speciale militaire operatie wordt voortgezet. Eenheden van de strijdkrachten van DNR en LNR zetten hun tegenaanval voort tegen eenheden van de Oekraïense strijdkrachten, met ondersteuning van de Russische strijdkrachten. 

Eenheden van de strijdkrachten van DNR hebben bij Volnavak hevige tegenstand van de tegenstander doorbroken en zijn 1 kilometer opgerukt door de defensie van de nationalistische bataljons. 

Eenheden van de strijdkrachten van LNR zijn in het district Stiponoj 9 kilometer in vijandelijk terrein doorgestoten. Tijdens de gevechtshandelingen hebben meer dan 100 militairen van de Oekraïense strijdkrachten de wapens neergelegd en zich overgegeven.

Op het Zmeyini- eiland hebben 82 Oekraïense militairen de wapens neergelegd en zich uit eigen beweging aan eenheden van de Russische troepenmacht overgegeven. Zij tekenen momenteel een verklaring dat zij af zullen zien van verdere militaire handelingen en zullen op korte termijn worden vrijgelaten en teruggestuurd worden naar hun gezinnen.

Nog 11 militairen van een gemechaniseerde brigade van de Oekraïense strijdkrachten hebben zich bij het militaire steunpunt Nikolajevsk overgegeven. 

Tevens heeft een eenheid van de 36e brigade van Oekraïense mariniers contact opgenomen met de politie van de DNR en veilige doortocht aangevraagd door het grondgebied van DNR naar Oekraïne. Nadat zij hun wapens hebben ingeleverd, krijgen ook zij de gelegenheid om terug te keren naar hun gezinnen.

Nadat het gebied van gevechtshandelingen is gestabiliseerd, zullen ALLE Oekraïense militairen naar huis gestuurd worden. 

Tijdens de speciale militaire operatie hebben de Russische strijdkrachten 118 militaire objecten van de militaire infrastructuur van Oekraïne uitgeschakeld, waaronder

 • 11 militaire vliegvelden
 • 13 commandocentra en verbindingsknooppunten van de Oekraïense strijdkrachten
 • 14 luchtafweerinstallaties van het type Trista en Asa
 • 36 radiostations
 • 5 gevechtsvliegtuigen, die zijn neergeschoten
 • 1 helikopter
 • 5 drones
 • 18 tanks en andere pantservoertuigen
 • 7 multiple rocket launchers
 • 41 speciale militaire voertuigen
 • 5 kanonneerboten

Gisteren, 24 februari 2022, heeft een eenheid van de Airborn-troepen van de Russische strijdkrachten het gebied van de kernreactor van Tsjernobyl geheel onder controle gebracht. Een bataljon van de security van de reactor heeft met ons afspraken gemaakt over gezamenlijke verzorging van de veiligheid van het energieblok en van de sarcofaag van de kernreactor van Tsjernobyl. De radioactieve waarden zijn ongewijzigd. Het personeel van de kernreactor gaat gewoon door met het verzorgen van de afzonderlijke delen van de kernreactor en monitort de stralingsniveau’s.

De gezamenlijke handelingen van de Russische parachutisten en het bataljon van de Oekraïense strijdkrachten dat de veiligheid van de reactor verzorgt, is er garantie voor dat nationalistische formaties of andere terroristische groeperingen geen gebruik kunnen maken van de situatie die in het land is ontstaan om een nucleaire provocatie te organiseren. “

bron: https://www.ntv.ru/novosti/2684424/

Mobilisatie & Evacuatie in Donbas-regio

Staatshoofd van de Volksrepubliek Donetsk (DNR) Denis Poesjilin heeft vrijdag 19 februari 2022 de algehele mobilisatie afgekondigd. Alle mannen van 18 jaar of ouder worden onder de wapenen geroepen. Zij worden bijeengebracht in gymnastieklokalen en andere ‘militaire commissariaten’. Het staatshoofd van de Volksrepubliek Loegansk (LNR), Leonid Pasjatsjnik, deed hetzelfde.

Beide Donbas-republieken doen dat nadat ze eerder deze week zijn begonnen met de evacuatie van de burgerbevolking. Burgers worden in OV-bussen het land uitgevoerd en over de grens in de Russische Federatie in veiligheid gebracht. Daar worden zij veelal opgevangen door Russische gastgezinnen die zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld.

Door de mobilisatie van de mannelijke bevolking van dienstplichtige leeftijd en de evacuatie van de rest van de bevolking, wordt Donbass in feite tot één groot garnizoen gemaakt.

De bevolking van beide volksrepublieken vraagt al geruime tijd om aansluiting bij de Russische Federatie, zoals die in maart 2014 heeft plaatsgevonden met de afscheiding van de Krim van Oekraïne en Hereniging met het Russische moederland een dag later.

Daaraan vooraf ging een volksraadpleging in de Krim, waarbij 94% stemde voor terugkeer in de Russische Federatie. Dat werd door de Verenigde Naties niet erkend. Daaraan vooraf ging echter een door de Verenigde Staten gefinancierde staatsgreep in Kiev, waarbij de wettelijk en eerlijk gekozen president Viktor Janoekovitsj werd verjaagd en een pro-westerse junta aan de macht werd gebracht. De nieuwe regering werd door de regering van de Russische Federatie en door de overwegende Russischtalige bevolking van de Donbas-regio niet erkend en zo is de huidige situatie in feite ontstaan.

De Russen hebben gelijk. Het wàs een staatsgreep en de Hereniging van de Krim is volgens regels van het internationaal recht correct verlopen.

Het probleem is niet dat de betogers op het Majdanplein in 2014 meer democratie en meer welvaart wensten, maar dat het beleid van de regering die na de staatsgreep van Majdan aan de macht kwam, een uitgesproken nationalistisch karakter aannam.

Ofschoon Oekraïne een bij uitstek multicultureel land is, waar 1 op de 3 inwoners thuis Russisch spreekt, werd het Russisch als gelijkwaardige tweede staatstaal afgeschaft en werd het recht om in contact met de overheid Russisch te spreken in de jaren daarna steeds verder ingeperkt. Het begon al op de dag dat de junta aantrad. Per direct werden de taalrechten van de etnische Russische Oekraïners ingeperkt en dat is na de verkiezing van de huidige president Volodimir Zelenski in weerwil van zijn verkiezingsbeloften niet afgeschaft, maar erger geworden.

Het is dus niet verwonderlijk dat de bevolking van Oost-Oekraïne zich bij Rusland wil aansluiten. Daar kunnen zij een bepaalde mate van orde en veiligheid ervaren die in Oekraïne ver te zoeken is. Bij de verdediging van de beide volksrepublieken tegen pogingen van het Oekraïense leger om ze te heroveren, zijn inmiddels immers meer dan 13.000 doden gevallen.

Tot nu toe heeft Rusland de aanhoudende verzoeken van de Donbas-republieken voor aansluiting bij Rusland genegeerd.

Maar dat zou kunnen veranderen. Moskou is er – terecht – van overtuigd dat de Oekraïense regering door de VS wordt opgehitst om een militaire escalatie met Rusland teweeg te brengen. Rusland heeft geen diplomatieke middelen om een dergelijk conflict te voorkomen. Het heeft aangegeven dat het niet zal toestaan dat beide volksrepublieken weer bij Oekraïne worden ingelijfd. En als Kiev besluit tot een grootschalig offensief tegen de Donbas-republieken, zijn die tegen een dergelijke overmacht kansloos en zal Rusland troepen moeten sturen om ze te beschermen.

Rusland heeft geen middelen om te voorkomen zich dat Kiev overgaat tot een grootschalige aanval op de Donbas-republieken. Dat is dus een permanent risico op een Derde Wereldoorlog dat Rusland niet lang wil lopen. Het heeft immers in de Tweede Wereldoorlog – waarin het 80% van het Duitse leger heeft verslagen – 27 miljoen burgers verloren.

De VS hebben in datzelfde conflict 400.000 man verloren. Voor de VS was het een oorlog die niet op eigen bodem, maar ver van huis werd uitgevochten. Zij hebben met een relatief klein aantal slachtoffers een grote en langdurige invloed op de naoorlogse wereldpolitiek en wereldeconomie gekregen.

Daardoor hebben de Amerikanen paradoxaal genoeg een veel positievere kijk op een nieuwe oorlog. Bovendien beschikken zij – in de woorden van president `Eisenhower – over een machtig ‘militair-industrieel-congressioneel complex’ aan bedrijven, denktanks en politici dat veel geld verdient aan defensie-opdrachten, terwijl de nadelen van een eventuele oorlog met name in het buitenland voelbaar zullen zijn. Die defensie-industrie heeft een voortdurende geopolitieke spanning nodig om de veelheid aan opdrachten – en daarmee gepaard gaande winsten – te blijven rechtvaardigen.

Peace is bad for business.

De ontwikkelingen van deze week in Donbas – evacuatie & mobilisatie – doen vermoeden dat de mogelijkheid van een vreedzame aansluiting van de Donbas-republieken bij Rusland zich nu aankondigt. Na zo’n aansluiting zouden zij deelrepublieken van de Russische Federatie worden en kan Moskou de territoriale verdediging van Donbas immers zelf ter hand nemen. Niemand in Oekraïne – behalve een handvol neo-nazi’s – zou het dan in zijn hoofd halen om een offensief tegen Donbas te overwegen. Rusland zou aanvankelijk een hoop nieuwe sancties over zich heen krijgen, maar de kans op een Derde Wereldoorlog is dan voorlopig verkeken.

In werkelijkheid is het Amerikaanse oorlogsgehits gericht tegen de ingebruikname van de gaspijpleiding Nordstream 2. Als de leveranties van goedkoop Russisch aardgas aan Duitsland op gang komen, is de kans op het teweegbrengen van een nieuw conflict tussen Duitsland en Rusland in feite verkeken. De 20 eeuw zou dan eindelijk afgelopen zijn.

Beide landen zullen dan lange tijd in vrede, vriendschap en handel met elkaar kunnen samenleven, waardoor de Amerikaanse invloed op het continent op natuurlijke wijze zal afnemen en uiteindelijk definitief zal verdwijnen, doordat er een duurzame normalisering van de verhoudingen tussen de Slavische en Germaanse landen zal intreden.

‘We moeten dit land met zijn allen weer opbouwen’

In juli 2021 zijn wij tijdelijk gestopt met de publicatie van artikelen. Reden was dat Nederland zich toen in een prille dictatuur bevond die broodnodig aangepakt diende te worden. Wij hadden daar vanaf het begin in maart 2020 uitputtend over geschreven en het recept al gegeven om onze vrijheid te herwinnen. In ons blog ‘Full-court press defense’ hadden wij uitgelegd dat je een nieuwe dictatuur geen centimeter moet geven, maar collaborateurs van het regime moet laten vechten om elke centimeter vrijheid die ze je willen afnemen. Dat werd toen niet direct opgepakt.

Na de moed die Nederlanders in Rotterdam en Amsterdam aan de dag hebben gelegd, is dat echter in positieve zin veranderd. Er is nu voldoende spirituele substantie om mee te werken aan het herstel van Nederland. Wij zijn het land van vrijheid, van handel en van respect voor de levenswijze van het individu.

De NSB-regering van economische oorlogsmisdadigers Rutte, De Jonge en Kaag is uitgeteld. Zij kunnen de dictatuur van het Wereld Economisch Forum – ‘je zult niets bezitten en gelukkig zijn’ – niet meer opleggen aan een ontwaakt volk.

Nu is de tijd om ons toe te leggen op herstel van de vrijheid in Nederland, op hervorming van onze grondwet en op herstel van onze soevereiniteit.

Als resultaat van de terugkeer naar onze volksziel, zal ook onze verhouding met onze nabije buurlanden en verre vrienden verbeteren. In eerste instantie met de Verenigde Staten van Amerika, die hun Declaration of Independence op ons Plakkaat van Verlatinghe en de autonomie van hun deelstaten op de vrijheid van onze gewesten hebben gebaseerd. In de tweede plaats met de lidstaten van de Europese Unie, niet alleen met de drie grote mogendheden die ons omringen, maar ook met kleinere landen als Tsjechië, Hongarije en Polen. En last but certainly not least met Rusland, met wie wij sinds het verblijf in Zaandam van tsaar Peter de Grote een wederzijds uitmuntende en verrijkende vriendschap hebben.

www.michielklinkhamer.com zal U daarvoor informatie en documentatie bieden, zodat U zelf uw oordeel kunt vormen.

Wij rekenen daarbij op uw steun in de vorm van crowdfunding. Voor elke 10,- euro aan donaties kunnen wij een uur onderzoek doen en schrijven. Met uw welnemen zullen wij uw steun de komende weken gebruiken voor een aanvulling op de eenzijdige berichtgeving over de spanningen in en rondom Oekraïne. Amerika stuurt aan op een militair conflict met Rusland en met de juiste informatie zal dat net zoveel verzet teweeg brengen, als de futiele poging om in Nederland een medische dictatuur in te voeren.

De overwinning is nu al van Trump.

Het statistisch uitzonderlijk afwijkende stemverloop, de schaamteloos liegende opiniepeilers, de geblindeerde stembureau’s in democratische steden, bundeltjes stemmen die ontdekt worden en voor 100% voor Biden blijken te zijn, staten die 10 x langer over het tellen doen dan andere staten, kiezers die te horen krijgen hebben dat hun stem al is uitgebracht, zo zijn er talrijke tekenen dat er massaal gefraudeerd is ten bate van de Democratische kandidaat in deze verkiezingen.

Staten waar Trump een comfortabele voorsprong had, bleken toen de per post verstuurde stemmen geteld werden, ineens voor Biden te zijn. Idem voor staten waar bij Trump-rallies 1000-en mensen verschenen en bij Biden-rallies enkele tientallen. Het is zonneklaar: de Democraten hebben massaal gefraudeerd bij deze verkiezingen.

Trump zal naar de rechter moeten stappen om zijn gelijk te halen. Die zal zijn werk doen en de overwinning aan Donald schenken.

Voormalige presidentskandidaat Ron Paul en voormalige internationaal waarnemer voor mensenrechten en verkiezingen, Daniel McAdams, geven droog enkele voorbeelden van opvallende anomalieën in ‘the election process’ in door Democraten bestuurde staten.

Liberty Report, 5 november 2020

Als Biden ‘wint’, zal hij verliezen. Als Donald ‘verliest’, zal hij winnen.

Mr.President, we’ve got your back . ‘ .

Our first priority is your physical safety and your spiritual well-being, Mr. President. It seems to us that efforts to encroach upon your health have petered out.

Our second priority is that you may complete the task that you have been given. Therefore, you will win tomorrow’s elections.

You will win a majority in the United States Electoral College.

If the counting of the votes is fair, we will not blink.

You will win more electors than your opponent.

Your opponent is not fit for office.

He’ll live peacefully outside of it.

God bless you . ‘ . your mission.

May peace be upon you.

Prayer and joy.

Serendipity.

Serenity.

Selfie.


. ‘. The Donald will win – We will finish what we have begun – God bless you. ‘ .

Hoewel de opiniepeilingen een andere beeld lijken te schetsen, heeft de zittende president Donald Trump een geheel zekere uitgangspositie om zijn herverkiezing te bewerkstelligen.

Het klopt dat er twijfel is ingebouwd in de beeldvorming over de verkiezingen, – en Trump kan in principe daadwerkelijk verliezen – maar als we kijken naar de feiten, zien we 3 (drie) opvallende zaken:

 1. Hitlery Clinton heeft besloten om niet mee te doen aan de verkiezingen. Kennelijk overwoog ze dat ze niet zou kunnen winnen en wilde ze zichzelf ‘heel laten’ voor een laatste gooi naar het presidentschap ná de tweede ambstermijn van president Donald Trump.
 2. Joe Biden is nog corrupter dan de Clintons, heeft zich aantoonbaar gemengd in de binnenlandse aangelegenheden van Oekraïne om de kinderhandel aldaar te beschermen, pardon, om een corruptie-onderzoek af te gelasten, waar zijn zoon mogelijk door het OM bij betrokken kon worden en kan zijnerzijds zijn handen niet afhouden van meisjes van 8 tot 88 jaar oud. Bij kindertjes en tienermeisjes buigt hij zich naar bendeden, grijpt om het middel – vlak onder de borstjes of de plek waar die over twee jaar gaan groeien – duikt met zijn neus in het haar, snuift de geur van de hoofdhuid op en zegt: “Denk eraan, geen vriendjes voor je dèrtigste”. De stilistische overdrijving wil een aanmoediging te zijn om juist wèl vriendjes te nemen, hetgeen best vroeg is meisjes van 8, 10, 12, 14 of 16.
 3. Het enthousiasme ontbreekt bij deze verkiezingen, terwijl zij juist zo bijzonder belangrijk zijn. De media besteden er betrekkelijk weinig aandacht aan. De media hadden een landelijke hysterie kunnen creëren tegen Trump, of een heldenverering richting Biden, zoals ze voor Obama deden in 2008 en 2012, maar hebben geen van beide aangedurfd. Kennelijk wordt het verafgoden van de corrupte Biden net zo riskant geacht, als het demoniseren van de succesvolle Trump.

Bovendien komt Biden incidenteel op live television dement over. Hij verwart Donald Trump met George Bush, weet niet in welke stad hij campagne voert en plakt hier en daar een nul achter het aantal Corona-slachtoffers. RT vergeleek zijn uitglijers snaaks met de nieuwjaarsrede van secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, Leonid Brezjnjev in december 1979. Biden is nog niet zo ver, maar dat was Brezjnjev voor zijn aantreden ook niet, natuurlijk.

Het lijkt wel een filmscenario, waar vanavond in een hogegraadsloge in Londen tijdens een spelletje kaarten wordt beslist wie er president gaat worden.

We stevenen af op een sitoeatsija, waarin Biden mogelijk meer stemmen krijgt, maar de Donald de meeste kiesmannen wint.

Trump zal dus – als de stemmen eerlijk geteld worden – president van de Verenigde Staten blijven.