Alle berichten van admin

сплин – de vreemdeling

Шёл чудак = Er liep een vreemdeling                                           

Раскалённому солнцу подставив нагретый чердак = Die zijn warme zolder had verruild voor de brandende zon.

Шёл чудак, за спиной его тихо качался рюкзак = Er liep een vreemdeling, en zijn rugzak schoof zachtjes heen en weer.

Шёл домой = Hij was op weg naar huis

Представляя, как все удивятся тому, что живой = En hij stelde zich voor hoe iedereen verbaasd zou zijn om hem levend terug te zien.

Что ничто не случилось такого с его головой = Gezond van lijf en ledenen.

Так и есть = Zo is dat.

У него для людей была самая лучшая весть = Hij bracht de mensen het best denkbare nieuws.

И он шёл по дороге, от счастья светящийся весь = Hij liep op de weg en straalde van geluk.

Love and peace! = Love and peace!

Люди могут, конечно, спастись от падения вниз = De mensen kunnen, als ze willen, natuurlijk, gered worden van de val in de diepte.

И он шёл рассказать им о том, как им можно спастись = En hij ging rond en vertelde hen, hoe ze gered konden worden.

Рассказал = Hij vertelde hen dat.

И напуган был всем этим весь этот зрительный зал = En door dit alles werd zijn gehoor verontrust.

И слова его долго летели сквозь этот базар = En zijn woorden klonken lang na in de bazaar

В пустоту = de leegte in.

Он шёл к людям, он нёс им надежду, любовь, красоту = Hij was onder de mensen, en leerde hen hoop, liefde en schoonheid.

Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту = En zij namen hem gevangen en spijkerden hem aan het kruis.

Каждый раз = Telkens

Когда сходятся звёзды, сойдя со своих звёздных трасс = Als de sterren hun loop verlaten en samenkomen.

Всё становится ясно без всех этих жестов и фраз = En alles helder wordt, zonder al deze gestes en frasen.

Каждый раз = Telkens

Когда кровь на ладонях и падают слёзы из глаз = Als er bloed wordt vergoten en tranen vloeien. 

Очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас = Is het heel pijnlijk om te zien, als iemand lijdt omwille van ons.

10 dingen die ook beter kunnen

 1. Schaf de verplichting af om te pas en te onpas een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te eisen, als een Nederlandse burger van baan verwisselt. Momenteel moet zelfs de postbode een VOG overleggen (!). Dat ‘ge-VOG’ kost tijd en geld, zowel voor de aanvrager, als voor de instelling, waar de burger gaat werken (30 euro). Het kost tevens tijd en geld voor de overheid, – want er moet een ambtenaar mee aan de slag – en draagt zo bij tot verdere bureaucratisering van een reeds al te zeer gebureaucratiseerd land.
 2. Nederlanders – en inwoners van 52 andere landen – kunnen sinds 1 oktober vorig jaar online kosteloos een e-visum aanvragen voor de de stad Sint Petersburg in de Russische Federatie. Voorwaarde is dat U binnen de geografische zone van Sint Petersburg blijft – winterpaleizen inbegrepen – en dat het verblijf maximaal 7 dagen is. Dat lijkt een geste te zijn van de Russische president Vladimir Poetin om het wederzijdse visumregime te versoepelen. Gezien de bijzondere band van Nederland met Rusland en met name met Sint Petersburg, – Amsterdam heeft als enige stad ter wereld een afdeling van het museum Hermitage -, is het een gelegenheid om de uitwisseling met burgers van de Russische Federatie te bevorderen, bijvoorbeeld door hen een gratis e-visum aan te bieden voor een verblijf in Nederland, maar niet voor de hele Schengen-zone, voor maximaal 1 week. In de praktijk kunnen Russische toeristen dan natuurlijk alsnog naar Parijs, maar Nederlandse toeristen kunnen met een e-visum natuurlijk ook naar Moskou. Even aankijken hoe het loopt.
 3. Schaf de verplichting af van binnenvaartschippers die in hun eigen kombuis een bordje ‘verboden te roken’ moeten ophangen.
 4. Ten overvloede, schaf de strafbaarstelling van mobiel bellen tijdens het fietsen af.
 5. Herstel het ouderlijk recht om de medische gegevens van hun kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar oud in te zien. Verplicht de huisarts om die gegevens te verstrekken.
 6. Maak burgers eigenaar van hun eigen medische gegevens, waaronder het elektronische patiëntendossier. Burgers moeten zelf kunnen beschikken over die gegevens en zelf bepalen of de overheid ze mag bewaren of gebruiken,
 7. Maak ouders eigenaar van de gegevens die scholen over hun minderjarige kinderen bijhouden. Nu is het zo, dat een school bij een slecht functionerende leerkracht de schuld aan de vertrekkende leerling kan geven, door vlak voor het vertrek allerlei lelijks in het leerling-volg-systeem te zetten. Dan wordt de leerling bij de nieuwe school gelijk schuin aangekeken, zodat het lijkt dat het vertrek niet aan de leerkracht lag, maar aan de leerling. Dat gebeurt helaas regelmatig in onze onderwijs-DDR.
 8. Stop met het uitrollen van het Steward-systeem op middelbare scholen. Het institutionaliseert politiemannetje spelen, elkaar verklikken en pesten. Je ziet in de praktijk al overeenkomsten met het risicomijdende gedrag van de echte politie: derdeklassers die steward / Volkspolizei moeten spelen, zijn bang om een senior leerling, bijvoorbeeld een zesdeklasser aan te spreken op rommel die hij voor hun ogen weggooit, en laten een junior leerling, bijvoorbeeld een eersteklasser dat opruimen. Op straffe van 2 uur nakomen (en alleen door het donker naar huis fietsen) als de eersteklasser weigert. De onderwijs-DDR institutionaliseert op deze wijze – onder het mom van de school schoon houden en verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving – misselijkmakend onrecht.
 9. Breng seksuele voorlichting terug van de basisschool naar de middelbare school en behandel het bij biologie in de 2e klas. Schaf ‘seksuele vorming’ – leraren die kinderen uitleggen hoe je moet seksen – geheel af. Deze pedofilisering van het onderwijs is een schande voor Nederland.
 10. Schaf het ‘kwartje van Kok’ af, de ‘tijdelijke’ verhoging uit 1991 van de accijnzen op autobrandstof, waardoor deze in Nederland duurder is dan in de meeste andere Europese landen. Die belofte wordt al 28 jaar geschonden en moet eindelijk vervuld worden. Volgens de overheid is het kwartje door bevriezing van de accijnzen in de daaropvolgende jaren aan de burger teruggegeven, maar dat klopt niet. Heden is de euro95 volgens de ANWB in Nederland zelfs het duurste van geheel Europa. In België en Duitsland is het circa 1 euro 39, in Frankrijk 1 euro 51, in Nederland 1 euro 70 (en in Rusland 65 eurocent).

Nederlanders – aardiger zijn voor elkaar en niet alles pikken van de overheid

De afgelopen tien jaar, – eigenlijk al sinds de moord op Pim Fortuyn (2002) -, is de sfeer in Nederland verhard. Er zijn vanuit de overheid en door de media kleine stapjes gezet, die nooit geaccepteerd hadden mogen worden. We noemen dat ‘salamitactiek’: het geleidelijk afnemen van uw persoonlijke vrijheden.

Er zijn tientallen, ja zelfs, honderden voorbeelden van en de lezers van deze website kennen die al.

Ik ben echter een roepende in de woestijn. Want niemand doet wat.

Het heeft volstrekt geen zin om er veel tijd aan te besteden, want het kan niemand wat schelen.

Gedurende de afgelopen 17 jaar is Nederland verworden tot een naar land met een egoïstische en onvriendelijke bevolking.

Dat was voor die tijd niet zo en is in andere landen ook niet zo.

De gemiddelde Nederlander geeft alleen om zichzelf en geen fluit om een ander.

Doordat Nederland is verworden van het land van de individuele vrijheid tot het land van de betutteling en nu op weg is om een soort ‘DDR-light’ te worden, zijn de mensen onaardig tegen elkaar geworden.

Ze voelen namelijk onbewust het onrecht en het verlies van vrijheid aan, maar praten dat vanuit hun egoïsme, materialisme en de collectieve onverschilligheid jegens de medemens goed. Zolang zij het maar goed hebben, is het niet erg dat de buurman wordt afgeslacht.

Maar het zit er wel, ergens in het onbewuste, en het jeukt.

Egoïsme is namelijk een illusie. Het is slechts een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen tot een vrij individu, maar vrije individuen zijn helemaal niet egoïstisch, want die zijn in contact met hun werkelijke, diepere natuur en weten zich verbonden met hun medemens, met de natuur, met het universum.

Vanuit een hoger bewustzijn is er geen egoïsme. Wel identiteit. Want hoe meer men zichzelf wordt, hoe meer men om zijn medemens geeft.

Wij hebben in Nederland in morele zin een terugval gehad de afgelopen 17 jaar. We zijn van het rechte pad afgeweken. We moeten het pad hervinden dat leidt naar vrijheid en medelijden.

Dat mensen elkaar bijten, is in hoge mate een gevolg van het feit dat ze veel te veel geaccepteerd hebben van hun eigen overheid. Die heeft nou een keer de tendens om te groeien en meer van uw persoonlijke leven te willen beheersen en als U daar niets tegen blijft doen, verliest U binnen 10-20 jaar al uw resterende vrijheden.

Om van Nederland weer een leuk land te maken, moeten we onze vrijheden herstellen.

Neem nou de boete voor het mobiel bellen op de fiets, waarmee de politie tienermeisjes kaal rooft. Dat is even klein, als symbolisch.

Dat had U nooit mogen accepteren.

Of het feit dat u de medische gegevens van uw kinderen niet meer mag inzien, als zij 12 jaar zijn of ouder. Uw minderjarige kind moet dan schriftelijk toestemming aan U geven. Uw 12-jarige dochter moet namelijk aan de pil kunnen, zonder dat U dat weet. De huisarts zit ook in het complot, want die mag U dan niet vertellen dat uw dochter van 12 al met seks is begonnen.

Dat is ziek.

Er is zojuist een aanval geweest op de traditie van Sinterklaas. Daardoor is het feest min of meer om zeep geholpen.

Dat heeft U opnieuw geaccepteerd.

Maar begrijpt U niet dat Kerstmis het volgende doelwit wordt van deze trend?

U moet – uiteraard vreedzaam – gaan terugvechten tegen de aanvallen op uw vrijheid, uw rechten, uw ouderlijke verantwoordelijkheid.

Daarna pas zal er weer ‘ruimte’ ontstaan voor solidariteit tussen te mensen. Dan worden Nederlanders weer één volk. Dan wordt het weer een leuk land. Want nu zijn we een geatomiseerde maatschappij geworden.

Er zijn uitzonderingen en die nemen toe in aantal. Er zijn steeds meer individuen in Nederland die wakker worden en zich onafhankelijk opstellen tegen de 80% gehypnotiseerde medeburgers. En die wèl iets voor de ander doen.

Maar het wordt een hels karwei om vanuit individuen en kleine gemeenschappen van Nederland weer een leuk land te maken.

Er gebeurt gewoon té weinig.

Ik ga een kaarsje voor U branden.

Situatie Hongaarse minderheid in Oekraïne is (nog) niet verbeterd

Het lijkt soms wel, alsof het gezonde verstand uit West-Europa weggevlucht is naar de landen van Centraal-Europa, met name naar Tsjechië, Polen en Hongarije.

De Hongaarse minister van Buitenlandse zaken, Péter Szijjártó, zet in een interview met RT uiteen waarom Hongarije blijft geloven in de nieuwe Oekraïense president Volodymir Zelenski, hoewel die nog weinig heeft waargemaakt van zijn beloftes om het land te herenigen.

Het kón niet slechter, dan het was onder de vorige president, Petro Porosjenko, althans vanuit het standpunt van rechten voor minderheden in het algemeen en voor de Hongaarse minderheid in het bijzonder, aldus Szijjártó.

Desalniettemin is de situatie van de 150.000 Hongaren in Zuid-Oekraïne sinds de verkiezing van Zelenski niet verbeterd, eerder verslechterd. Met name de Oekraïense geheime dienst oefent meer pressie uit op de Hongaren. Gastdocenten voor de Hongaarse universiteit krijgen geen visum meer, etc.

Szíjjártó gelooft niet dat Zelenski daar achter zit. In tegendeel, Zelenski is jong en kersvers in zijn ambt, dus hij moet er eerst voor zorgen dat hij alle aspecten van zijn werk onder controle krijgt.

Szijjártó trapt een aantal open deuren in die in de Westerse media helaas buiten beschouwing worden weggelaten.

Ten eerste steunt Hongarije altijd een sterk en democratisch Oekraïne, omdat een sterk en democratisch Oekraïne betere kansen biedt voor de Hongaarse minderheid in Oekraïne.

Ten tweede, vaart Szijjártó geroutineerd en bijna verveeld verder, is het zo dat – vanuit het perspectief van een klein land in Midden-Europa – vrede tussen West en Oost heel belangrijk is voor de kleine landen die in het midden liggen.

“We small, Central-European countries, have learned the lessons of history. And this lesson of history has taught us that whenever there is a conflict between East and West, we Central-Europeans always lose”

“And this is something that we don’t want to do again.”

“So when we argue in favour of a more rational, more common sense, more mutual respect based East-West dialogue and cooperation, it is not because we would be pro-Russian or pro-American or pro-this or pro-that, it is because we are pro-Hungarian and our national-security interest definitely dictates that there should be a better relationship between East and West”.

Het is altijd verstandig om de onafhankelijkheid van kleine landen te steunen. Of het nou Hongarije is, of Tsjechië, of Slovenië, dat maakt niet uit.

Ook vanuit Nederlands perspectief kunnen wij dat beamen. Hoewel het moderne geschiedenis onderwijs zijn best heeft gedaan om de kennis van ons verleden te wissen.

Zonder Michiel de Ruyter zouden wij zijn opgedeeld tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland.

Ferdinand Bol - Michiel Adriaensz. de Ruyter

Zonder Johan van Oldenbarnevelt zouden wij wellicht een Britse kolonie zijn geworden.

Zonder koningin Wilhelmina zouden wij veel meer met de Duitsers gecollaboreerd hebben, dan het geval is geweest en waarschijnlijk na de oorlog een Brits protectoraat zijn geworden.

Wilhelmina of the Netherlands - Wikipedia

Stelt u zich voor dat de De Ruyter de slag bij Texel verloren zou hebben, dan hebt u het lot van Polen! Tussen 1795 en 1918 bestond dat land niet, want het was eind 18e eeuw driemaal opgedeeld, waarna de Poolse staat in feite ophield te bestaan.

If Poland had stayed divided between Prussia and Austria ...

Neem nou Hongarije, dat in 1920 werd ‘gevierendeeld’ bij het Verdrag van Trianon. 72% van het grondgebied werd afgehakt en 64% van de inwoners werd wakker in het buitenland. Terwijl het land geen enkele schuld had aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, omdat het een ondergeschikte positie had in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie.

1920. június 4. a Trianoni békeszerződés ratifikálásának ...

Met een minimale kennis van de Nederlandse en Midden-Europese geschiedenis, zou u moeten begrijpen, waarom het standpunt van Szijjártó – ook al komt het uit Hongarije en is het kennelijk alleen te zien bij RT – een simpele uiting van gezond verstand is.

Weg met boete voor ‘kort vasthouden telefoon’.

Het is een bekend beeld: politie-agenten die als struikrovers in civiele dienstauto’s heimelijk naast brave burgers gaan rijden, gluren of die op hun mobiel zitten en dan 250,- euro van het huishoudbudget roven.

Het feit dat dit heimelijk en in niet-herkenbare voertuigen gebeurt, – omdat bestuurders als zij een herkenbaar politievoertuig zien, gelijk hun mobieltje neerleggen – toont dat de politie ervan uitgaat dat bellende en appende bestuurders voldoende omgevingsbewustzijn hebben, om tijdig de nadering van een politievoertuig op te merken. Hoe valt dat te rijmen met de veronderstelling dat mobiel bellen en appen een risico voor de verkeersveiligheid is, omdat mensen die dat doen niet voldoende op hun medeweggebruikers letten?

Het mobiele struikroven heeft voor onze laffe en principeloze agenten een dubbel voordeel: ze kunnen makkelijk ‘scoren’ bij hun leidinggevenden en ze lopen weg van het risico dat ze lopen, wanneer ze inbrekers, vechtjassen en pooiers aanpakken.

Terwijl 95% (!) van de misdrijven tegen eigendommen – dat wil zeggen diefstal, inbraak en dergelijke – in Nederland niet wordt opgelost, loopt de politie stelselmatig te controleren of je op je mobiele telefoon zit tijdens het rijden.

Tegenwoordig beroven ze zelfs tieners, die na school op de fiets naar huis op hun GSM kijken.

Deze 21-eeuwse vorm van middeleeuws struikroven moet per direct worden verboden. De definitie van de overtreding klopt al niet: ‘Het kort vasthouden van de mobiele telefoon’. Dat is de definitie van een risicoloze handeling. Je houdt hem kort vast, niet lang. Dat veroorzaakt dus geen gevaar op de weg.

Het eerste probleem van de strafbaarstelling van het ‘kort vasthouden van de mobiele telefoon’, is de aanname dat smsen, appen of mobiel bellen met de telefoon in de hand gevaarlijk is.

Dat is onjuist. De strafbaar gestelde gedraging is alleen gevaarlijk, als de bestuurder door het lezen, typen of bellen wordt afgeleid en als door die afleiding risico ontstaat.

Dat is in 90% van de gevallen niet zo. Dus worden sowieso al in 90% van de gevallen onzinboetes uitgedeeld. Onzinboetes zijn een vorm van gelegaliseerde diefstal. Je pakt iets af dat niet van jou is en je doet dat zonder reden.

Een uitgeprocedeerde illegaal heeft, puur vanuit menselijk oogpunt, nog meer moreel recht om een brood uit een winkel te stelen, dan een agent om een onzinboete op te leggen.

De strafbaarheid van mobiel bellen tijdens het rijden is alleen te verdedigen, indien het ‘kort vasthouden van de telefoon’ in vergelijking met andere vormen van afleiding die niet strafbaar gesteld zijn, een verhoogd risico veroorzaakt.

Dat is echter geenszins het geval. Ruzie maken in de auto; je mat rechttrekken, als die verschoven is; voorover buigen, in je dashboardkastje kijken en er iets uit nemen; cd’s verwisselen; bij de pomp gekochte, in plastic verpakte eetwaren openmaken en verorberen: het zijn allemaal handelingen die net zo ‘gevaarlijk’, dat wil zeggen net zo ongevaarlijk zijn als smsen en appen.

Ook zou ‘kort vasthouden’ in vergelijking met andere verkeersgedragingen een exceptioneel risico moeten opleveren en dat is niet het geval. Dat is al niet het geval, omdat in de echte werkelijkheid – dus niet het juridische construct van de werkelijkheid dat gebruikt wordt als motivatie voor de strafbaarstelling van relatief onschuldige gedragingen, waardoor de burger kaalgeroofd kan worden – andere verkeershandelingen vaker voorkomen, vaker en tot groter risico leiden en veel gevaarlijker zijn.

Het zou nog enigszins te rechtvaardigen zijn, als de politie een boete zou opleggen in gevallen, waarin door het sms-en geen statistisch, maar een reëel gevaar ontstaat, bijvoorbeeld dat iemand gaat zwabberen of te weinig afstand houdt.

Dat zijn echter gedragingen die door niet-smsende of appende weggebruikers in net zo, zo niet grotere getalen worden vertoond, dan door personen die dat wèl doen.

Het ‘kort vasthouden van de telefoon’ kan alleen strafbaar gesteld worden, indien het leidt tot een reëel risico dat, in vergelijking met andere verkeersgedragingen een relatief grote dreiging vormt en dat is geenszins het geval. Andere verkeershandelingen, die vaker voorkomen en tot groter risico leiden, worden immers niet strafbaar gesteld.

Veel moderne auto’s hebben ook een ingebouwde navigatie met bedieningsscherm, die zich onder het niveau van het zicht op de weg bevindt. Daar mogen automobilisten legaal op kijken en typen, ook al hebben ze daardoor minder zicht op de weg, dan als ze sms-en met de telefoon voor hun neus.

Dus het bedienen van je boordcomputer is gevaarlijker dan sms-en en app-en met de GSM voor je neus of bellen met de GSM aan je oor.

Ook verkeershandelingen die wèl strafbaar gesteld zijn en tot veel mèèr risico leiden, worden minder beboet en minder bestraft. Bijvoorbeeld bumperkleven. Dat is ergernis nummer 1 van de Nederlandse automobilist, maar daar doet de politie niets mee

In Rusland zei men vroeger over een man die zijn vrouw sloeg: ‘nje bjosj, nje ljoebisj’. ‘Sla je haar niet, dan hou je niet van haar’. Dat lijkt in Nederland het parool te zijn van de overheid tegenover haar burgers

Net zoals het in Rusland niet zelden de vrouwen waren, die deze uitdrukking huldigden, is een deel van de Nederlandse automobilisten ervan overtuigd dat de overheid mobiel bellen en smsen aan het stuur zo zwaar bestraft, omdat zij ten diepste met hun welzijn begaan is.

Maar dat is niet het geval, want dezelfde instantie die absurde boetes uitdeelt, omdat zij zoveel geeft om uw veiligheid, laat keer op keer seriële verkrachters en seriemoordenaars vrij uit inrichtingen. Soms tot twee keer toe uit dezelfde locatie, waarna de lustmoordenaars verder gaan met aanranding en moord, zonder dat de directeur van de inrichting ook maar wordt ontslagen.

Binnen de verkeerswetgeving zorgt de overheid bovendien zelf vaak voor gevaar op de weg. Zo heeft een of andere criminele, dan wel debiele ambtenaar onlangs de regelgeving voor het rijden op een rotonde gewijzigd.

Een deel van de automobilisten geeft daardoor niet meer aan of ze rechtdoor gaan of linksaf slaan. Als je volgens de oude regels hebt leren rijden, verwacht je als je de rotonde opgaat dat je tegenliggers bij links of rechts afslaan hun knipperlicht gebruiken en bij rechtdoor gaan niet. Dus als hij niks aangeeft, gaat hij rechtdoor en kun jij van de andere kant alvast de rotonde op.

Dat is nu veranderd. Het jongere deel van de bestuurders geeft geen richting aan en laat het aan u over om te anticiperen of ze rechtdoor of driekwart rond gaan. Daardoor ontstaan regelmatig reëel gevaarlijke situaties, want de helft van de automobilisten denkt dat hij net als vroeger de rotonde op kan als de tegenligger geen richting aangeeft.

Een typisch voorbeeld van de combinatie van ongezond verstand en dwang, met destructieve gevolgen, die zo kenmerkend is voor de Nederlandse overheid.

Verder heeft de ziekelijk hoge boete van 250 euro de perverse consequentie dat, waar bestuurders vroeger met hun mobiel onder hun neus zaten te appen zodat ze rondom de telefoon zicht op de weg hadden, ze dat nu onder het niveau van het dashboard doen om de walgelijke boete te voorkomen, die de fiscale SS-ers als het moet meedogenloos aan alimentatiebetalende vaders en alleenstaande moeders opleggen.

Tenslotte vormen de pathogene financiële sancties van de overheid een directe aanslag op de gezondheid van de onderklasse en van de middenklasse. 250 euro is wat een werknemer uit de middenklasse netto per week overhoudt na aftrek van de andere walgelijke lasten en heffingen. Voor een uitzendkracht of uitkeringstrekker is het wat hij per maand overhoudt voor zijn boodschappen. Voor een alimentatiebetalende gescheiden vader, is het direct een schuld. Die kan dat helemaal niet betalen.

Als je 250 netto kwijt bent, moet je dat 500 bruto bijverdienen. Wanneer? Hoe dan? Als de overheid geen tientjes, maar honderdjes uit het budget van de burgers rooft, rooft ze weken, zo niet maanden van hun jaarinkomen.

Als je zoveel geld rooft van je burgers, kunnen ze geen gezond voedsel meer kopen, want dat is duurder dan GMO-voedsel. Kunnen ze de tandarts niet meer betalen, dus rot hun gebit weg. Kunnen ze geen Thomas Cook meer boeken, dus kopen ze Jack Daniels.

10 dingen die in NL makkelijk beter kunnen

 1. Storneer niet besteed begrotingsgeld aan de belastingbetaler. Dit is makkelijk uitvoerbaar. Het is gedaan in de Amerikaanse deelstaat Minnesota in de vorm van de zogeheten ‘Jesse Checks‘ van Jesse Ventura, die tussen 1999 en 2003 gouverneur van Minnesota was. Burgers van Minnesota kregen in in 1999 gemiddeld $650,- terug. In 2000 was dat $317,- en het jaar daarop $396,-.
 2. Voer mede hierom het referendum in en maak het bindend. De opvolgers van Ventura houden de teruggave tegen, terwijl Minnesota in 2018 drie keer zoveel niet besteed belastinggeld had, als in 1999. Stelt U zich voor, bijna $2000.- terug in tijden van economische crisis, wat een verlichting zou dat de getergde Amerikaanse huishoudens geven! De corrupte opvolgers van Ventura houden die teruggave tegen, – zeggende dat van het geld de wegen moeten worden gerepareerd en dat gezinnen er anders toch maar in het weekend pizza voor bestellen (!) -, maar als over deze en dergelijke zaken bindende referenda gehouden zouden worden, zou dat niet mogelijk zijn en de Jesse Check een permanente jaarlijkse maatregel worden.
 3. Dit geldt zowel voor de VS, als voor Nederland. Organiseer in Nederland een bindend referendum over bijvoorbeeld de stikstof-maatregelen, waarmee het huidige kabinet een kunstmatige recessie veroorzaakt. Over het gasbeleid. Over het klimaatakkoord. Of over de aanval op Zwarte Piet. Over alles dat burgers belangrijk vinden, maar waar ze anders over denken dan de regering.
 4. Schaf subsidies af en financier uitsluitend via de begroting, waar gestemd mag worden over de besteding van die middelen en gecontroleerd wordt, wat ermee gedaan wordt.
 5. Trek ook de subsidie voor de Gay Parade / Gay Pride in. Dat heeft nog een extra reden: Het is namelijk niet de opgave van de overheid om homoseksualiteit te promoten of te verbieden. We hebben ook geen ‘Straight Parade’. Verwijder om dezelfde reden de zogeheten ‘Gay-walk’, het regenboogkleurige zebrapad dat plaatselijke overheden van belastinggeld aanleggen om de voetgangers op te roepen om homoseksualiteit te steunen. We hebben immers ook geen ‘Straight Walk’. De belangrijkste winst voor homoseksuelen is dat het niet uit maakt wat hun seksualiteit is. Niet dat de heteroseksuele 95% van de burgers de homoseksualiteit in alle geuren en kleuren door de strot geduwd moeten krijgen. Dat is verspilling van belastinggeld, hindert de integratie van moslims, shockeert onze kinderen en creëert nodeloos spanningen met Rusland. Rusland wil de ogen van haar kinderen beschermen tegen publieke uitingen van (‘propaganda voor’) homoseksualiteit – net zoals wij in het Westen enkele decennia geleden deden – en wordt daardoor door Westerse diplomaten en politici onder druk gezet.
 6. Regel dus ook noodzakelijke diensten niet via subsidies, maar via de begroting. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Spirit, die in Noord-Holland kinderen opvangt, als hun ouders bijvoorbeeld bij aankomst op Schiphol gearresteerd worden, wegens drugssmokkel, hetgeen helaas nogal eens gebeurt. Dan moet het kind natuurlijk ergens heen en wordt het opgevangen door Spirit. Dat is echter een taak voor de kinderbescherming, niet van een door de overheid gefinancierde particuliere stichting
 7. Verruil ‘positieve tolerantie’ voor ‘negatieve tolerantie’. Het klinkt niet goed, maar het is veel beter. Het accepteren van een andere religie, seksualiteit of levenswijze, wil niet zeggen dat je die moet goedkeuren, laat staan omarmen of aanbidden. Het tolereren van moslims en moskeeën houdt niet in dat je Allah moet aanbidden, sympathiek moet vinden of niet mag afvallen. Geef de moslims de vrijheid om hun religie uit te oefenen en geef de Nederlanders de vrijheid om die religie te kritiseren. Zoals de atheïstische, homoseksuele en pro-Israëlische Brit Pat Condell dat op internet doet. Als een moslim radicaliseert en een aanslag pleegt, moet die daad uiteraard bestraft worden, maar niet het gedachtegoed erachter, en zeker niet preventief. Want dan verliezen we door de strijd tegen een intolerante ideologie als het radicale islamisme vervolgens ook onze eigen vrijheden. En die moeten niet worden ingeperkt, maar juist uitgebreid.
 8. Verwijder de schokkende en smakeloze afbeeldingen van ziektes, aandoeningen en misvormingen die je in supermarkten ziet, zodra je langs de servicebalie loopt, waar tabakswaren worden verkocht. Deze afbeeldingen zijn schokkend voor jonge kinderen, afstompend voor de meeste tieners en badinerend voor volwassenen. Doordat U dat stilzwijgend heeft geaccepteerd en blijft accepteren, wordt U in een bepaalde mate geconditioneerd om passief te blijven, als walgelijke zaken zich voor uw ogen afspelen. Wij hebben in Nederland het recht om onze kinderen te beschermen tegen deze visuele pornografie.
 9. Hervat de defensieve bewapening van Nederland, maar stop met het nodeloos provoceren van Rusland door middel van raketschilden, grootschalige militaire oefeningen aan de Russische grens, economische en financiële sancties tegen Russische bedrijven en personen, etc.
 10. Geef het Nederlandse leger weer tanks! Een leger zonder tanks neemt niemand serieus. We hebben er tenminste een paar honderd nodig.

Media Monitor 9

Het belangrijkste Russische nieuws ‘Vremja’ van Chanel One besteedde vandaag aandacht aan het diplomatieke offensief van de Russische Federatie in Afrika.

Staatshoofden en regeringsleiders van meer dan 40 Afrikaanse landen waren uitgenodigd voor een Russisch-Afrikaanse top in Sotsji, de stad aan de kust van de Zwarte Zee, waar de Olympische winterspelen van 2014 zo succesvol gehouden werden.

Map of Black Sea showing location of Sochi on the east coast

De nieuwslezer steekt van wal: “Het is zo gegaan dat het ‘Zwarte Continent’, dat dikwijls geassocieerd wordt met armoede, honger en criminaliteit – en met voortdurende onderlinge oorlogen -, met woestijnen en een veelheid aan wilde dieren [olifanten op de achtergrond], dat de natuurlijke rijkdommen [mijn op de achtergrond] die Afrika bezit, bijna onbeperkte perspectieven op samenwerking biedt. En de handel tussen de Russische Federatie en de landen van het Afrikaanse continent, kan binnen enkele jaren verdubbeld worden. Dat stelde president Vladimir Poetin op de plenaire opening van de Russisch-Afrikaanse top.”

Correspondent Aljona Jevtjakova vertelt dat er vertegenwoordigers van alle 50+ onafhankelijke Afrikaanse landen naar Sotsji gekomen zijn, waaronder staatshoofden en regeringsleiders van meer dan 40 landen.

Als voorbeeld voor de nieuwe samenwerking wordt door president Vladimir Poetin de hernieuwde samenwerking tussen Rusland en Egypte genoemd, die ‘buitengewoon belangrijk en actueel’ is en meerdere zeer grote gemeenschappelijke projecten omvat, waaronder een ‘industriële zone’ en 190 miljoen dollar aan investeringen in de infrastructuur.

De Egyptische president, Abdel Fatah as-Sisi, benadrukt dat Egypte zeer geïnteresseerd is in de ‘industriële zone’, waar Russische bedrijven zich zullen vestigen en direct na registratie aan de slag kunnen.

De Russisch-Afrikaanse top is een poging om de economische invloed van Rusland op het Afrikaanse continent, die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie aanzienlijk is afgenomen, te herstellen.

Het handelsverkeer tussen Rusland en Afrika is de afgelopen 5 jaar volgens Poetin verdubbeld en bedraagt nu ruim 20 miljard dollar. Dat is uiteraard niet voldoende, maar de diversiteit van de export vanuit Rusland neemt toe. De export van landbouwproducten (25 miljard dollar) heeft inmiddels die van wapens (15 miljard dollar) ingehaald.

In het kielzog van de Russisch-Egyptische samenwerking, heeft Ethiopië een samenwerkingsovereenkomst met Rusland afgesloten over de bouw van kerncentrales. Rwanda wil met Russische hulp een ‘centrum voor nucleaire wetenschap en technologie’ openen en Equatoriaal Guinee wil samenwerken op het gebied van ontginning van olie- en gasvoorraden.

De voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid van de Russische Federatie, Sergej Katyrin, licht toe: “Wij bieden Afrika onze technologie en onze competenties, en dat is ook wat Afrika van ons verwacht. Uiteraard zoekt Afrika ook investeerders. En samenwerking op het gebied van onderwijs en geneeskunde.”

De Russische Federatie haakt aan bij de resultaten van de Afrika-politiek van haar rechtsvoorganger, bijvoorbeeld bij de talrijke Afrikanen die hun opleiding in de Sovjet-Unie genoten hebben, vloeiend Russisch spreken en Rusland goed gezind zijn.

Poetin ontmoet elk half uur een leider van een Afrikaans land, waaronder ook Namibië en Nigeria, dat overigens geen speciale media-aandacht krijgt. Vremja besteedt wel aandacht aan de ontmoeting van Poetin met Abi Ahmed Ali, premier van Ethiopië, die hij feliciteert met zijn nominatie voor de Nobel-prijs voor de Vrede, en met zijn inspanningen om de verhouding tussen Ethiopië en Eritrea te normaliseren.

Bij de afsluitende persverklaring blijkt dat er een reeks handelsverdragen gesloten is, waaronder met landen als Marokko, en een vrijhandelsverdrag met Egypte. Er wordt een memorandum van samenwerking getekend tussen de Euraziatische Commissie en de Commissie van de Afrikaanse Unie.

De boodschap is duidelijk. Rusland is terug op het Afrikaanse continent.