Alle berichten van admin

Mondnacht

Es war, als hätt’ der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müßt’.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

Oekraïense vluchtelingen

Op dit moment verblijven er ruim 9 miljoen Oekraïners als politiek vluchteling in het buitenland. Polen is het meest gastvrij met 4.6 miljoen Oekraïense vluchtelingen en Nederland staat relatief laag met ruim 60.000 vluchtelingen.

Dat is gebaseerd op cijfers van de VN. Daar staan de 1.6 miljoen Oekraïense vluchtelingen in Rusland en enkele honderdduizenden in Wit-Rusland niet eens bij.

Hongarije – dat in de Nederlandse media consequent als xenofoob en dictatoriaal wordt afgeschilderd – heeft 950.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, oftewel meer dan 10 x zo veel als Nederland. De Hongaren vangen per hoofd van de bevolking zonder morren zelfs bijna 20 keer meer Oekraïners op dan de Nederlanders.

In Nederland was begrijpelijkerwijs minder draagvlak voor opvang van wéér een golf vluchtelingen, omdat het ten eerste een kleiner en dichter bevolkt land is dan Hongarije en het ten tweede al meer dan een decennium jaarlijks circa 100.000 asielzoekers uit andere landen opneemt.

Hier wreekt zich dat Nederland onder niet aflatende pressie van de linkse media bij de toelating al tientallen jarenlang geen onderscheid meer maakt tussen economische en politieke vluchtelingen. Het probleem daarbij is dat – als je gewend bent om 80% economische vluchtelingen binnen te laten – de capaciteit voor échte politieke vluchtelingen dan helemaal vol zit, als die ineens gebruikt moet worden.

Daarbij laat de EU een land als Polen – dat dus meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingen binnen de EU opvangt – gewoon keihard vallen als het gaat om betaling van de kosten voor de opvang. Als er daadwerkelijk solidariteit zou heersen in de EU, zouden de overige lidstaten Polen uiteraard substantieel financieel steunen bij de opvang van al die Oekraïners.

Het opvallende aan de huidige situatie is, dat de twee landen die zich het meest verzet hebben tegen verplichte verdeling van migranten over lidstaten van de EU, omdat zij voelden dat hun soevereiniteit daardoor werd aangetast, nu vrijwillig het hoogste aandeel vluchtelingen uit Oekraïne opnemen. In beide landen ongeveer 10% van de eigen bevolking.

Politieke of economische vluchtelingen?

Dan rijst de vraag of die 9 miljoen Oekraïense asielzoekers – want dat zijn het formeel – nu politieke vluchtelingen zijn, dwz op de vlucht voor het Russische oorlogsgeweld, of economische vluchtelingen. Dat hangt er vanaf uit welk deel van de Oekraïne ze afkomstig zijn. De oorlog woedt op dit moment met name in het noord-oosten, het oosten en het zuid-oosten. In de Westerse helft van Oekraïne en in Kiev is weinig aan de hand. De vijand schiet daar met precisiewapens op militaire doelwitten. Dat is gevaarlijk voor de burgers die vlak naast zo’n doelwit wonen, maar voor de rest is de kans om door oorlogsgeweld om te komen nihil. Oekraïners uit West-Oekraïne en Kiev zijn dus in die zin economische vluchtelingen.

Waarom komen ze dan? Ze zijn ook op de vlucht voor de wijdverbreide corruptie in het land. Volgens een onderzoek uit het jaar 2012 van Earnest & Young, behoorde Oekraïne samen met Colombia en Brazilië tot de 3 meest corrupte landen ter wereld. Het is al erg genoeg om als burger te moeten leven in een land, waar van je gevraagd wordt om steekpenningen te geven en je nadeel ondervindt, als je dat weigert. En als er daarna ook nog oorlog uitbreekt, is de beslissing snel genomen. Die luidt: ‘Ik wil in een normaal land leven, waar ik passend beloond wordt voor mijn arbeid – dus geen maandloon van 500,- euro – en mijn kinderen naar de universiteit of hogeschool kunnen gaan, zonder dat ik de toelatingscommissie 1000,- dollar moet toeschuiven die ik moet lenen.’

Die verhoudingen zie je ook terug bij de Oekraïense vluchtelingen. Een enkele Oekraïner zoeft naar Nederland in zijn Porsche Cayenne – die hij een weekje voor Van der Valk in Bilthoven parkeert terwijl hij aan het chillen is – maar de overgrote meerderheid heeft in Oekraïne een salaris van gemiddeld 500,- euro en denkt dat hij in Nederland binnen de kortste keren een goed betaalde baan heeft.

Dat lukt niet bij iedereen. De grootste uitdaging daarbij is de taal. De meerderheid van de vluchtelingen spreekt geen Engels. Ze moeten dus vanaf dag 1 Engels gaan leren, maar dat is mentaal voor sommigen moeilijk, omdat ze denken dat ze met hun hoofd nog in Oekraïne zitten en denken snel weer terug kunnen naar hun vaderland.

Differentiëren

Aangezien het mogelijk is dat de Oekraïense vluchtelingen niet na een jaar terug zullen keren – niettegenstaande zij zelf en hun gastlanden dat wellicht verwachten – zal er mogelijk een Oekraïne-moeheid ontstaan. Men zal de Oekraïense vluchtelingen beu worden.

Dat moet worden voorkomen.

Als het zo doorgaat, als het nu gaat en een steeds groter deel van Oekraïne door de Russische strijdkrachten wordt ingenomen, worden de economische vluchtelingen gaandeweg vanzelf politieke vluchtelingen. Want dan willen ze niet terug naar het gebied waar ze vandaan komen, omdat ze ervoor kiezen om liever in het Westen te verblijven, dan burger te worden van een nieuwe pro-Russische republiek.

Wat Nederland moet doen, is de Oekraïense vluchtelingen omarmen. Dat wil zeggen: werk verstrekken en woningen voor hen bouwen. Low cost met niet te veel regeltjes.

Nederland moet vooral investeren in de jongeren tot 18 jaar. Die leren snel en spreken vaak al een beetje Engels. Geef ze studiebeurzen en een mooie opleiding. Niet zuinig doen, want hoe beter de opleiding, hoe meer ze later gaan verdienen en hoe meer belasting ze later gaan afdragen. Hún succes is óns succes.

Dirty war 2 – RIVM

Niet alleen Oekraïne heeft geheime militaire laboratoria, ook Nederland kent die. Oekraïne is echter een failed state, waarvan het gezag op een aantal plaatsen door de shock van de Russische politiële actie al vrij snel uiteen begint te vallen. Daardoor hebben de Russen vrij gemakkelijk documenten in handen kunnen krijgen die het bestaan van de laboratoria aantonen.

Nederland heeft echter een degelijke overheid en daarom zijn de laboratoria bij ons ondergebracht in een ondergrondse infrastructuur van gangen, wegen en zalen die tijdens de Koude Oorlog (1949-1989) is aangelegd, dan wel toen gedeeltelijk al bestond en is uitgebreid. Zoals beloofd zullen we deze infrastructuur op dit moment niet in zijn geheel onthullen – we hebben het immers over vele tientallen locaties – maar één centrale locatie mogen we wèl onthullen, omdat die gaat verhuizen en het lab inmiddels niet meer actief is: het RIVM in Bilthoven.

Het RIVM had in de jaren ’70 een afdeling Serotologie die onderdeel uitmaakte van een breder onderzoek naar biologische oorlogsvoering. Dit uiteraard in het kader van de NAVO. Toen de spanningen tussen de vrije wereld en het communistische blok afnamen, werd de financiering van de afdeling stopgezet en de afdeling gesloten.

Officieel. In werkelijkheid ging de afdeling letterlijk onder de grond. Onder het gebouw van het RIVM bevinden zich 3 ondergrondse etages, waar tot enkele jaren geleden geheim militair onderzoek werd gedaan. 

De medewerkers van het RIVM wisten daar niets van, want het lab bevond zich fysiek weliswaar onder het RIVM-terrein, maar was organisatorisch uitbesteed aan een externe groep mensen. Het onderhoud en de beveiliging  van de infrastructuur werd deels gedaan door een speciale afdeling van de militaire inlichtingendienst. De ‘grenswetenschappers’ van het lab zijn afkomstig uit een aantal NAVO-lidtstaten en zijn naar Brits voorbeeld georganiseerd in een speciale hogegraads loge. 

De leden van deze naamloze loge wonen voornamelijk – maar niet uitsluitend – in moderne kapitale panden tussen De Bilt & Bilthoven enerzijds en Camp Amsterdam op de voormalige vliegbasis Soesterberg anderzijds. Die ‘kastelen’ bevinden zich onder andere in Huis ter Heide, Den Dolder & Bosch en Duin en zijn in een aantal gevallen ontworpen door het Vlaamse architectenbureau Vlassak & Verhulst.

De panden staan zonder uitzondering precies boven op de ondergrondse infrastructuur en een deel van de panden heeft een geheime ingang naar de ondergrondse onderzoeksfaciliteiten.

Doordat zij tientallen jaren volstrekt ongehinderd hun gang hebben kunnen gaan – en door de aard van hun werk in sterke mate zijn ontmenselijkt – zijn sommige van deze ‘grenswetenschappers’ overmoedig geworden en hebben zij uiterlijke tekenen van hun ‘exclusiviteit’ op en rond hun ‘kastelen’ aangebracht.

Deze herkenningstekens zijn door ons geregistreerd en de locatie van de panden is bij ons bekend. Deze gegevens worden op dit moment niet openbaar gemaakt, omdat zij dienen als een soort ‘verzekeringspolis’ voor het geval dat er iets met een van onze vrijheidsstrijders zou gebeuren. Dan wordt alles in één keer openbaar gemaakt in verschillende landen in verschillende vormen en worden er lastige vragen gesteld.

Ook zal er dan paniek uitbreken. Dat hebben we liever niet en daarom werken we in principe met de christelijke methode van geleidelijkheid: zo nu en dan een brokje informatie onthullen over de schaduwzijde van ons schitterende land, zodat die informatie verwerkt kan worden en dat stukje van ons land kan worden genezen.

U moet het zien als een gezond organisme dat een klein kwaaltje heeft. Je kunt het kwaaltje niet altijd in één stap genezen, maar moet dat dikwijls doen over een periode van enkele weken of maanden. En in dit geval zijn wij er al enkele jaren mee bezig. 

De ondergrondse etages onder het RIVM zijn er nog steeds en kunnen wetenschappelijk worden aangetoond. Zij zijn vertakt en lopen onder de grond naar een aantal militaire objecten en particuliere kapitale panden in de omgeving. Metingen hebben aangetoond hoe deze ondergrondse verbindingen lopen. 

U moet echter vaak dieper en verder kijken, dan U op het eerste gezicht zou verwachten. De infrastructuur is bewust buiten bereik van uw voorstellingsvermogen aangelegd. U zou haar namelijk wellicht op enkele meters diepte verwachten en daarom is zij in werkelijkheid op enkele tientallen meters diepte aangelegd.

In het transhumanistische deel van de infrastructuur werden procedures uitgevoerd die je in de gewone medische wetenschap implantaten, transplantaties en amputaties zou kunnen noemen. Er werden echter ook psychotropische middelen op proefsubjecten getest, zoals die momenteel worden gebruikt door leden van het neo-nazistische Azov-bataljon dat zich aan het doodvechten is in Mariupol. ‘Supersoldaten’.

De verhuizing van het RIVM naar Utrecht Science Park die is gepland voor 2024 is een goede zaak. Op de nieuwe locatie moet alleen nog een onafhankelijke controle komen om uit te sluiten dat daar ook geheime ondergrondse verdiepingen worden aangelegd, dan wel gebruikt.

Op het terrein van het oude RIVM moeten woningen worden gebouwd voor de talrijke inwoners van De Bilt en Bilthoven die op zoek zijn naar zelfstandige woonruimte. En als er nog woningen over zijn voor mensen van buiten de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan Oekraïense vluchtelingen die zouden besluiten om in ons land te blijven.

Zo zou de schandvlek van het transhumanistische onderzoek onder De Bilt & Bilthoven kunnen worden uitgewist en kan juist op die plek een humane ontwikkeling beginnen die naar een menselijke toekomst leidt.

Tegenover de zwarte ketting van geheim militair en transhumanistische research & development die Nederland & Oekraïne in het geheim verbindt, ontstaat dan een spontane en natuurlijke uitwisseling tussen Nederlandse & Oekraïense burgers doordat zij samen op het voormalige terrein van het RIVM wonen.

Dirty war – Van Beukenrode naar Sumy

Een van de niet-verklaarde redenen dat de president van de Russische Federatie, Vladimir Vladimirovitsj Poetin, op 24 februari jongstleden heeft besloten tot de politiële actie op Oekraïens grondgebied, is de aanwezigheid van tenminste 11 laboratoria voor biologische oorlogsvoering.

Niemand overkomt iets, dan hem niet van boven is voorbestemd

De laboratoria zijn door de VS gefinancierd en – met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – ook door hen aangestuurd. Het Ministerie van Buitenlandse zaken van de VS heeft dit bij monde van Victoria Nuland – met de nodige damage control – inmiddels toegegeven.

Behalve pest, antrax en nog een hele snoepwinkel, werden er ook corona-varianten geproduceerd. 

Het is voorstelbaar dat de financiering van Oekraïense laboratoria voor biologische oorlogsvoering via Europese NAVO-landen is verlopen, bijvoorbeeld via Nederland.

Wij weten dat Nederland een uitgebreide ondergrondse infrastructuur kent die goeddeels legitieme militaire doelstellingen dient, maar in enkele specifieke gevallen strekt tot perfectionering van biologisch, psychotropisch en ‘transhumanistisch’ onderzoek.

Wij zullen niet alle geheime laboratoria  en transhumanistische faciliteiten in Nederland onthullen – zeker niet op dit moment – maar wel één enkele faciliteit, te weten het geheime laboratorium tussen Driebergen en Doorn in de provincie Utrecht.

Het laboratorium bevindt zich onder jachthuis Beukenrode en de tuin die zich achter de locatie uitstrekt. Het is – uiteraard onder de grond – verbonden met de Van Braam Houckgeestkazerne van het Korps Mariniers, hoewel onze voortreffelijke mariniers daar niets van weten, en tevens met een locatie aan de andere kant van de Driebergseweg. 

In dit laboratorium werden tot 2021 – onttrokken aan het daglicht en de nieuwsgierige blikken van wandelaars – virussen ontwikkeld in het kader van gain-of-function research. De virussen werden uitgetest op mensen, dwz mannen, vrouwen, volwassenen en kinderen.

Tenminste één van deze virussen is uitgeleverd aan het biologische laboratorium nabij de stad Sumy in Oekraïne bij de grens met de Russische Federatie.