Categoriearchief: Politics

Wapengekletter uit China

De Chinese legerleiding spreekt over ‘vredesziekte’ en ‘onvermijdelijke oorlog’.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitstekende argumenten voor zijn heffingen op de Chinese export naar de VS, maar het was beter geweest om de oplossing te zoeken in een liberalisering van de markten en een vermindering van de militaire uitgaven.

China interpreteert de heffingen nu als het begin van een handelsoorlog en de geschiedenis van de 20e eeuw laat het patroon zien, dat handelsoorlogen dikwijls gevolgd worden door daadwerkelijke oorlogen.

De Chinese reactie is er dan ook een van wapengekletter.

De Chinezen lezen de Amerikaanse handelsstrategie veel beter dan Trump beseft.

Ze komen nu ineens aanzetten met de ‘Val van Thucydides‘, het verschijnsel dat belangenconflicten tussen een heersende macht en een opkomende macht onvermijdelijk tot oorlog leiden, ook als dat niet altijd de bedoeling is van de conflictpartijen.

Als de Chinezen echt een aanval zouden voorbereiden, zouden ze dat er waarschijnlijk niet zo dik boven op leggen, maar die scherpe verandering van toon van de Chinese legerleiding is een indicatie dat de bevolking van China wordt voorbereid op een expansieve strategie en wijst op het gevaar van een nieuwe, Chinees-Amerikaanse wapenwedloop.

China is immers niet meer het in zichzelf gekeerde Rijk van het Midden dat een muur bouwde om buitenlandse invallers buiten te houden. Het beschikt sinds de Tweede Wereldoorlog over een communistische ideologie, die in essentie expansionistisch is en de oprichter van de communistische Volksrepubliek China staat onverminderd afgebeeld op alle biljetten van de Yuan.

Met dank aan James Corbett, de voortreffelijke onafhankelijke commentator die sinds jaar en dag open source investigations publiceert vanuit het zonovergoten westelijke deel van Japan.

 

 

Interview met Assad bevestigt dat direct conflict VS-Rusland is voorkomen

De Syrische president Bashar Al-Assad heeft in een interview met Murad Gazdiev van RT op 31 mei 2018 verklaard dat een direct conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland in april ternauwernood is voorkomen.

Nadat interviewer Gazdiev er eerst op gewezen heeft dat er 5 kernmachten betrokken zijn bij de oorlog in Syrië, stelt hij de vraag [vanaf 25 minuten en 35 seconden]: “With regards to a potential escalation – ok, there are proxy forces from all these five nuclear powers, as well as their own forces engaged in Syria – but you as a president must have information as to how close have we come during this war to an escalation between these nuclear powers? ”

President Assad antwoordt: “In reality we were close to have direct conflict between the Russian forces and the American forces. Fortunately, it has been avoided. Not by the wisdom of the American leadership, but by the wisdom of the Russian leadership, because it is not in the interest of anyone in this world, first of all the Syrians, to have this conflict. “

Het blog van István Lovas van 7 juni 2018

Over de Bilderberg-conferentie: hun macht neemt af, naarmate de Chinees-Russische invloed toeneemt, door István Lovas, 7 juni 2018

Vandaag begint in de Italiaanse stad Turijn de bijeenkomst van de machtigen van de Westerse wereld, de Bildergberg-conferentie van 2018.

De conferentie duurt tot zondag en heeft gespreksonderwerpen als  ‘Populisme in Europa’ (het eerste onderwerp), daarna ‘Rusland’, ‘De Amerikaanse leiding’, ‘Saudie-Arabië en Iran’ en ‘de post-truth wereld’. In het kader van het onderwerp ‘Populisme in Europa’ zal Hongarije zeker aan bod komen, omdat dit bij de kranten die in de geest van de Bilderbergers schrijven een verplichte term is, die in één enkel artikel wel 15 tot 20 keer herhaald kan worden.

Er worden honderddrieëndertig gasten verwacht. Onder hen huidige premiers (zoals de Nederlandse premier Mark Rutte) en voormalige premiers (zoals de Bernard Cazeneuve), maar ook stamgasten, zoals de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Henry Kissinger en zijn gezellen. De deelnemerslijst is ook te vinden op de officiële website van de in 1954 door David Rockefeller opgerichte club. Er staat dit jaar geen enkele Hongaarse naam op. Maar er staan ook geen Chinese of Russische genodigden op, hetgeen niet verbazingwekkend is.

Bij een dergelijke Bilderberger-conferentie laat de gezamenlijke Westerse en Hongaarse linkse pers haar masker vallen (dan wel boerka). Zijn eisen immers in andere gevallen altijd ‘transparantie’ en ‘democratie’, als ze ergens niet uitgenodigd zijn, dan wel niet in de winst delen, althans niet in de gewenste mate, maar zoeken nu hun toevlucht in algeheel stilzwijgen, of ze citeren een of ander overdreven samenzweringssprookje om erop te wijzen in wat voor gekke conspiracy-theories de rechts-liberalen geloven.

Maar laten we nu proberen te analyseren, hoe almachtig dit Bilderberg-gezelschap is, dat zowel de achtegrondmachten vertegenwoordigt, als de leiders op de voorgrond. Die elkaar in meerdere gevallen overlappen. Zoals de regering van president Donald Trump, die werd ‘verlamd’ door neo-conservatieve sleutelfiguren als minister van Buitenlandse zaken Mike Pompeo , als nationaal veiligheidsadviseur John Bolton en Nikki Haley, ambassadeur van de VS bij de VN.

Het is bekend dat degenen die stellen dat dit gezelschap almachtig is en het zinloos is om tegen hen in het geweer te komen, aanzienlijke populariteit genieten. Maar dat speelt de Bilderbergers juist in de kaart. Ze hebben geen bezwaar tegen een dergelijke analyse, omdat die verlammend uitwerkt op degenen die tegen hen in opstand willen komen.

Enkele basisvragen ter introductie. Denkt u dat dit Bilderberg-gezelschap blij is met de landslide-victory van Viktor Orbán bij de verkiezingen van 8 april 2018? Nee, geenszins, maar gelukkig heeft het Hongaarse volk op de stembureau niettemin zijn stem uitgebracht tegen de agenda van de Europese achtergrondmacht. Oftewel het kleine Hongaarse volk heeft de achtergrondmacht van de Westerse wereld verslagen.

Zoals bekend is, hebben diegenen die uitgaan van de absolute macht van dit soort krachten op de achtergrond, de gewoonte om na elke belangrijke gebeurtenis in de mondiale of regionele politiek – en hier heeft het woord ‘na’ de nadruk – te ‘analyseren’ dat dit zeker een gevolg is van de plannen en de pressie van de achtergrondmachten. Ze stellen bij elke gebeurtenis de vraag ‘cui bono’ of ‘cui prodest’, oftewel wie er voordeel of nut heeft bij een dergelijke gebeurtenis. En geven zelf het antwoord, dat het ook in dit geval op gebeurd is om de achtergrondmachten te plezieren.

Maar ook hier geldt de frase van de dichter Sándor Petőfi, ‘boven vaart de slavengallei, maar daaronder stroomt het water’  (‘Habár felül a gálya, alul a víznek árja”), en vaak wint niet de gallei, maar het water. Laten we een voorbeeld nemen dat toont dat diegenen die beweren dat de Westerse achtergrondmachten hun wil in elk afzonderlijkgeval kunnen doorzetten, nooit kunnen voorspellen, zelfs niet de dag ervoor, wat er dan op last van de achtergrondmachten staat te gebeuren.

Degenen die op 27 mei als voorbeeld aanhaalden dat de Italiaanse president had verhinderd dat de ‘populistisch-extreemrechtse’ Italiaanse coalitie een regering zou vormen en Caro Cottarelli opdracht had gegeven tot de vorming van een zakenkabinet, nadat de begrotingscommissaris van de EU Günther Oettinger had gezegd dat niet het volk beslist, maar de markt, moesten de volgende dag bakzeil halen, toen hetzelfde staatshoofd Giuseppe Conto opdracht gaf om conform de wil van de kiezer een coaltitieregering van de 5 sterrenbeweging en de Liga te vormen.

Deze change of heart was van groot voordeel niet alleen voor het Italiaanse volk, maar voor heel Europa. En het is geen toeval dat Viktor Orbán en de nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse zaken Matteo Salvini op 4 juni opgewekt aan de telefoon bespraken, hoe de Europese Unie hervormd moest worden.

Laten we nog een voorbeeld nemen. Denkt u dat de achtergrondmachten blij zijn met de Russische president Vladimir Poetin? Nee, natuurlijk niet. Maar als dat zo is, hoe kan het dan dat de voormalige Duitse minister van Buitenlandse zaken Sigmar Gabriel een voorbeeldige Ruslandfreundliche politiek volgde, terwijl het Duitse buitenlandse beleid na de aanstelling van Heiko Maas, de minister van Buitenlandse zaken van de nieuwe coalitie van Merkel, een anti-Russische wending nam? Welke van de twee is nu de ‘cui bono’ voor de achtergrondmachten?

Een derde voorbeeld. Is de vriendschappelijke houding van Sebastian Kurz [de Oostenrijkse kanselier, redactie] jegens Rusland en China, of zijn stellingname tegen de EU-sancties tegen Rusland tijdens het bezoek van Poetin aan Wenen op dinsdag nou gunstig voor de achtergrondmachten of niet? Het laatste, dat is duidelijk. Maar desondanks voert Kurz verder de wil van het volk uit, net zoals ook het Italiaanse volk zijn steun uitgesproken heeft vóór een vriendschappelijke verhouding met Rusland.

Het is duidelijk dat de macht van de zichtbare en onzichtbare Europese elite afhankelijk is van de mondiale economische en militaire krachtsverhoudingen. En die verandert zienderogen in het voordeel van China, Rusland en andere mogendheden.

Het is ook duidelijk dat een verdieping van de Hongaars-Chinese en de Hongaars-Russische betrekkingen van levensbelang is voor het afweren van de negatieve invloed van de Westerse achtergrondmachten.

Daarom is het zo belangrijk dat de Hongaarse premier vorig jaar in Peking met de Chinese president een strategische overeenkomst heeft gesloten tussen Hongarije en China en dat hij naar normale betrekkingen met Rusland streeft.

De Hongaarse liberaal-conservatieven moeten dat begrijpen en niet sputteren over het ‘Gele Gevaar’, maar bewust deelnemen aan het grootste project van de eenentwintigste eeuw, het Chinese project van de Nieuwe Zijderoute ter hoogte van 900 miljard dollar, want dat is een voor ons van wezenlijk belang, net zoals voor veel andere landen die daar aan deel willen nemen of reeds actief aan deelenemen.

Uit het Hongaars vertaald door Michiel Klinkhamer

 

Media Monitor Rusland – 3

In de media monitor van vandaag besteden we aandacht aan een ouder bericht uit de Russische media, in de vorm van een bericht van Interfax van 1 februari 2018, omdat het een zaak betreft die in de Russische media ruim aan bod is gekomen, maar in de Westerse media weinig aandacht heeft gekregen.

Namelijk het bezoek aan Washington van de hoofden van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB), de opvolger van de KGB, van de Buitenlandse Inlichtingendienst van de Russische Federatie (SVR) en van het Hoofddirectoraat Inlichtingen van de Generale Staf van de Strijdkrachten van de Russische Federatie (GROe), waar zij waarschijnlijk een ontmoeting hebben gehad met hun Amerikaanse tegenhangers.

Aleksandr Bortnikov (FSB)

CIA-directeuren ontmoeten hun Russische ambtgenoten regelmatig voor overleg over uiteenlopende zaken. Wat echter bijzonder was aan dit bezoek, is het feit dat de hoofden van de drie belangrijkste Russische inlichtingendiensten tegelijkertijd voor overleg in Washington waren en dat dit bezoek plaatsvond op een moment dat de binnenlandse Amerikaanse politiek in het teken stond van beschuldigingen aan het adres van Rusland dat het geïntervenieerd zou hebben in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Sergej Narysjkin (SVR)

Het is inderdaad opvallend dat de leiders van zowel de civiele als de militaire inlichtingendiensten, alsmede van de contraspionagedienst gelijktijdig naar Washington reizen.

Omdat er geen inhoudelijk verslag is geweest van dit topoverleg, weten wij niet wat er besproken is. De reden kan zijn geweest dat president Donald Trump de Russen wilde geruststellen. Hij probeert Rusland immers te vriend te houden, terwijl er druk op hem wordt uitgeoefend om de sancties tegen Rusland aan te scherpen.

Het laat zich aanzien dat Trump mogelijk een dubbele buitenlandse politiek jegens Rusland voert, waarbij hij enerzijds het anti-Russische kamp tevreden probeert te houden en anderzijds de Russische partners gerust wil stellen.

De Russische media wijzen erop dat de Amerikaanse sancties tegen de leiders van hun inlichtingendiensten in het belang van het overleg tijdelijk buiten werking zijn gesteld.

Generaal Igor Korobov (GROe)

Er zijn experts die menen dat de lijst met doelwitten van de aanval van Amerikaanse, Britse en Franse troepen van 10 april 2018 op Syrië in handen van de Russische strijdkrachten is geraakt, waardoor Rusland tijdig zijn adviseurs van die plekken weg kon halen en een onnodige escalatie in de Amerikaans-Russische betrekkingen is voorkomen, die zeker plaatsgevonden zou hebben, indien er bij die actie Russische slachtoffers waren gevallen.

Zo bleef de aanval gericht op de regering van president Assad en is Trump er kennelijk in geslaagd om middels stille diplomatie de anti-Russische angel uit de aanval te halen.

Het is het soort geschiedschrijving dat meestal pas 30, 60 of 90 jaar na dato plaats vindt.

Media Monitor Rusland – 2

Op de valreep vandaag een media monitor als blijk van dankbaarheid en waardering  voor de nieuwe donatie die wij deze week hebben mogen ontvangen.

Deze monitor is voor onze rekening en wordt niet vanuit de donaties bekostigd.

De webmail-portal mail.ru toont een fotoserie van Nikolaas de Tweede en zijn gezin op haar site. Aanleiding was de geboortedag van Nikolaas Romanov op 8 mei 1868.

Nikolaas Romanov

Het commentaar van mail.ru bij foto 1 van 12 luidt: ‘Op 8 mei 1868 werd Nikolaas Romanov geboren in Tsarskoje Selo. Hij was de laatste Russische tsaar en een van de meest opmerkelijke figuren van de vaderlandse geschiedenis. De discussie over zijn persoon duurt tot op de dag  van vandaag voort.’

Foto 2/12 toont grootvorst Nikolaas Aleksandrovitsj op 3-jarige leeftijd, foto 3/12 op vijfjarige leeftijd en foto 4/12 begin dertig.

Foto 2/12

Foto 5/12 toont hem met zijn vrouw, tsarina Aleksandra Fjodorovna,  foto 6/12 tijdens de jacht, foto 7/12 met zijn neef George de Vijfde, koning van het Verenigd Koninkrijk, met wie hij een uiterlijke gelijkenis vertoonde.

Foto 7/12

Foto 9/12 toont Nikolaas de Tweede op 20 juli 1914 op het balkon van het Winterpaleis, waar hij met tegenzin de oorlogsverklaring aan Duitsland aflegde. Deze foto staat in sterk contrast staat tot foto 11/12, de mooiste foto van de serie, waarop Nikolaas Romanov te zien is met zijn gezin.

Foto 11/12

Deze foto is gemaakt in 1913 en toont de tsaar zittend naast zijn echtgenote en omringd door zijn vier prachtige dochters Tatiana, Maria, Olga en Anastasia, en door zijn aan hemofilie lijdende zoon Aleksej.

Hieronder een foto waar de namen van de kinderen bij staan, die geen deel uitmaakt van de serie op mail.ru.

Onder de link naar de fotoserie staat een link naar een artikel over het voorstel van Jevgeni Gerasimov, lid van de gemeenteraad van Moskou en hoofd van de Commissie voor Cultuur en Communicatie, om het standbeeld voor Nikolaas de Tweede niet in Moskou, maar in Sint Petersburg neer te zetten.

Hij reageert daarmee op een eerder voorstel van Ivan Soecharjov, eerste vice-voorzitter van de Commissie voor Maatschappelijke en Religieuze organisaties, om een gedenkteken voor Nikolaas de Tweede te plaatsen in een van de straten van Moskou.

Gerasimov meent namelijk dat de historische symboliek beter tot zijn recht komt in Sint Petersburg, omdat de laatste tsaar immers een innige band had met die stad en zich daar tussen 1732 en 1917 de officiële residentie van de Russische tsaren, het Winterpaleis, bevond.

Oorlogsvoorbereidingen lijken gestaakt

Het laat zich aanzien dat de pogingen om dit jaar nog een oorlog tussen Europa en Rusland te doen uitbreken, zijn mislukt.

De spanning is uit de lucht.

Het opzetje was typisch angelsaksisch, indirect via het door de VS, Groot-Brittannië en Israël gecreëerde IS . De bedoeling was om via Syrië in het voorjaar tot een aanval op Iran te komen, Rusland daarin  te verwikkelen en Rusland op die manier in de zomer tot een aanval op het opzettelijk onverdedigde Duitsland te provoceren.

Rusland kan namelijk een oorlog alleen winnen, als het kan beschikken over de Duitse industrie van het Ruhrgebied, omdat het zelf te veel afhankelijk is van de inkomsten uit olie-en gasexport en de financieel-economische en industriële basis mist om een langgerekte oorlog vol te houden…

Maar dat ging niet door, omdat men uitgleed over het ‘opstapje’ Syrië. De  door Washington in Syrië gecreëerde burgeroorlog kon niet effectief worden uitgebuit.

De laatste druppel was de versnelling van de oorlogspropaganda door MI6 en CIA, in de vorm van de Skripal-deceptie en de Douma-hoax. Daarmee werd de hand als het ware overspeeld. Het begon met Halbe Zijlstra, die te veel risico name door opzichtig te liegen over zijn aanwezigheid op de datsja van Poetin. Het was Theresa May die het verknoeide door zo schaamteloos en cynisch te liegen over Skripal, dat de bokkenpoot onder haar jurk zichtbaar werd. Vervolgens deed het ego van Donald Trump de rest, die op basis van desinformatie Assad voor ‘gas killing animal’ uitmaakte en kruisraketten liet afschieten op Damascus.

Als men na die drie PR-blunders ten strijde was getrokken, had men revolutie in Europa geriskeerd.

Dit keer is de oorlog vermeden doordat onbetaalde onafhankelijke media-outlets in VS en Groot-Brittannië het oorlogsverhaal hebben doorgeprikt, waaraan wij met onze website hebben mogen bijdragen. En met onze pressie op de Volkskrant, die ons ingezonden artikel weigerde, maar afgelopen zaterdag wel in de column ‘Voetnoot’ ineens met de reportage van Robert Fisk op de proppen kwam.

Om de volgende poging tot oorlog te voorkomen, moet er echter meer gebeuren. Onze samenleving moet fundamenteel vernieuwd worden. Er moeten onafhankelijke media komen, het referendum moet  juist worden uitgebreid i.p.v. afgeschaft, het onderwijs moet worden bevrijd van anonieme en corrupte besturen, kortom, de burgers moeten op allerlei vlakken initiatieven gaan nemen.

Poetin heeft gezegd dat Rusland nooit meer een oorlog op eigen bodem zal uitvechten.

Voorts heeft hij gezegd dat hij op straat geleerd heeft dat je een gevecht altijd moet vermijden, maar dat je, als het onvermijdelijk is, als eerste moet toeslaan.

Wat wilt u nog meer horen?

Of wist u niet dat hij dat gezegd had? Waarom wist u dat dan niet? Vertrouwt u dan op de Westerse mainstream media? Dat moet u niet doen, want daar krijgt u slechts de helft van het verhaal te horen.

Kijk voortaan op zijn minst ook naar RT, als u al naar de NOS kijkt,  of surft u ook even naar sputniknews, als u NRC of Volkskrant leest. Ja, natuurlijk is dat ook regeringspropaganda, maar als u de kunst verstaat om tussen het zand de goudkorrels eruit te pikken, neemt u kennis van de andere kant van het verhaal en dan pas kunt u uw eigen mening vormen.

Of stelt u deze website in staat om een Russische mediamonitor voor u te maken, door middel van een bijdrage via de donatie-knop.

Wij werken voor 10 euro per uur. Dat is 17 keer minder dan onze echtscheidingsadvocaat. Dus als twee lezers vijf euro doneren – uitsluitend diegenen die het kunnen missen natuurlijk en die er het nut van inzien – krijgt u al een wekelijks overzichtje van wat er in de actualiteit van de Russische dagbladen, nieuwsbulletins en achtergrondprogramma’s wordt besproken.

Wij zullen dat een maand proberen, en als de crowdfunding dan niet op gang komt, zullen we de mediamonitor in de vorm van een nieuwsbrief aan betalende klanten aanbieden.

Twee Britse topmilitairen geloven niets van gasaanval-verhaal

Admiraal Alan William John West, voormalige hoofd van de Royal Navy en de Royal Marines, veegt in een vraaggesprek met de BBCde suggestie van tafel dat de Syrische president Bashar al Assad opdracht zou hebben gegeven tot een aanval met chemische wapens op de burgers van Douma.

Hij ziet geen enkele militair voordeel voor de Syrische regeringstroepen om op dat moment een gasaanval te plegen, vlak voordat de stad hun in handen valt.

Ook de voormalige bevelhebber van de Britse troepen in Irak, generaal Jonathan Shaw, twijfelt aan het gasaanval-verhaal.

Op Sky News verklaart hij: “The debate we seem to be missing from this is: What possible motive might have triggered Syria to launch a chemical attack at this time and in this place? You know, the Syrians are winning”.

Vlak daarna wordt hij abrupt en op het onbeleefde af door de presentatrice afgekapt, hetgeen de indruk wekt dat er niet nog meer informatie over wat er werkelijk in Douma gebeurd is aan de kijkers mag worden uitgezonden.

Nu niet alleen voormalige diplomaten en bekroonde onderzoeksjournalisten, maar ook voormalige top-militairen openlijk verklaren niets te geloven van de aanleiding voor de aanval van VS, Groot-Brittannië en Frankrijk op Syrië, is de kans groot dat het nieuws zich gaat verspreiden.

 

Hoofd van kliniek in Douma ontkent chemische aanval

De Britse onderzoeksjournalist Robert Fisk is in Douma geweest op de plek waar het filmpje gemaakt is van de kinderen die met water worden afgespoeld.

Robert Fisk Reports Head of Douma Clinic Denies Chemical Weapons Attack

Hij interviewde een Engels sprekende arts van het ziekenhuis waar het filmpje was opgenomen.

Zie het geluidsdocument op de website van de voormalige Britse ambassadeur in Oezbekistan en rector van de Universiteit van Dundee Craig Murray, die zich meermaals kritisch heeft uitgelaten over de militaire interventie door VS, Groot-Brittannië en Frankrijk.

De arts vertelde dat het filmpje echt is, maar dat de kinderen niet door een chemische aanval waren getroffen.

Zij werden afgespoeld met water, omdat ze vrijgelaten waren uit de ondergrondse tunnels, waar zij opgesloten hadden gezeten.

Er is dus volgens het hoofd van het ‘getroffen’ ziekenhuis helemaal geen chemische aanval geweest.

De beelden van de uitgeputte kindertjes zijn door jihadistische propagandisten uit de context gehaald om het gebruik van chemische wapens te suggereren.

De Britse krant The Independent is zo sportief geweest om dat bericht online te publiceren.

De opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump over de Syrische president Bashar al Assad als ‘gas killing animal’ is dus misplaatst. De aanval van VS, Groot-Brittannië en Frankrijk op doelen in Damascus op 14 april is een tragische vergissing ten gevolge van jihadistische propaganda.

De aanval had twee doelen: vergelding voor het feit dat de Syrische regering  begin april chemische wapens tegen de burgerbevolking had ingezet en voorkomen dat zij het in de toekomst weer zou doen.

Dat was dus zinloos, want de regering heeft dus helemaal geen chemische wapens ingezet. Dat geldt ook voor eerdere aantijgingen, althans sinds er begin oktober 2013 met de vernietiging van de chemische wapens begonnen is.

Syrië heeft zijn complete voorraad chemische wapens immers met ingang van  2013 onder toezicht van inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens  van de VN vernietigd.

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft op 2 februari 2018 tegenover journalisten verklaard dat zijn regering geen bewijs had dat de regering van Assad tijdens de Syrische oorlog sarin had gebruikt.

De rebellen hebben echter volgens verschillende bronnen, waaronder nota bene het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken wel chemische wapens gebruikt. Dat gaf het ministerie toe in de publicatie van zijn (negatieve) reisadvies voor Syrië d.d. 18 oktober 2017.

Er is geen enkele bewijs dat de Syrische strijdkrachten nog over chemische wapens beschikken. De ‘opslagplaatsen voor chemische wapens’ die op 14 april door de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk gebombardeerd zijn, waren naar alle waarschijnlijkheid leeg.

De tragische vergissing van het Witte Huis kan ten goede gekeerd worden. Nu de waarheid over de ‘chemische aanval’ naar buiten is gekomen, kunnen de parlementen van de VS en Groot-Brittannië, die niet gekend zijn in de aanval, hun controlerende en corrigerende rol hervatten.

De blunder van Trump kan het begin worden van een constructieve rol van het Westen in het Midden-Oosten.

De betrokken Westerse mogendheden zouden eerst samen met Assad en Rusland Islamitische Staat (IS) moeten verslaan en  de ‘gematigde’ rebellen, waarvan inmiddels is gebleken dat die in de praktijk niets goeds in de zin hebben met Syrië, van de onderhandelingstafel moeten uitsluiten. Als de rebellen de kans zouden krijgen om hun jihadistische standpunten aan het land op te leggen, zal de positie van de Syrische vrouwen en die van de christenen in Syrië aanmerkelijk verslechteren. En dat is gelijk de meerderheid van de Syrische bevolking.

Als IS en de jihadistische rebellen verslagen zijn, kunnen de Westerse regeringen president Assad dwingen tot democratisering van Syrië.

Omdat het land de facto praktisch uit elkaar gevallen is, zou men naar het Zwitserse model moeten kijken, waarbij verschillende taalgroepen en etnische of religieuze gemeenschappen regionale autonomie verkrijgen en dus geen reden meer hebben om zich af te scheiden.

Assad had geen motief voor chemische aanval op Douma

De chemische aanval op de Syrische burgerbevolking die op 7 april in Douma plaatsgevonden zou hebben, is niet op last van de Syrische president Bashar al Assad gepleegd.

Assad had geen enkel belang bij een aanval op dat moment en op die plek. Douma ligt vlakbij Ghouta. Het Syrische leger had de strijd om oost-Ghouta gewonnen. De stad was door het Syrische leger omsingeld en er werd onderhandeld over de overdracht aan de regeringstroepen.

Wat voor belang had Assad erbij om vlak voordat  de stad Douma hem in handen viel  een aanval op een niet militair doelwit te plegen?

Assad was de jihadistische rebellen aan het verslaan, niet alleen in Douma, maar ook elders in het kerngebied dat er van Syrië overgebleven is.

Wilde hij bewust zijn eigen glazen ingooien?

Door een wapen in te zetten, waarvan het gebruik door de Amerikaanse regering als grond voor  interventie wordt gezien?

Niet alleen het tijdstip, maar ook de overige omstandigheden van de aanval, zoals het – civiele – doelwit en het -verboden – type wapen, zijn zo precies dat daaruit opzet afgelezen kan worden.

Maar wie had de opzet? Assad?

Dat veronderstelt dat Assad bereid is om omwille van één uitspatting van wreedheid het hele verdere militaire verloop van de oorlog te riskeren. Het veronderstelt met andere woorden dat hij een irrationele gek is die zijn eigen glazen ingooit, zoals Hitler die zijn troepen verbood om zich uit Stalingrad terug te trekken en daardoor het complete zesde leger verloor.

Als er één persoon in de hele wereld was die géén motief had om opdracht te geven tot deze aanval, dan was het Assad.

Daarmee reikte hij immers de Amerikaanse president Donald Trump – die met de benoemingen van Mike Pompeo op buitenlandse zaken en John Bolton als nationale veiligheidsadviseur een oorlogskabinet aan het vormen is – op een glimmend zilveren presenteerblaadje de aanleiding tot een militaire interventie aan.

Trump zit aan het thuisfront in de problemen door het onderzoek dat de speciale aanklager Robert Mueller voert naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Een ‘humanitaire oorlog’ zou hem buitengewoon goed uitkomen, want dat leidt de aandacht of van de binnenlandse problemen en doet de populariteit van Amerikaanse presidenten traditioneel stijgen.

Kijken we naar de kringen die in dezelfde richting streven als John Bolton – die altijd achter de Irak-oorlog is blijven staan en nu ook met Iran wil afrekenen – dan zou de opzet daar gezocht kunnen worden.

De hulpverleners die de chemische aanval gemeld hebben zijn werkzaam voor twee organisaties die door de voormalige Britse ambassadeur in Syrië Peter Ford als ‘pro-islamitische propaganda-instellingen’ worden aangemerkt: het Syrisch-Amerikaanse Medische Genootschap (SAMS) en de zogeheten ‘Witte Helmen’, de Syrian Civil Defense.

De SAMS is instelling die in de VS gevestigd is. De Witte Helmen zijn niet Syrisch, maar in 2013 buiten Syrië opgericht door James Le Mesurier, een voormalige officier van de Britse militaire inlichtingendienst en alumnus van de Britse Royal Military Academy. De Witte Helmen zijn reeds meermaals betrapt op het verspreiden van gemanipuleerd beeldmateriaal.

Beide organisaties houden zich enerzijds bezig met humanitaire hulpverlening en anderzijds met propaganda. Het zijn door buitenlandse geheime diensten opgezette, dan wel geïnfiltreerde instellingen.

Door het succes van de propaganda rond de – nog steeds niet door onafhankelijke experts onderzochte – chemische aanval in Douma, heeft president Trump de wereld op de rand van een nieuwe wereldoorlog gebracht.

Het is opnieuw dankzij Rusland dat een militair conflict tussen VS en Rusland is voorkomen.

Dankzij het voortreffelijke werk van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, die van tevoren wist op welke doelwitten  de Amerikaanse, Britse en Franse kruisraketten gericht zouden worden, zijn er geen slachtoffers gevallen.

En door het besluit van de Russische president Vladimir Poetin om geen S-400 luchtafweersysteem in te zetten om de Westerse kruisraketten neer te halen, hebben de Westerse aanvallen niet tot de dood van Russische militairen geleid .

Het Syrische leger gebruikt in plaats van S-400 installaties MOMENTEEL S-125, S-200 en verschillende types ZRK-installaties, te weten Kwadraat, Osa en Buk. Dat is deels luchtafweergeschut uit de sovjet-tijd.

Door intelligent te anticiperen heeft Poetin enerzijds voorkomen dat er Russische militairen gedood zouden worden en anderzijds de Westerse troepen gezichtsverlies laten leiden, doordat een aanzienlijk deel van hun kruisraketten door verouderde luchtafweer is neergehaald.

Rusland heeft opnieuw de wereldvrede gered.