‘We moeten dit land met zijn allen weer opbouwen’

In juli 2021 zijn wij tijdelijk gestopt met de publicatie van artikelen. Reden was dat Nederland zich toen in een prille dictatuur bevond die broodnodig aangepakt diende te worden. Wij hadden daar vanaf het begin in maart 2020 uitputtend over geschreven en het recept al gegeven om onze vrijheid te herwinnen. In ons blog ‘Full-court press defense’ hadden wij uitgelegd dat je een nieuwe dictatuur geen centimeter moet geven, maar collaborateurs van het regime moet laten vechten om elke centimeter vrijheid die ze je willen afnemen. Dat werd toen niet direct opgepakt.

Na de moed die Nederlanders in Rotterdam en Amsterdam aan de dag hebben gelegd, is dat echter in positieve zin veranderd. Er is nu voldoende spirituele substantie om mee te werken aan het herstel van Nederland. Wij zijn het land van vrijheid, van handel en van respect voor de levenswijze van het individu.

De NSB-regering van economische oorlogsmisdadigers Rutte, De Jonge en Kaag is uitgeteld. Zij kunnen de dictatuur van het Wereld Economisch Forum – ‘je zult niets bezitten en gelukkig zijn’ – niet meer opleggen aan een ontwaakt volk.

Nu is de tijd om ons toe te leggen op herstel van de vrijheid in Nederland, op hervorming van onze grondwet en op herstel van onze soevereiniteit.

Als resultaat van de terugkeer naar onze volksziel, zal ook onze verhouding met onze nabije buurlanden en verre vrienden verbeteren. In eerste instantie met de Verenigde Staten van Amerika, die hun Declaration of Independence op ons Plakkaat van Verlatinghe en de autonomie van hun deelstaten op de vrijheid van onze gewesten hebben gebaseerd. In de tweede plaats met de lidstaten van de Europese Unie, niet alleen met de drie grote mogendheden die ons omringen, maar ook met kleinere landen als Tsjechië, Hongarije en Polen. En last but certainly not least met Rusland, met wie wij sinds het verblijf in Zaandam van tsaar Peter de Grote een wederzijds uitmuntende en verrijkende vriendschap hebben.

www.michielklinkhamer.com zal U daarvoor informatie en documentatie bieden, zodat U zelf uw oordeel kunt vormen.

Wij rekenen daarbij op uw steun in de vorm van crowdfunding. Voor elke 10,- euro aan donaties kunnen wij een uur onderzoek doen en schrijven. Met uw welnemen zullen wij uw steun de komende weken gebruiken voor een aanvulling op de eenzijdige berichtgeving over de spanningen in en rondom Oekraïne. Amerika stuurt aan op een militair conflict met Rusland en met de juiste informatie zal dat net zoveel verzet teweeg brengen, als de futiele poging om in Nederland een medische dictatuur in te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *