Situatie Hongaarse minderheid in Oekraïne is (nog) niet verbeterd

Het lijkt soms wel, alsof het gezonde verstand uit West-Europa weggevlucht is naar de landen van Centraal-Europa, met name naar Tsjechië, Polen en Hongarije.

De Hongaarse minister van Buitenlandse zaken, Péter Szijjártó, zet in een interview met RT uiteen waarom Hongarije blijft geloven in de nieuwe Oekraïense president Volodymir Zelenski, hoewel die nog weinig heeft waargemaakt van zijn beloftes om het land te herenigen.

Het kón niet slechter, dan het was onder de vorige president, Petro Porosjenko, althans vanuit het standpunt van rechten voor minderheden in het algemeen en voor de Hongaarse minderheid in het bijzonder, aldus Szijjártó.

Desalniettemin is de situatie van de 150.000 Hongaren in Zuid-Oekraïne sinds de verkiezing van Zelenski niet verbeterd, eerder verslechterd. Met name de Oekraïense geheime dienst oefent meer pressie uit op de Hongaren. Gastdocenten voor de Hongaarse universiteit krijgen geen visum meer, etc.

Szíjjártó gelooft niet dat Zelenski daar achter zit. In tegendeel, Zelenski is jong en kersvers in zijn ambt, dus hij moet er eerst voor zorgen dat hij alle aspecten van zijn werk onder controle krijgt.

Szijjártó trapt een aantal open deuren in die in de Westerse media helaas buiten beschouwing worden weggelaten.

Ten eerste steunt Hongarije altijd een sterk en democratisch Oekraïne, omdat een sterk en democratisch Oekraïne betere kansen biedt voor de Hongaarse minderheid in Oekraïne.

Ten tweede, vaart Szijjártó geroutineerd en bijna verveeld verder, is het zo dat – vanuit het perspectief van een klein land in Midden-Europa – vrede tussen West en Oost heel belangrijk is voor de kleine landen die in het midden liggen.

“We small, Central-European countries, have learned the lessons of history. And this lesson of history has taught us that whenever there is a conflict between East and West, we Central-Europeans always lose”

“And this is something that we don’t want to do again.”

“So when we argue in favour of a more rational, more common sense, more mutual respect based East-West dialogue and cooperation, it is not because we would be pro-Russian or pro-American or pro-this or pro-that, it is because we are pro-Hungarian and our national-security interest definitely dictates that there should be a better relationship between East and West”.

Het is altijd verstandig om de onafhankelijkheid van kleine landen te steunen. Of het nou Hongarije is, of Tsjechië, of Slovenië, dat maakt niet uit.

Ook vanuit Nederlands perspectief kunnen wij dat beamen. Hoewel het moderne geschiedenis onderwijs zijn best heeft gedaan om de kennis van ons verleden te wissen.

Zonder Michiel de Ruyter zouden wij zijn opgedeeld tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland.

Ferdinand Bol - Michiel Adriaensz. de Ruyter

Zonder Johan van Oldenbarnevelt zouden wij wellicht een Britse kolonie zijn geworden.

Zonder koningin Wilhelmina zouden wij veel meer met de Duitsers gecollaboreerd hebben, dan het geval is geweest en waarschijnlijk na de oorlog een Brits protectoraat zijn geworden.

Wilhelmina of the Netherlands - Wikipedia

Stelt u zich voor dat de De Ruyter de slag bij Texel verloren zou hebben, dan hebt u het lot van Polen! Tussen 1795 en 1918 bestond dat land niet, want het was eind 18e eeuw driemaal opgedeeld, waarna de Poolse staat in feite ophield te bestaan.

If Poland had stayed divided between Prussia and Austria ...

Neem nou Hongarije, dat in 1920 werd ‘gevierendeeld’ bij het Verdrag van Trianon. 72% van het grondgebied werd afgehakt en 64% van de inwoners werd wakker in het buitenland. Terwijl het land geen enkele schuld had aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, omdat het een ondergeschikte positie had in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie.

1920. június 4. a Trianoni békeszerződés ratifikálásának ...

Met een minimale kennis van de Nederlandse en Midden-Europese geschiedenis, zou u moeten begrijpen, waarom het standpunt van Szijjártó – ook al komt het uit Hongarije en is het kennelijk alleen te zien bij RT – een simpele uiting van gezond verstand is.

Weg met boete voor ‘kort vasthouden telefoon’.

Het is een bekend beeld: politie-agenten die als struikrovers in civiele dienstauto’s heimelijk naast brave burgers gaan rijden, gluren of die op hun mobiel zitten en dan 250,- euro van het huishoudbudget roven.

Het feit dat dit heimelijk en in niet-herkenbare voertuigen gebeurt, – omdat bestuurders als zij een herkenbaar politievoertuig zien, gelijk hun mobieltje neerleggen – toont dat de politie ervan uitgaat dat bellende en appende bestuurders voldoende omgevingsbewustzijn hebben, om tijdig de nadering van een politievoertuig op te merken. Hoe valt dat te rijmen met de veronderstelling dat mobiel bellen en appen een risico voor de verkeersveiligheid is, omdat mensen die dat doen niet voldoende op hun medeweggebruikers letten?

Het mobiele struikroven heeft voor onze laffe en principeloze agenten een dubbel voordeel: ze kunnen makkelijk ‘scoren’ bij hun leidinggevenden en ze lopen weg van het risico dat ze lopen, wanneer ze inbrekers, vechtjassen en pooiers aanpakken.

Terwijl 95% (!) van de misdrijven tegen eigendommen – dat wil zeggen diefstal, inbraak en dergelijke – in Nederland niet wordt opgelost, loopt de politie stelselmatig te controleren of je op je mobiele telefoon zit tijdens het rijden.

Tegenwoordig beroven ze zelfs tieners, die na school op de fiets naar huis op hun GSM kijken.

Deze 21-eeuwse vorm van middeleeuws struikroven moet per direct worden verboden. De definitie van de overtreding klopt al niet: ‘Het kort vasthouden van de mobiele telefoon’. Dat is de definitie van een risicoloze handeling. Je houdt hem kort vast, niet lang. Dat veroorzaakt dus geen gevaar op de weg.

Het eerste probleem van de strafbaarstelling van het ‘kort vasthouden van de mobiele telefoon’, is de aanname dat smsen, appen of mobiel bellen met de telefoon in de hand gevaarlijk is.

Dat is onjuist. De strafbaar gestelde gedraging is alleen gevaarlijk, als de bestuurder door het lezen, typen of bellen wordt afgeleid en als door die afleiding risico ontstaat.

Dat is in 90% van de gevallen niet zo. Dus worden sowieso al in 90% van de gevallen onzinboetes uitgedeeld. Onzinboetes zijn een vorm van gelegaliseerde diefstal. Je pakt iets af dat niet van jou is en je doet dat zonder reden.

Een uitgeprocedeerde illegaal heeft, puur vanuit menselijk oogpunt, nog meer moreel recht om een brood uit een winkel te stelen, dan een agent om een onzinboete op te leggen.

De strafbaarheid van mobiel bellen tijdens het rijden is alleen te verdedigen, indien het ‘kort vasthouden van de telefoon’ in vergelijking met andere vormen van afleiding die niet strafbaar gesteld zijn, een verhoogd risico veroorzaakt.

Dat is echter geenszins het geval. Ruzie maken in de auto; je mat rechttrekken, als die verschoven is; voorover buigen, in je dashboardkastje kijken en er iets uit nemen; cd’s verwisselen; bij de pomp gekochte, in plastic verpakte eetwaren openmaken en verorberen: het zijn allemaal handelingen die net zo ‘gevaarlijk’, dat wil zeggen net zo ongevaarlijk zijn als smsen en appen.

Ook zou ‘kort vasthouden’ in vergelijking met andere verkeersgedragingen een exceptioneel risico moeten opleveren en dat is niet het geval. Dat is al niet het geval, omdat in de echte werkelijkheid – dus niet het juridische construct van de werkelijkheid dat gebruikt wordt als motivatie voor de strafbaarstelling van relatief onschuldige gedragingen, waardoor de burger kaalgeroofd kan worden – andere verkeershandelingen vaker voorkomen, vaker en tot groter risico leiden en veel gevaarlijker zijn.

Het zou nog enigszins te rechtvaardigen zijn, als de politie een boete zou opleggen in gevallen, waarin door het sms-en geen statistisch, maar een reëel gevaar ontstaat, bijvoorbeeld dat iemand gaat zwabberen of te weinig afstand houdt.

Dat zijn echter gedragingen die door niet-smsende of appende weggebruikers in net zo, zo niet grotere getalen worden vertoond, dan door personen die dat wèl doen.

Het ‘kort vasthouden van de telefoon’ kan alleen strafbaar gesteld worden, indien het leidt tot een reëel risico dat, in vergelijking met andere verkeersgedragingen een relatief grote dreiging vormt en dat is geenszins het geval. Andere verkeershandelingen, die vaker voorkomen en tot groter risico leiden, worden immers niet strafbaar gesteld.

Veel moderne auto’s hebben ook een ingebouwde navigatie met bedieningsscherm, die zich onder het niveau van het zicht op de weg bevindt. Daar mogen automobilisten legaal op kijken en typen, ook al hebben ze daardoor minder zicht op de weg, dan als ze sms-en met de telefoon voor hun neus.

Dus het bedienen van je boordcomputer is gevaarlijker dan sms-en en app-en met de GSM voor je neus of bellen met de GSM aan je oor.

Ook verkeershandelingen die wèl strafbaar gesteld zijn en tot veel mèèr risico leiden, worden minder beboet en minder bestraft. Bijvoorbeeld bumperkleven. Dat is ergernis nummer 1 van de Nederlandse automobilist, maar daar doet de politie niets mee

In Rusland zei men vroeger over een man die zijn vrouw sloeg: ‘nje bjosj, nje ljoebisj’. ‘Sla je haar niet, dan hou je niet van haar’. Dat lijkt in Nederland het parool te zijn van de overheid tegenover haar burgers

Net zoals het in Rusland niet zelden de vrouwen waren, die deze uitdrukking huldigden, is een deel van de Nederlandse automobilisten ervan overtuigd dat de overheid mobiel bellen en smsen aan het stuur zo zwaar bestraft, omdat zij ten diepste met hun welzijn begaan is.

Maar dat is niet het geval, want dezelfde instantie die absurde boetes uitdeelt, omdat zij zoveel geeft om uw veiligheid, laat keer op keer seriële verkrachters en seriemoordenaars vrij uit inrichtingen. Soms tot twee keer toe uit dezelfde locatie, waarna de lustmoordenaars verder gaan met aanranding en moord, zonder dat de directeur van de inrichting ook maar wordt ontslagen.

Binnen de verkeerswetgeving zorgt de overheid bovendien zelf vaak voor gevaar op de weg. Zo heeft een of andere criminele, dan wel debiele ambtenaar onlangs de regelgeving voor het rijden op een rotonde gewijzigd.

Een deel van de automobilisten geeft daardoor niet meer aan of ze rechtdoor gaan of linksaf slaan. Als je volgens de oude regels hebt leren rijden, verwacht je als je de rotonde opgaat dat je tegenliggers bij links of rechts afslaan hun knipperlicht gebruiken en bij rechtdoor gaan niet. Dus als hij niks aangeeft, gaat hij rechtdoor en kun jij van de andere kant alvast de rotonde op.

Dat is nu veranderd. Het jongere deel van de bestuurders geeft geen richting aan en laat het aan u over om te anticiperen of ze rechtdoor of driekwart rond gaan. Daardoor ontstaan regelmatig reëel gevaarlijke situaties, want de helft van de automobilisten denkt dat hij net als vroeger de rotonde op kan als de tegenligger geen richting aangeeft.

Een typisch voorbeeld van de combinatie van ongezond verstand en dwang, met destructieve gevolgen, die zo kenmerkend is voor de Nederlandse overheid.

Verder heeft de ziekelijk hoge boete van 250 euro de perverse consequentie dat, waar bestuurders vroeger met hun mobiel onder hun neus zaten te appen zodat ze rondom de telefoon zicht op de weg hadden, ze dat nu onder het niveau van het dashboard doen om de walgelijke boete te voorkomen, die de fiscale SS-ers als het moet meedogenloos aan alimentatiebetalende vaders en alleenstaande moeders opleggen.

Tenslotte vormen de pathogene financiële sancties van de overheid een directe aanslag op de gezondheid van de onderklasse en van de middenklasse. 250 euro is wat een werknemer uit de middenklasse netto per week overhoudt na aftrek van de andere walgelijke lasten en heffingen. Voor een uitzendkracht of uitkeringstrekker is het wat hij per maand overhoudt voor zijn boodschappen. Voor een alimentatiebetalende gescheiden vader, is het direct een schuld. Die kan dat helemaal niet betalen.

Als je 250 netto kwijt bent, moet je dat 500 bruto bijverdienen. Wanneer? Hoe dan? Als de overheid geen tientjes, maar honderdjes uit het budget van de burgers rooft, rooft ze weken, zo niet maanden van hun jaarinkomen.

Als je zoveel geld rooft van je burgers, kunnen ze geen gezond voedsel meer kopen, want dat is duurder dan GMO-voedsel. Kunnen ze de tandarts niet meer betalen, dus rot hun gebit weg. Kunnen ze geen Thomas Cook meer boeken, dus kopen ze Jack Daniels.

10 dingen die in NL makkelijk beter kunnen

  1. Storneer niet besteed begrotingsgeld aan de belastingbetaler. Dit is makkelijk uitvoerbaar. Het is gedaan in de Amerikaanse deelstaat Minnesota in de vorm van de zogeheten ‘Jesse Checks‘ van Jesse Ventura, die tussen 1999 en 2003 gouverneur van Minnesota was. Burgers van Minnesota kregen in in 1999 gemiddeld $650,- terug. In 2000 was dat $317,- en het jaar daarop $396,-.
  2. Voer mede hierom het referendum in en maak het bindend. De opvolgers van Ventura houden de teruggave tegen, terwijl Minnesota in 2018 drie keer zoveel niet besteed belastinggeld had, als in 1999. Stelt U zich voor, bijna $2000.- terug in tijden van economische crisis, wat een verlichting zou dat de getergde Amerikaanse huishoudens geven! De corrupte opvolgers van Ventura houden die teruggave tegen, – zeggende dat van het geld de wegen moeten worden gerepareerd en dat gezinnen er anders toch maar in het weekend pizza voor bestellen (!) -, maar als over deze en dergelijke zaken bindende referenda gehouden zouden worden, zou dat niet mogelijk zijn en de Jesse Check een permanente jaarlijkse maatregel worden.
  3. Dit geldt zowel voor de VS, als voor Nederland. Organiseer in Nederland een bindend referendum over bijvoorbeeld de stikstof-maatregelen, waarmee het huidige kabinet een kunstmatige recessie veroorzaakt. Over het gasbeleid. Over het klimaatakkoord. Of over de aanval op Zwarte Piet. Over alles dat burgers belangrijk vinden, maar waar ze anders over denken dan de regering.
  4. Schaf subsidies af en financier uitsluitend via de begroting, waar gestemd mag worden over de besteding van die middelen en gecontroleerd wordt, wat ermee gedaan wordt.
  5. Trek ook de subsidie voor de Gay Parade / Gay Pride in. Dat heeft nog een extra reden: Het is namelijk niet de opgave van de overheid om homoseksualiteit te promoten of te verbieden. We hebben ook geen ‘Straight Parade’. Verwijder om dezelfde reden de zogeheten ‘Gay-walk’, het regenboogkleurige zebrapad dat plaatselijke overheden van belastinggeld aanleggen om de voetgangers op te roepen om homoseksualiteit te steunen. We hebben immers ook geen ‘Straight Walk’. De belangrijkste winst voor homoseksuelen is dat het niet uit maakt wat hun seksualiteit is. Niet dat de heteroseksuele 95% van de burgers de homoseksualiteit in alle geuren en kleuren door de strot geduwd moeten krijgen. Dat is verspilling van belastinggeld, hindert de integratie van moslims, shockeert onze kinderen en creëert nodeloos spanningen met Rusland. Rusland wil de ogen van haar kinderen beschermen tegen publieke uitingen van (‘propaganda voor’) homoseksualiteit – net zoals wij in het Westen enkele decennia geleden deden – en wordt daardoor door Westerse diplomaten en politici onder druk gezet.
  6. Regel dus ook noodzakelijke diensten niet via subsidies, maar via de begroting. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Spirit, die in Noord-Holland kinderen opvangt, als hun ouders bijvoorbeeld bij aankomst op Schiphol gearresteerd worden, wegens drugssmokkel, hetgeen helaas nogal eens gebeurt. Dan moet het kind natuurlijk ergens heen en wordt het opgevangen door Spirit. Dat is echter een taak voor de kinderbescherming, niet van een door de overheid gefinancierde particuliere stichting
  7. Verruil ‘positieve tolerantie’ voor ‘negatieve tolerantie’. Het klinkt niet goed, maar het is veel beter. Het accepteren van een andere religie, seksualiteit of levenswijze, wil niet zeggen dat je die moet goedkeuren, laat staan omarmen of aanbidden. Het tolereren van moslims en moskeeën houdt niet in dat je Allah moet aanbidden, sympathiek moet vinden of niet mag afvallen. Geef de moslims de vrijheid om hun religie uit te oefenen en geef de Nederlanders de vrijheid om die religie te kritiseren. Zoals de atheïstische, homoseksuele en pro-Israëlische Brit Pat Condell dat op internet doet. Als een moslim radicaliseert en een aanslag pleegt, moet die daad uiteraard bestraft worden, maar niet het gedachtegoed erachter, en zeker niet preventief. Want dan verliezen we door de strijd tegen een intolerante ideologie als het radicale islamisme vervolgens ook onze eigen vrijheden. En die moeten niet worden ingeperkt, maar juist uitgebreid.
  8. Verwijder de schokkende en smakeloze afbeeldingen van ziektes, aandoeningen en misvormingen die je in supermarkten ziet, zodra je langs de servicebalie loopt, waar tabakswaren worden verkocht. Deze afbeeldingen zijn schokkend voor jonge kinderen, afstompend voor de meeste tieners en badinerend voor volwassenen. Doordat U dat stilzwijgend heeft geaccepteerd en blijft accepteren, wordt U in een bepaalde mate geconditioneerd om passief te blijven, als walgelijke zaken zich voor uw ogen afspelen. Wij hebben in Nederland het recht om onze kinderen te beschermen tegen deze visuele pornografie.
  9. Hervat de defensieve bewapening van Nederland, maar stop met het nodeloos provoceren van Rusland door middel van raketschilden, grootschalige militaire oefeningen aan de Russische grens, economische en financiële sancties tegen Russische bedrijven en personen, etc.
  10. Geef het Nederlandse leger weer tanks! Een leger zonder tanks neemt niemand serieus. We hebben er tenminste een paar honderd nodig.

Media Monitor 9

Het belangrijkste Russische nieuws ‘Vremja’ van Chanel One besteedde vandaag aandacht aan het diplomatieke offensief van de Russische Federatie in Afrika.

Staatshoofden en regeringsleiders van meer dan 40 Afrikaanse landen waren uitgenodigd voor een Russisch-Afrikaanse top in Sotsji, de stad aan de kust van de Zwarte Zee, waar de Olympische winterspelen van 2014 zo succesvol gehouden werden.

Map of Black Sea showing location of Sochi on the east coast

De nieuwslezer steekt van wal: “Het is zo gegaan dat het ‘Zwarte Continent’, dat dikwijls geassocieerd wordt met armoede, honger en criminaliteit – en met voortdurende onderlinge oorlogen -, met woestijnen en een veelheid aan wilde dieren [olifanten op de achtergrond], dat de natuurlijke rijkdommen [mijn op de achtergrond] die Afrika bezit, bijna onbeperkte perspectieven op samenwerking biedt. En de handel tussen de Russische Federatie en de landen van het Afrikaanse continent, kan binnen enkele jaren verdubbeld worden. Dat stelde president Vladimir Poetin op de plenaire opening van de Russisch-Afrikaanse top.”

Correspondent Aljona Jevtjakova vertelt dat er vertegenwoordigers van alle 50+ onafhankelijke Afrikaanse landen naar Sotsji gekomen zijn, waaronder staatshoofden en regeringsleiders van meer dan 40 landen.

Als voorbeeld voor de nieuwe samenwerking wordt door president Vladimir Poetin de hernieuwde samenwerking tussen Rusland en Egypte genoemd, die ‘buitengewoon belangrijk en actueel’ is en meerdere zeer grote gemeenschappelijke projecten omvat, waaronder een ‘industriële zone’ en 190 miljoen dollar aan investeringen in de infrastructuur.

De Egyptische president, Abdel Fatah as-Sisi, benadrukt dat Egypte zeer geïnteresseerd is in de ‘industriële zone’, waar Russische bedrijven zich zullen vestigen en direct na registratie aan de slag kunnen.

De Russisch-Afrikaanse top is een poging om de economische invloed van Rusland op het Afrikaanse continent, die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie aanzienlijk is afgenomen, te herstellen.

Het handelsverkeer tussen Rusland en Afrika is de afgelopen 5 jaar volgens Poetin verdubbeld en bedraagt nu ruim 20 miljard dollar. Dat is uiteraard niet voldoende, maar de diversiteit van de export vanuit Rusland neemt toe. De export van landbouwproducten (25 miljard dollar) heeft inmiddels die van wapens (15 miljard dollar) ingehaald.

In het kielzog van de Russisch-Egyptische samenwerking, heeft Ethiopië een samenwerkingsovereenkomst met Rusland afgesloten over de bouw van kerncentrales. Rwanda wil met Russische hulp een ‘centrum voor nucleaire wetenschap en technologie’ openen en Equatoriaal Guinee wil samenwerken op het gebied van ontginning van olie- en gasvoorraden.

De voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid van de Russische Federatie, Sergej Katyrin, licht toe: “Wij bieden Afrika onze technologie en onze competenties, en dat is ook wat Afrika van ons verwacht. Uiteraard zoekt Afrika ook investeerders. En samenwerking op het gebied van onderwijs en geneeskunde.”

De Russische Federatie haakt aan bij de resultaten van de Afrika-politiek van haar rechtsvoorganger, bijvoorbeeld bij de talrijke Afrikanen die hun opleiding in de Sovjet-Unie genoten hebben, vloeiend Russisch spreken en Rusland goed gezind zijn.

Poetin ontmoet elk half uur een leider van een Afrikaans land, waaronder ook Namibië en Nigeria, dat overigens geen speciale media-aandacht krijgt. Vremja besteedt wel aandacht aan de ontmoeting van Poetin met Abi Ahmed Ali, premier van Ethiopië, die hij feliciteert met zijn nominatie voor de Nobel-prijs voor de Vrede, en met zijn inspanningen om de verhouding tussen Ethiopië en Eritrea te normaliseren.

Bij de afsluitende persverklaring blijkt dat er een reeks handelsverdragen gesloten is, waaronder met landen als Marokko, en een vrijhandelsverdrag met Egypte. Er wordt een memorandum van samenwerking getekend tussen de Euraziatische Commissie en de Commissie van de Afrikaanse Unie.

De boodschap is duidelijk. Rusland is terug op het Afrikaanse continent.


Pavel Kasjin – Mensen

De Russische bard Pavel Kasjin (Павел Кашин) roept in zijn lied ‘Mensen’ (Люди) een beeld op dat zo uit Nederland had kunnen komen.

Van mensen die wezenloos starend, verdoofd, als een kudde, over straat lopen en geen enkele rekening met elkaar houden. Van onverschilligheid jegens de medemens, jegens iedereen eigenlijk die men niet persoonlijk kent.

Het is iets dat je vaak opmerkt, als je door een grote stad loopt – en soms in dorpen- als je tenminste de moed hebt om het waar te nemen. Een bijna fanatieke desinteresse in de medemens, gekoppeld aan een viscerale onverdraagzaamheid jegens die mensen, die wèl rekening houden met hun medemensen. Desinteresse en afgunst als bindmiddel, Nederland als geatomiseerde samenleving.

Pavel Kasjin zingt een lichtvoetige, vriendelijk spottende frase, die precies weergeeft wat je voelt, als je door een dergelijke menigte waadt. Of zo’n menigte zijlings voorbij ziet buffelen, als een kudde op weg naar een drinkplaats.

“Waarom lijken al die mensen”, zingt de dichter, “toch zo op mensen?”

Subtiel. Want als ze lijken op mensen, zijn het eigenlijk geen mensen. Want je kunt niet lijken op iets dat je bent. Dat ben je gewoon.

Je kunt alleen lijken op iets dat je niet bent. De dichter wijst dus, gebruik makend van zijn dichterlijke vrijheid, op de onmenselijkheid, waarin de moderne mens zich lijkt te hullen, zodra hij onbewust opgaat in een menigte. Op dat moment wordt de moderne mens onderdeel van een kudde en gedraagt zich als een dier, niet meer als een mens.

Кашин gaat verder.

Почему все эти люди = Waarom lijken al die mensen
Так похожи на людей? = Toch zo op mensen?
Почему они не любят = Waarom houden ze niet van mensen
Тех, кто любит всех людей? = Die houden van mensen?

Dat klopt. Als onverschilligheid en desinteresse eenmaal wijd verbreid zijn en degenen die deze eigenschappen hebben aangenomen zich gedragen als een kudde, dan worden ze vanuit dat kudde-instinct vijandig tegen diegenen die wèl rekening houden met hun medemensen.

Кашин volgt de vergelijking die hij gemaakt tot het einde en stelt dat “de mensen” niet houden van Degene die over het Water loopt.

Почему они не терпят = Waarom dulden ze geen mensen
Почему они не любят = En houden ze niet van mensen
Тех, кто терпит, тех, кто любит = Die mensen dulden en van mensen houden? Тех, кто ходит по воде? = En van Hem die over het water liep?

Jezus Christus predikte immers de liefde voor heel de mensheid. Die universele liefde wordt pas mogelijk, als de mensen niet meer afgeleid zijn door hun dierlijke aandriften, maar die overwinnen en op momenten in hun leven, waarin het erom gaat, elkaar als spirituele wezens herkennen. Hun medemens zien, zoals hij werkelijk is.

Alleen wie werkelijk zichzelf is, kan de ander zien voor wie hij werkelijk is. Alleen als de mens zich bevrijdt van de ketenen van onwetendheid, onreinheid en angst, kan hij zien wie de ander is.

Dat is de inwijding van het leven.

En zien wie iemand werkelijk is, is een daad van liefde.

Nieuw dieptepunt: huiswerk over een man die hondenpoep eet.

Net als je denkt dat het niet erger kan met de pornografische vergiftiging van de kinderziel in het Nederlandse onderwijs, komt er een nieuw ‘hoogtepunt’. Leerlingen van 3vwo op het OLZ kregen vrijdag 27 september 2019 als huiswerk een verhaal mee, waarin plastisch wordt beschreven hoe een man twee ‘bolussen’ opeet die net door twee honden gelegd zijn.

De docent Nederlands had dat verhaal uitgekozen om als huiswerk mee te geven aan de leerlingen. De opgave luidde om het pornografische tafereel te ‘analyseren’. Een moedige leerling weigerde, maar de docent(e) dreigde prompt met een 1.

Het kind dat weigerde, vertoonde als enige in de klas een gezonde reactie. Het vergt moed om tegen het gezag in te gaan en als enige een daad van verzet te plegen.

Het verhaal is te walgelijk voor woorden en ik worstel met de wijze waarop ik het aan U moet voorhouden, maar het is ook geen optie om deze nieuwe aanslag op de kinderziel te verzwijgen, want daarvoor is hij te ernstig.

Het verhaal is van de ‘schrijfster’ Manon Uphof een heeft de even passende, als vulgaire titel ‘Poep’.

Dit soort ziekelijke fantasieën – van een mens die een hondendrol opeet – kunnen slechts sadisten of satanisten bekoren, en dan ook nog slechts een minderheid van dat uitschot.

Het is het soort fantasie dat U kunt lezen in Justine of Honderd dagen van Sodom van Markies de Sade.

Ik heb de smerigste passages hieronder als afbeelding toegevoegd, maar ik heb er alle begrip voor, als U die overslaat en ik excuseer me voor de reproductie.

Maar hebt U vooral ook medelijden met de kindjes die dit soort taferelen regelmatig door hun ethisch verziekte en moreel verdorven docenten voorgehouden krijgen.

Iemand met de leerplicht in de hand dwingen om iets walgelijks te doen is in wezen een poging tot psychisch misbruik, natuurlijk.

De sector heeft geen zelfreinigend vermogen.

Het onderwijs is zo diep gezonken dat nu zelfs beelden uit de allerdiepste onderbuik van de samenleving aan opgroeiende kinderen gepresenteerd worden.

We moeten nieuwe scholen oprichten. Zonder overheidsbemoeienis. Zonder overheidsfinanciering. Een school waar onze kinderen niet met leugenachtige linkse ideeën worden geïndoctrineerd, waar niet alle ellende van de wereld over hen wordt uitgestort en waar ze gevrijwaard blijven van de walgelijke beelden die linkse docenten hen voorschotelen in hun jaloerse strijd tegen de onschuld van de ziel van het kind, puur omdat die niet zo verdorven is als die van henzelf.

Media Monitor 8

Vremja (= tijd), het journaal van de grootste Russische televisiezender, Pervyi Kanal (Channel One), besteedt in het bulletin van 21 uur van 12 augustus 2019 aandacht aan de dood van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. Die zou zijn omgekomen door ophanging in een gevangenis in New York, in afwachting van zijn herberechting voor tientallen gevallen van pedofilie en mensenhandel.

https://www.1tv.ru/news/issue/2019-08-12/21:00#11

Vremja noemt Epstein ‘de man die te veel wist’, gezien alle grote namen in zijn adresboekje, – je zou bijna zeggen, zijn ‘Rolodex’ – en noemt zijn vermeende zelfmoord ‘raadselachtig’.

Het journaal karakteriseert de dood van Epstein als de ‘dramatische finale’ van het leven van de ‘bescheiden wiskundeleraar’ die zich opgewerkt had tot ‘wolf van Wallstreet’. Vremja toont fragmenten van interviews met Michelle Licata, Virginia Roberts en Courtney Wild, slachtoffers, die verklaarden dat zij als meisjes van 14-15 jaar oud door Epstein en zijn high society gasten waren misbruikt.

Vremja bericht verder dat Epstein, in ruil voor strafvermindering, bereid zou zijn geweest om een verklaring af te leggen over ‘zeer invloedrijke lieden’. Het journaal interviewt een journaliste van de Miami Herald, de mainstream krant die na de onafhankelijke internet-publicist Mike Cernovic de belangrijkste rol heeft gespeeld in de berichtgeving die heeft geleid tot de herberechting van Epstein.

Vremja laat de conservatieve Afro-Amerikaanse komiek Terrence K. Williams aan het woord die, ere wie ere toekomt, een maand geleden had voorspeld dat Epstein zou worden verzelfmoord. Williams stelt je je onmogelijk kunt ophangen, als je onder suicide watch (zelfmoordpreventie) staat. “Je kunt jezelf toch niet met een servetje ophangen?”, vraagt Williams zich af.

Vremja meldt verder dat er geen video-opnames van de zelfmoord zijn, omdat de camera’s niet gefunctioneerd zouden hebben, dat Epstein ondanks zijn eerdere zelfmoordpoging twee weken geleden, alleen en zonder celmaat in een cel geplaatst was en dat er, officieel wegens personeelsgebrek, geen adequaat toezicht op hem was gehouden.

De correspondent van Vremja laat vervolgens in New York een discrete club zien, waar Epstein ook gasten ontving, en vertelt dat Epstein ook in Florida, alsmede aan boord van zijn privé-vliegtuig, passend bijgenaamd ‘Lolita-express’, gastvrij allerlei gasten onthaalde.

Vremja noemt bij naam celebrities als Woody Allen, Prince Andrew, Tony Blair en Bill Clinton, die tenminste 26 keer op de Lolita-express meegevlogen heeft.

Kortom, u ziet bij Vremja alles wat u op het NOS-journaal niet te zien krijgt.


De afscheidsrede van May

Als we de resignation speech Theresa May bekijken, zien we oprechte emotie bij het uitspreken van een tekst die in alle opzichten precies het tegendeel van de waarheid is.

Bijna de gehele toespraak is een leugen. May speelt haar rol tot aan het einde.

De tekst komt niet voor uit innerlijke leugenachtigheid, – zoals bij linkse politici het geval is, die oprechte emoties koppelen aan leugenachtige ideeën -, maar uit haar ambitie om de tweede vrouwelijke premier van Groot-Brittannië te worden en haar bereidheid om haar ziel en zaligheid voor dat ambt te offeren.

“Ever since I first stepped through the door behind me as Prime Minister, I have striven to make the United Kingdom a country that works not just for a privileged few, but for everyone.” 

Dat is precies het tegendeel van wat May gedaan heeft: zij heeft haar positie te danken aan haar connecties in de City of London. Zij is de belichaming van de Britse klassenmaatschappij.

“And to honour the result of the EU referendum.”

Brexit uitvoeren had zij op dag één kunnen doen, door onmiddellijk uit de Europese Unie te stappen of door artikel 50 aan te spreken en uit de EU te stappen. Het voorbeeld is voorhanden: de vreedzame ontvlechting van Tsjechië en Slowakije op 1 januari 1993. De Tsjechen wilden niet, maar respecteerden de wil van de Slowaken. Beide partijen sloten een reeks bilaterale verdragen en binnen enkele weken was het gedaan. May had, als ze het niet direct, maar gefaseerd had willen doen, haar land binnen drie maanden uit de Europese Unie kunnen halen.

Maar dat heeft zij niet gedaan. Zij is gaan onderhandelen over iets dat al lang beslist was en heeft dat bewust halfslachtig gedaan, omdat ze zelf helemaal niet uit de Europese Unie wilde.

“I feel as certain today as I did three years ago that in a democracy, if you give people a choice you have a duty to implement what they decide. I have done my best to do that.”

Precies het tegendeel heeft zij gedaan.

“I negotiated the terms of our exit and a new relationship with our closest neighbours that protects jobs, our security and our Union. I have done everything I can to convince MPs to back that deal. “

Driewerf onjuist. Ze heeft waardeloze deals gesloten. Ze heeft MP’s het gevoel gegeven dat ze zelf niet in de deal geloofde, waardoor die niet met haar mee wilden werken.

“It is, and will always remain, a matter of deep regret to me that I have not been able to deliver Brexit.”

Precies het tegendeel is waar. Ze heeft alles gedaan om de Brexit te saboteren. Ze heeft de Brexit 3 jaar lang succesvol tegengehouden. ‘To deliver Brexit’, moet hier zijn ‘to avoid Brexit’.

“For many years the great humanitarian Sir Nicholas Winton – who saved the lives of hundreds of children by arranging their evacuation from Nazi-occupied Czechoslovakia through the Kindertransport – was my constituent in Maidenhead. At another time of political controversy, a few years before his death, he took me to one side at a local event and gave me a piece of advice. He said, ‘Never forget that compromise is not a dirty word. Life depends on compromise.’ “

Wat heeft Sir Nicholas Winton te maken komt met het verraad aan het Britse volk dat May heeft gepleegd? Waarom stelt May het ondermijnen van de beslissing van van het Britse volk om uit de EU te treden op één lijn met het redden van Joodse kinderen in Tsjecho-Slowakije aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog?

“But the unique privilege of this office is to use this platform to give a voice to the voiceless, to fight the burning injustices that still scar our society.”

Als zij echt om vrouwenrechten geeft, waarom schaft zij dan de Sharia-rechtbanken in islamitische wijken in Groot-Brittannië niet af?

“I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold – the second female Prime Minister but certainly not the last. I do so with no ill-will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.”

Zij heeft niet één seconde haar geliefde land gediend. Zij is van begin tot einde een pion geweest van een sinistere imperialistische agenda die vanuit de City of London in de wereld werd uitgerold.

En we mogen God op onze knieën danken, dat haar zwarte missie is mislukt.

Inzet leger en verbod demonstraties

De Franse president Emanuel Macron heeft ervoor gekozen om vandaag het leger in te zetten tegen de Gele Hesjes.

In Parijs zijn alle demonstraties verboden, behalve één in het 4e arrondissement.

Militairen van de antiterreur-eenheid Sentinel, uitgerust met automatische wapens, zijn gepositioneerd op een aantal locaties.

Het lijkt erop dat Macron de aanwezigheid van linkse knokploegen als voorwendsel heeft gebruikt om de strijdkrachten in te zetten om de orde te handhaven.

Ook elders in het land wordt gedemonstreerd, zoals bijvoorbeeld in Nice. Daar werd bleef een dame van 71 gewond achter na een charge van de oproerpolitie.

Het kan nu alle kanten opgaan. Het is mogelijk dat de vlam in de pan slaat. Het is mogelijk dat de opstand weg lijkt te ebben.

Maar dat is hoe dan ook slechts tijdelijk. De onvrede is verspreid over alle lagen van de Franse samenleving en kan slechts worden weggenomen door constitutionele hervormingen.

Het aftreden van Macron is daar uiteraard een voorwaarde voor.

Nu wordt Frankrijk omgevormd tot een politiestaat, compleet met militairen op straat. Puur om een ijdele president in het zadel te houden. Ce n’est pas la peine!

Nederlandse linkse knokploegen bij demonstraties Gele Hesjes

Vorig weekend – week 18 – zijn Nederlandse linkse knokploegen gesignaleerd bij de demonstraties van de Gele Hesjes.

De Nederlandse linksradicalen versterken de Franse ‘Black Blocs’, die grof geweld gebruiken tegen zowel de politie, als de Gele Hesjes.

De linkse knokploegen zijn tot nu toe merkwaardig genoeg door de Franse politie ongemoeid gelaten. Waar de politie bij controles de Gele Hesjes standaard alles afneemt, van gasmaskers tot zonnebril en lunchpakket, duiken de linkse knokploegen midden in de demonstraties op met ijzeren staven en ander primitief wapentuig.

De links-fascisten hebben enkele weken geleden Vincent Lapierre aangevallen.

Daarvoor hadden ze Thibault al te pakken genomen. De politie deed uiteraard niets.

Nu keren de links-fascisten zich echter tegen de politie.

Dit in tegenstelling tot de Gele Hesjes, die tot nu toe in grote lijnen geprobeerd hebben om de de politie-agenten aan hun kant te krijgen. Dat zijn immers burgers van de Franse Republiek die dezelfde grieven hebben als wij, zo redeneren de Gele Hesjes.

Dat verklaart de welhaast bovenmenselijke zelfbeheersing van de Gele Hesjes. De Franse politie heeft 20 demonstranten een oog uit geschoten, eenzelfde aantal hesjes heeft ledematen verloren, er zijn 200 zware gewonden gevallen en inmiddels in totaal 2000 gewonden.

Als u ziet hoe de Franse politie bejaarden vloert, met rubberen kogels op ooghoogte schiet, vrouwen aan hun haar over de grond sleept, een gehandicapte man uit zijn rolstoel trekt, stelselmatig demonstranten insluit en met traangas bestookt, dan begrijpt u dat de Gele Hesjes een enorme zelfbeheersing aan de dag hebben gelegd.

Het had makkelijk kunnen escaleren tot een lynchpartij, maar dat is niet gebeurd.

En nu exporteert Nederland zijn Volkerts naar Parijs..