Update over Forum voor Democratie

Begin april zijn wij lid geworden van Forum van Democratie, omdat de partij streeft naar een kleinere overheid en invoering van het bindende referendum.

De partij heeft uiteraard een negatieve pers en wordt voortdurend ‘geframed’, dat wil zeggen voorgesteld op een wijze, zoals dat in vooropgestelde negatieve beeldvorming past, maar dat kan eenvoudig verklaard worden uit het evidente feit dat 80% van de Nederlandse journalisten zichzelf als ‘links van het centrum’ of ‘zeer links van het centrum’ beschouwt, tegenover 1% als ‘rechts’.

Wij, de vrijheidslievende krachten van het Westen, hebben de Koude Oorlog (1945-1989) tegen het communisme in militair opzicht gewonnen. In de media hebben we hem echter verloren. De Nederlandse media vormen een mini-DDR.

Dat geldt ook voor het onderwijs, waar álle niet-linkse docenten en opvattingen zijn geliquideerd, en waar onder leiding van GroenLinks het concept van de Culturele Revolutie wordt gerecycled in de gedaante van de klimaat-ideologie. De nieuwe verschijningsvorm van het linkse totalitarisme.

Met behulp van de frauduleuze klimaat-ideologie wordt de jeugd geïndoctrineerd en gemobiliseerd tegen hun eigen ouders.

Dat is het politieke landschap, waarin elke nieuwe politieke partij in Nederland moet opereren. Elke partij die wil vernieuwen, in plaats van vernietigen.

Wij zijn lid geworden van Forum, omdat wij willen dat de partij zichzelf, en andere politieke partijen, langzaam opheft. Zodra voldoende besluitvorming via referenda geschiedt, valt de verstikkende invloed van politieke partijen op het bestuur, de volkshuishouding en het geestesleven – kortom, van het ‘partijkartel’ in de woorden van Thierry Baudet – immers vanzelf weg.

Wat is er sinds april gebeurd?

Wij hebben ter gelegenheid van de Renaissance-lezing van de voormalige Tsjechische president Vaclav Klaus – persoonlijk – kennis gemaakt met het partijbestuur en onze diensten aangeboden op het gebied van informatie, documentatie en advies op het gebied van Centraal- en Oost-Europa.

Wij spreken Russisch, Hongaars en Frans en kennen voormalige dissidenten als László Tőkés en Sandra Kalniete persoonlijk. Wij hebben een netwerk in Hongarije, Tsjechië en elders. En uiteraard kennis van cultuur, mentaliteit en actualiteit van de volkeren in dat gebied.

Dus onze kandidatuur is een meerwaarde voor de partij. Daarbij hebben wij de discussie over het burgerinitiatief in Frankrijk tijdens de opstand van de Gele Hesjes gevolgd en kunnen zodoende beter dan menig ander bijdragen aan een inhoudelijke kruisbestuiving tussen de Franse en Nederlandse bewegingen tot democratische vernieuwing.

Naast de charismatische (Baudet) en ervaren (Eppink) persoonlijkheden van FvD, staat er de uiterst professionele organisatie van de partij. De organisatie is als een schip dat rustig vaart en geen enkele haast heeft.

Men heeft ons tot op heden niet uitgenodigd voor verdere kennismaking en eventuele samenwerking op inhoudelijk of organisatorisch vlak. In plaats daarvan heeft de partijleiding onze kandidatuur doorverwezen naar de FvD-fractie van de Provinciale Staten van Utrecht.

Opnieuw zeer professionele mensen met frisse moed en een voortvarende aanpak. Maar zo duurt het makkelijk 2 jaar voordat wij iets kunnen betekenen voor de partij en mogelijk nog langer voordat wij een bijdrage kunnen leveren op ons vakgebied, dat wil zeggen voor vreedzame en gezonde verhoudingen tussen West-Europa, Centraal-Europa en Rusland.

Verhoudingen die gebaseerd willen worden op wederzijdse belang en wederzijds respect – en niet op het lidmaatschap een bondgenootschap dat stamt uit de Koude Oorlog . ‘ .

Op dit moment kunnen wij dus niet voor Forum voor Democratie betekenen wat wij zouden willen betekenen. Wij kunnen dus ook niet op korte termijn via Forum bijdragen aan politieke vernieuwing in Nederland, zoals die de komende 4 jaar moet gebeurden om te voorkomen dat de tweedeling in de Nederlandse samenleving wordt voltooid en het land in zijn geheel verandert in een ‘DDR-light’.

Wij hebben niet de tijd – en niet de middelen – om jarenlang in de coulissen te schuifelen, ons langzaam omhoog te werken en dan een bijdrage te kunnen leveren. Dan is het namelijk te laat.

Het partijbestuur mist een sense of urgency. Het heeft de juiste politieke ideeën over de maatschappelijke vernieuwing van Nederland, maar te weinig historisch besef. Elke vernieuwing moet in de tijd gebeuren, niet in het abstracte.

Het gevaar van de partij is zelfvoldaanheid. Dat gevoel ontstaat, omdat Forum in vergelijking tot de andere partijen de beste ideeën heeft. Dat is de tegenspraak, die elke succesvolle politieke partij moet overwinnen.

Het partijbestuur moet nu in de tijdstroom gaan staan. Handelen vanuit het bewustzijn van de bescheiden, maar essentiële historische opgave die de partij heeft toebedeeld gekregen, namelijk om van Nederland weer een vrij en soeverein land te maken, op een moment in de geschiedenis waarin wordt geprobeerd om die vrijheid en soevereiniteit endgültig zu vernichten.

De politieke vernieuwing moet nu worden verwezenlijkt. Zij moet aanvangen in 2019, uitgerold worden in 2020 en voltooid zijn in 2022.

De geschiedenis geeft ons een bepaalde periode, waarin veranderingen willen plaatsvinden. Gebeurt dat niet, dan is de tijd voorbij en ontstaat het tegendeel van wat er eigenlijk had moeten gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *