Het NL volk is wakker geworden, maar daarna weer in slaap gesukkeld

Het gebeurt iedereen wel eens: je wordt wakker, draait je nog één keertje om en valt weer in slaap. Dat nemen we niemand kwalijk. Maar niet als je land op het punt staat om in een dictatuur te veranderen.

Ermächtigungsgesetz

Deze week legt onze misleide regering het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ voor aan de Staten-Generaal. Artikel 58 lid d van het wetsvoorstel stelt de minister in staat om de bevoegdheden van de burgemeester te laten overnemen door de nieuwe Gauleiter, de ongekozen voorzitter van de desbetreffende Veiligheidsregio.

In artikel 58 lid e wordt de op leugenachtige gronden gebaseerde ‘veilige afstand’ in de wet verankerd. Wat dat is, wordt bepaald door de regering en door het corrupte, gepolitiseerde en gemilitariseerde NAVO-instituut RIVM.

Dit vormt een permanente schending van de bewegingsvrijheid, en een brutale inperking van het grondrecht op vereniging en vergadering.

Lid g van hetzelfde artikel vernietigt vervolgens het grondrecht van vrijheid van vereniging en vergadering. Het geeft de minister de macht om ‘groepsvorming’ in elk gebouw, anders dan een woning, te verbieden. De minister kan bij wet willekeurig welk evenement verbieden.

Hij kan ook ‘personenvervoer’ verbieden. Daarmee wordt de vanzelfsprekende vrijheid van reizen afgeschaft.

Waarom accepteert U dit allemaal?

De minister krijgt de bevoegdheid om scholen en kinderopvang te sluiten of erin dwingende maatregelen voor te schrijven.

Artikel 58 lid s1 geeft de minister carte blanche voor willekeurig welke maatregelen die hij nodig acht. Hij mag deze maatregel – die zonder enige beperking of voorbehoud is geformuleerd – 2 weken lang straffeloos gebruiken en hoeft hem dan pas aan de Staten-Generaal voor te leggen. Hij hoeft de maatregel dus niet eerst en vooraf aan de volksvertegenwoordiging voor te leggen, maar mag hem gelijk inzetten en hoeft hem pas daarna aan de Tweede Kamer voor te leggen.

What the fuck?

Burgers die zich niet aan deze nazi-dictatuur houden, kunnen voor 2 maanden de gevangenis in gegooid worden.

Zoals wij weten is in de politiek niets zo permanent, als een tijdelijke maatregel.

De razzia’s – ‘controle achter de voordeur’ – zijn er weliswaar uitgehaald, maar daarna gelijk verplaatst naar Duitsland, waar ze door tenminste 3 deelstaten nu ingevoerd lijken te gaan worden. Als een kind daar een ‘verdenking van corona’ heeft, oftewel als het ’s winters snottert, moet het in zijn kamer opgesloten worden en daar zijn eten krijgen.

Je mag je kind dan niet meer knuffelen. Als het valt en zijn been breekt, moet je van een afstand toekijken. Dit zijn pedo-sadistische fantasieën, die daar worden uitgevoerd.

Neem je deze totalitaire maatregelen niet in acht, of denkt de overheid dat dit zo is, dan mogen ze je kind, zelfs je baby, uit huis halen en in een gesloten inrichting plaatsen, waar het uiteraard – 1 en 1 is 2 – overgeleverd is aan allerlei heteroseksuele en homoseksuele pedofielen.

Dat is waar de Duitse kinderbescherming nu tegen waarschuwt en waar ouders in Duitsland de straat voor opgaan.

Over grondrechten moet je niet onderhandelen.

Als een kannibaal op je afkomt die zegt dat hij je vier ledematen wil afhakken en opeten, dan is het geen teken van gematigdheid, redelijkheid en democratische gezindheid om te zeggen: “Ok, hak dan alleen mijn linker arm af”.

De noodwet schendt onze grondrechten van vereniging en vergadering, om met elkaar bijeen te komen in openbare of semi-openbare ruimtes. De overheid mag voortaan naar willekeur kerkdiensten, begrafenissen en politieke bijeenkomsten verbieden. Hij perkt letterlijk onze bewegingsvrijheid in, met de anderhalvemeter black magic. Dan moet je dat wetsvoorstel niet accepteren, omdat ze de razzia’s er – tijdelijk trouwens, later zetten ze die er stilletjes weer in – uitgehaald hebben. Dan moet je een lijn in het zand trekken en vechten, win-draw-or-loose.

Over grondrechten moet je niet onderhandelen. Daar moet je voor vechten. Stand your ground.

Nederlanders, jullie zijn in de war. Jullie zijn elk gevoel voor verhoudingen kwijt, elk gevoel voor wat belangrijk is en wat niet, elk besef voor goed en kwaad. Jullie moeten – ieder voor zich en allen tezamen – bij jezelf te rade gaan, wat je belangrijk vindt voor jezelf, je nakomelingen en je medemens.

Ik weet dat die laatste categorie jullie geen fluit interesseert – jullie zijn het meest egoïstische volk op aarde – maar doe het dan tenminste voor je eigen kleinkinderen!

Laat je eigen egoïsme zich dan tenminste uitstrekken tot je biologische nakomelingen! Jullie geven nog een klein beetje om je kinderen, maar al helemaal niet meer om je kleinkinderen. Het interesseert jullie niet dat zij in een hele enge dictatuur zullen opgroeien.

Of jullie gokken erop dat het jullie kleinkinderen zijn die onze kleinkinderen gaan martelen en niet andersom. Maar je weet nooit hoe het loopt. Misschien gaat het verzet jullie wel afmaken, als het zover komt.

20% van Nederland is wakker geworden. Tegen hen heb ik het niet. Maar 80% wentelt zich nog steeds in de ziekelijke zelfzucht, het pathologische egoïsme dat van hen afstraalt als stank van een varken.

Bovendien is de 20% daarna dus weer in slaap gesukkeld. Toegegeven, het is niet makkelijk met nep-oppositie als de Andere Krant en de gecontroleerde vrijmetselaarsoutlets Weltschmerz en Blue Tiger. Maar er zijn ook authentieke verzetsbewegingen en websites.

Boerendemonstratie in Bilthoven was een stap terug.

De boeren lieten zich afbluffen en lieten hun tractoren thuis. Daardoor kwamen ze niet door de barricades rondom het RIVM heen. De politie rook bloed en begon met financiële oorlogvoering door de boeren op de A-2 boetes te geven voor te langzaam rijden. Dat pikten ze allemaal.

Van de boeren moeten we het dus niet meer hebben.

Bij dezelfde demonstratie werd het leger ingezet voor ordehandhavingstaken!

Waarom accepteerden jullie dat allemaal stilzwijgend? Zijn jullie gehersenspoeld door decennialange linkse indoctrinatie? Gehypnotiseerd door de subliminale berichtgeving van de media?

Wat moet dat worden, als zo meteen 5G wordt uitgerold? Dan zijn jullie niet meer in staat om ook maar één eigen gedachte te vormen.

Tweedeling in de samenleving moet worden overwonnen

We stevenen af op een burgeroorlog. Waarin de ene helft van het volk voor de dictatuur gaat werken en de andere helft wordt aangepakt.

We moeten weer één volk worden. Maar daarvoor is nodig dat de 80% zijn ziekelijke egoïsme laat vallen en de medemens niet meer als een hinderlijk insect ziet, dat eigenlijk zou moeten worden uitgeroeid, maar als een welkome medeburger.

Er komt sowieso strijd. Daarvoor is het al te laat. 30 jaar lang niks doen, terwijl de dictatuur zichtbaar wordt voorbereid, dat heeft consequenties die niet meer ongedaan te maken zijn.

De vraag is alleen of het een opstand wordt tegen de gekaapte Nederlandse overheid of een burgeroorlog tussen vrije burgers en hersenloze Covid-1984 fascisten.