Analyse van een artikel uit de Volkskrant

Op 22 juli 2016 verscheen een artikel met de titel “De westerse democratie verkeert in een diepe crisis” in de Volkskrant.

Het artikel is van de hand van Arie Elshout, die onder andere adjunct-hoofdredacteur en chef-Buitenland bij de Volkskrant is geweest.

Met alle respect voor de persoon, hebben we geen goed woord over voor het artikel. Het staat zo bol van leugens en halve waarheden dat het zelfs voor de Volkskrant, sinds jaar en dag immers de meest leugenachtige krant van Nederland, opvallend is. De leugens zijn bovendien zo gevarieerd en verschillend van karakter dat het haast lijkt alsof het artikel niet door Arie, maar door een versplinterde persoonlijkheid is geschreven.

Leest u eerst gerust het artikel door op bovenstaande link naar de website van de Volkskrant te klikken.

Een snelle blik ziet gelijk al ruim een dozijn leugens en halve waarheden:
1 – Het Westen bevindt zich in het defensief
2 – In Turkije gebruikt president Erdogan de democratie om zijn macht it te breiden
3 – De Brexit is geen pretje om mee wakker te worden (= opinie)
4 – Erdogan laat zich meevoeren door – de golf van wraakzucht – van zijn kiezers
5 – Poetin heeft koud bloed
6 – Trump wordt door woede gedreven
7 – Mensen die begrip hebben voor Poetin zijn anti-Amerikaans
8 – Het communisme was een alternatief voor het Westen
9 – Het poetinisme is geen alternatief voor het Westen
10 – Partijen die zich verzetten tegen het establishment zijn populistisch
11 – Het Westen heeft – door de mislukte poging om democratie te installeren Irak – zijn interventionistische zendingsdrang afgezworen
12 – Poetin cultiveert aan de grens tussen Rusland en de Baltische staten een situatie van permanente militaire en politieke spanning
13 – Kiezers zijn bang voor immigranten
14 – Refrenda dragen bij aan de extremisering van democratische politiek
15 – Brexit doet Europa scheuren
16 – Erdogan make van de democratie een tirannie van de meerderheid

We zullen dat toelichten:

1 – Het Westen bevindt zich in het defensief – Het westen is offensief bezig, alleen al in Syrie
2 – In Turkije gebruikt president Erdogan de democratie om zijn macht it te breiden – Hij gebruikt juist clandestiene en inconstitutionele middelen, alleen al doordat bij de duizenden arrestaties van Regimegegner, waaronder een aantal rechters, geen “due proces” plaatsvindt.
3 – De Brexit is geen pretje om mee wakker te worden – Dat is een opinie, geen feit. Maar ja, dat loopt bij de Volkskrant nog al eens door elkaar. Do not let the truth get in the way of a good story. De redactie en miljoenen andere Nederlanders waren aangenaam verrast toen ’s ochtends bleek dat het Leave-kamp toch gewonnen had.
4 – Erdogan laat zich meevoeren door – de golf van wraakzucht – van zijn kiezers – Inmiddels is bekend dat Erdogan van tevoren van de staatsgreep geweten moest hebben en er zijn sterke aanwijzingen dat hij hem zelf gepland heeft om een zuivering te kunnen doorvoeren en de teugels aan te halen. Zo beschouwd is het juist Erdogan die het Turkse volk bij de neus voert in plaats van andersom.
5 – Poetin heeft koud bloed – Dat is zowel in letterlijke, als overdrachtelijke zin onwaar. Poetin is koelbloedig, maar dat is wat anders. Dat is juist een positieve eigenschap, want daarmee heeft hij reeds meerdere malen voorkomen dat er een oorlog uitbrak tussen NAVO en Rusland. Bovendien was hij geen KGB-spion, maar een KGB-officier.
6 – Trump wordt door woede gedreven – Dat is opnieuw onzin. Daar is geen enkel bewijs voor. Hij kan niet aanzien hoe zijn land onder Bush 1 en Bush 2, en onder Bush 3 (= Obama 1) en Bush 4 (=Obama 2) in een neerwaartse spiraal van buitenlandse oorlogen, oplopende staatsschulden, inflatie, werkloosheid en verlies van banen is terecht gekomen. Trump is een zakenman en net als Poetin een patriot, die weet dat hij veel betere deals kan onderhandelen met de Chinezen dan Obama.
7 – Mensen die begrip hebben voor Poetin zijn anti-Amerikaans – Dat is een pars pro totem. Een enkeling zal door irrationele en algemene afkeer van de VS gedreven worden, maar de meerderheid wil gewoon in vrede leven en handel drijven met Rusland
8 – Het communisme was een alternatief voor het Westen – Het communisme was het tegenpool van alles waar het westen voor stond. Het druiste in tegen de kern van de Westerse waarden: christendom, constitutionalisme, rechtstaat, democratie, individuele vrijheid, mensenrechten, politieke en culturele pluriformiteit, etc.
9 – Het poetinisme is geen alternatief voor het Westen – Dat is het juist gedeeltelijk wel: veel Westerse conservatieven zijn pro-Poetin, omdat bepaalde morele excessen in Rusland afwezig zijn, zoals de seksualisering en homoseksualisering van het lager onderwijs en de invoering van het adoptierecht voor gays en lesbians
10 – Partijen die zich verzetten tegen het establishment zijn populistisch – Ze zijn niet populistisch, maar democratisch. De gevestigde politici zijn juist populistisch in de zin dat ze geleerd hebben om in te spelen op het gevoel van het electoraat, teneinde vervolgens iets heel anders te beslissen. Guy Verhofstad is meer een demagoog dan Nigel Farage.
11 – Het Westen heeft – door de mislukte poging om democratie te installeren Irak – zijn interventionistische zendingsdrang afgezworen – Het Westen is momenteel bij meer buitelandse oorlogen betrokken dan 10 jaar geleden (Lybie, Syrie, Afghanistan, zuid-Chinese zee, etc.)
12 – Poetin cultiveert aan de grens tussen Rusland en de Baltische staten een situatie van permanente militaire en politieke spanning – Poetin heeft op geen enkele wijze de grenzen of de onafhankelijkheid van Polen of de Baltische staten geschonden. Spanningen komer eerder door het feit dat de NAVO tegen de afspraak in naar die landen is uitgebreid, door het opleggen van sancties aan Rusland omdat de Krim op democratische wijze heeft gekozen voor een hereniging met Rusland, doordat NAVO in juni 2016 in Polen de grootste oefening sinds het einde van de Koude Oorlog heeft gehouden, met 31.000 troepen voor 10 dagen lang, door provocerende en roekeloze uitspraken als die van de Britse generaal en voormalige commandant van de NAVO-troepen in Europa Shireff dat er “binnen een jaar oorlog kan uitbreken met Rusland”, etc. Daartegenover staat de lankmoedige houding van het Russische staatshoofd en zijn voortdurende pogingen om spanningen te de-escaleren.
13 – Kiezers zijn bang voor immigranten – Kiezers koesteren geen angst voor vreemdelingen (= xenofobie), maar zijn geen voorstander van onbeperkte en aanhoudende massa-immigratie. Dat is wat anders. Ze willen gecontroleerde en gedoseerde immigratie.
14 – Refrenda dragen bij aan de extremisering van democratische politiek – In tegendeel, in landen waar de directe democratie functioneert, heb je juist minder extreem-linkse of extreem-rechtse partijen. Zie Zwitserland, Calofornie en Porto Allegro (Brazilië)
15 – Brexit doet Europa scheuren – Nee, lidtstaten hebben het recht om uit de unie te treden. Als één gast het feestje verlaat, is hij er dan voor verantwoordelijk dat de overige 27 gasten verdeeld raken? (hetgeen in de EU niet eens het geval is!).
16 – Erdogan maakt van de democratie een tirannie van de meerderheid – Erdogan voert helemaal niet de wil uit van zijn electoraat. Hij heeft zijn eigen agenda die hij met legale en illegale middelen doorzet. Is het de wil van het Turkse volk dat IS door Turkije via handel in ruwe olie gefiancierd wordt? Dat er door de Turkse inlichtingendienst aanslagen worden georganiseerd die worden toegeschreven aan Koerden en IS?

Волчонок

В Казахстане под Каpагайлы,
На курганах из Солнца костры.
Там в степях есть свобода, всегда долгожданная.

In Kazachtstan, bij Karagaily
Waar de zon de grafheuvels in kampvuren verandert
Daar in de steppen is vrijheid, altijd en immer verwacht

Среди стаи матерых волков
Где нет слов, человеческих слов,
Рос мальчонка. И жизнь та была очень странная

In de roedel van geharde wolven
Waar geen woorden woorden zijn, geen mensenwoorden
Groeide een mensenkind op. En dat was een merkwaardig leven.

Стая сном и охотой жила
И мальчишку всегда берегла.
Был он просто волчонок для них, только слабенький.

De roedel leefde van slaap en van jacht
En ontzag het mensenkind altijd.
Hij was eenvoudig een wolvenkind voor hen, zij het een zwakke.

Молоко у волчицы сосал
И забавно так, странно, играл.
Очень умный, смышленый такой, хоть и маленький.

Hij dronk melk bij de wolvin
En het was vermakelijk, hoe vreemd hij speelde
Hij was heel verstandig, helder, als was hij klein

Вот однажды, где Солнце встает,
Появился большой вертолет,
И, как птица, над стаей повис, серо-черная.

Op een dag verscheen, daar waar de zon opkomt,
Een grote helicopter aan de hemel,
En hing daar, als een vogel, boven de roedel, grijs- zwart

А вокруг непроглядная степь,
В дальний лес еще можно успеть.
Стая молча рванула к нему, обреченная.

En rondom was de oneindige steppe
Naar het verre bos zouden ze nog kunnen ontsnappen
Maar de roedel repte zich naar hem, die geen kans had

Солнце в песок или в зенит,
В полдень жара злей.
Ведь человек плохо бежит –
Волк добегает быстрей.

De zon brandt in het zand en aan de hemel
Op het heetst van de dag
Mensen rennen immers langzaam –
Wolven rennen sneller

В тишине автомат затрещал…
«Мальчик, стой!» – кто-то дико кричал.
Стали падать один за другим волки серые.

In het duister begint een mitrailleur te knallen
“Sta stil, jongen!” roept een wilde stem
De een na de ander storten de wolven neer

Волки быстро бежать не могли:
Человека спасали они
И стараясь толкали его, озверелые.

De wolven konden niet snel rennen,
Omdat ze een mensenkind aan het redden waren
Ze stuwden hem verwilderd voort

У волков, ведь, не как у людей:
В одиночку спасаться не смей.
И мальчонку они одного не оставили.

Bij wolven is het niet zoals bij mensen
In je eentje red je het niet
En de eenling lieten ze niet achter.

Умирали от огненных ран,
А заря опалила курган,
Алой кровью омыла песок, чуть разбавила.

Ze bezweken aan de schotwonden
En terwijl de dageraad de grafheuvels deed gloeien
Kleurde het zand scharlaken van het bloed.

В лес из стаи никто не успел,
Вертолет черной птицею сел
Над убитой волчицею выл мальчик маленький

Niemand van de roedel haalde het bos
De helicopter zweefde daar maar als een zwarte vogel
Op de doodgeschoten wolvin huilde het mensenkind als een wolf

Если б вырос он вместе с людьми,
То заплакал, как плачут они
И клубилась над ним и зарей серой тучей пыль.

Als het was opgegroeid bij mensen
Had het gehuild, zoals mensen huilen
Boven hem wervelden de stofwolken van de dageraad

Солнце в песок или в зенит,
В полдень жара злей.
Ведь человек плохо бежит –
Волк добегает быстрей.

De zon brandt in het zand en aan de hemel
Op het heetst van de dag
Mensen rennen immers langzaam –
Wolven rennen sneller

Солнце в песок или в зенит,
В полдень жара злей.
Ведь человек плохо бежит –
Волк добегает быстрей.

De zon brandt in het zand en aan de hemel
Op het heetst van de dag
Mensen rennen immers langzaam –
Wolven rennen sneller